Szkolenie - Search and Rescue - Szkolenie z wykorzystania drona do technik ratowniczych i zarządzania kryzysowego z wykorzystaniem m.in. kamery termowizyjnej

Szkolenie - Search and Rescue

Szkolenie z wykorzystania drona do technik ratowniczych i zarządzania kryzysowego z wykorzystaniem m.in. kamery termowizyjnej, kamery z 30 krotnym zoomem optycznym, drona z głośnikiem. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej podczas której uczestnicy prowadzą działania w terenie. 

1 600 PLN
Opis produktu

Szkolenie z wykorzystania drona do technik ratowniczych i zarządzania kryzysowego z wykorzystaniem m.in. kamery termowizyjnej

Termowizja pozwala na rejestrację promieniowania cieplnego emitowanego przez ciała fizyczne w przedziale temperatur spotykanych w warunkach codziennych, bez konieczności oświetlania ich zewnętrznym źródłem światła, a w niektórych rozwiązaniach na dokładny pomiar temperatury tych obiektów.

 

 

Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.

Podczas części teoretycznej omawiane są następujące zagadnienia:

 • Zasady działania kamery termowizyjnej,
 • Zagadnienie emisyjności,
 • Parametry i zasady użytkowania kamery DJI Zenmuse XT,
 • Przegląd sprzętu wykorzystywanego do zadań termowizyjnych,
 • Taktyka operacyjna i przygotowanie do misji,
 • Analiza przykładowych obrazów z kamery termowizyjnej,
 • Techniki poszukiwania ludzi,
 • Oprogramowanie wspomagające zarządzanie akcjami poszukiwawczymi,
 • Oprogramowanie Pix4D RAPID do szybkiego tworzenia fotomapy terenu objętego działaniami zespołów poszukiwawczych,
 • Analiza terenu na podstawie modeli 3d ze skaningu laserowego,

Szkolenie praktyczne realizowane jest na 4 stanowiskach:

Stanowisko 1 - Tworzenie szybkiej mapy.

Na tym stanowisku kursanci uczą się w jaki sposób opracować aktualną mapę poglądową terenu. Wykonanie mapy składa się z 3 elementów:

 1. zebranie danych przez drona,
 2. przetworzenie danych w odpowiednim oprogramowaniu i stworzenie warstwy rastrowej mapy,
 3. naniesienie warstwy wektorowej z niezbędnymi danymi takimi jak np. podział strefy poszukiwania na sektory czy oznaczenie miejsca dowodzenia i tras poszukiwania.

Każdy z kursantów zaprogramuje automatyczną trasę lotu oraz samodzielnie przetworzy pozyskane dane. Efektem końcowym jest terenowy wydruk mapek dla każdego uczestnika poszukiwań.

Stanowisko 2 - Poszukiwanie z wykorzystaniem kamery termowizyjnej.

Kamera termowizyjna to narzędzie, które może znacznie ułatwić poszukiwanie żywych osób. Warunkiem jest posiadanie wiedzy pozwalającej na wprowadzenie odpowienich parametrów warunkujących prawidłowe jej działanie. Rozdzielczości kamer termowizyjnych są znacznie niższe niż rozdzielczości kamer światła dziennego dlatego interpretacja obrazu również wymaga pewnej wiedzy i doświadczenia. Termowizja umożliwia również prowadzenie akcji nawet po zachodzie słońca. Zadaniem kursantów na tej stacji jest odnalezienie podgrzewanego manekina, który został wcześniej ukryty na terenie objętym ćwiczeniami. Ćwiczenia w terenie pozwolą na zdobycie umiejętności pozwalających na odnalezienie człowieka za pomocą kamery termowizyjnej.

Stanowisko 3 - Poszukiwanie osób z wykorzystaniem kamery światła dziennego z 30- krotnym zommem optycznym.

