Nasze Referencje

Centralne Biuro Śledcze Policji

"Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Wydział Doboru i Szkolenia składa podziękowanie firmie LTA Design Przemysł Tomkóv prowadzącą szkolenia pod marką DRON.edu.pl Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Pilotów Dronów, za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 4 operatorów bezzałogowego statku powietrznego (UAVO) z uprawnieniami na operacje lotnicze poza zasięgiem wzroku operatora bezzałogowego statku powietrzengo do 25 kg (BVLOS)".

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

"PKBWL zaświadcza, że firma LTA Design Przemysław Tomków, prowadząca szkolenia pod marką DRON.edu.pl Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Pilotów Dronów, zrealizowała szkolenie UAVO (Operator Bezzałogowego Statku Powietrznego) do uzyskania uprawnień NSTS-01. W ramach jednej umowy realizacji projektu, przeszkolona została 1 osoba".

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

"Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu zaświadcza, że firma LTA Design Przemysław Tomków, prowadząca szkolenia pod marką DRON.edu.pl Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Pilotów Dronów, zrealizowała szkolenie UAVO (Operator Bezzałogowego Statku Powietrznego) do uzyskania uprawnień NSTS-06. W ramach jednej umowy realizacji projektu, przeszkolonych zostało 6 osób".

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

"