30- krotny zoom optyczny pozwala na dokładne przeczesywanie terenu bez konieczności redukcji wysokości lotu. Doskonała stabilizacja lotu oraz 3 osiowa głowica stabilizująca kamerę pozwala na  odczytanie drobnych detali z obrazu transmitowanego do centrum dowodzenia. Tak duży zoom wymaga precyzji obsługi tak aby zmiana kadru była płynna a operator potrafił swobodnie naprowadzić celownik kadu na wskazany obiekt. Zadaniem kursantów na tej stacji jest odnalezienie manekina, który pozoruje martwe ciało ludzkie (częściowo ubrane). 

Stanowisko nr 4 - Wykorzystanie drona z kamerą dualną oraz głośnikiem.

Na tym stanowisku kursanci poznają techniki poszukiwania ludzi oraz zarządzania misją poszukiwawczą. Zadaniem kursantów jest przeczesanie terenu "metodą szybkiej trójki" (metoda ta jest wcześniej omawiana na wykładach teoretycznych). Uczestnicy poznają możlwiości dedykowanych aplikacji do zarządzania misjami poszukiwawczymi. Uczą się jak wydawać komendy głosowe za pomocą drona wyposażonego w głośnik. 

Kursy są realizowane dla grup od 5 do 20 osób. Szkolenie może być rozszerzone o inne elementy takie jak:

 • wykorzystanie psów ratowniczych,
 • wykorzystanie moblinego sprzętu ratowniczego: quadów, pojazdów terennowych,
 • nauka pierwszej pomocy w tym ćwiczenia praktyczne na profesjonalnych fantomach z komputerami.

Przed przystąpieniem do szkolenia Search and Rescue warto ukończyć szkolenie VLOS. Pozwoli to na samodzielne wykonywanie lotów dronami. Osoby nieposiadające szkolenia VLOS mogą uczestniczyć w szkoleniu bez możliwości samodzielnego pilotowania drona. 

Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla: Służb ratowniczych, Policji, Straży Pożarnej, GOPR, TOPR, Organizacji ratowniczych, Nieformalnych grup ratowniczych, Lokalnych grup interwencyjnych,

Zapraszamy do współpracy. Potrzebujesz więcej informacji? napisz do nas na adres: kontakt@dron.edu.pl


INFORMACJE DODATKOWE:

W przypadku szkoleń organizowanych na terenach innych niż Oddział Ośrodka, do ceny jednostkowej szkolenia nalezy doliczyć dodatkową opłatę w wysokości 250,00 zł. 

Zastosowanie

Drony z kamerami temowizyjnymi wykorzystywane są między innymi w operacjach typu Search and Rescue – misjach poszukiwawczo-ratunkowych osób zaginionych oraz poszkodowanych w klęskach żywiołowych bądź zdarzeniach masowych. Termowizja służy również do monitoringu obszarów chronionych i wczesnego wykrywania zagrożeń. Zaginione dzieci pokonują w ciągu doby odległość około 3 km. Często korzystają z dostępnych dróg lub ścieżek. Najczęściej chowają się w "bezpiecznym miejscu" czekając na ratunek. Kamera termowizyjna pozwala na odnalezienie osób, których temperatura działa różni się od otoczenia. Oznacz to, że skuteczność kamery jest tym większa im większa jest różnica temperatury otoczenia i szukanego człowieka. W przypadku osób martwych kamery termowizyjne nie są skutecznym narzędziem dlatego podczas misji poszukiwawczych stosuje się również kamery światła dziennego, najlepiej z dużym zoomem optycznym. Misje poszukiwawczo ratownicze są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych aplikacji umożliwiających śledzenie zespołów ratowniczych i wydawanie im komend z centrum dowodzenia. Często w poszukiwania bierze udział kilkadziesiąt a nawet kilkaset osób. Zarządzanie taką misją ułatwia wykorzystanie dedykowanej aplikacji oraz widok z powietrza, co realizowane jest dzięki dronom.

Poznaj naszych partnerów: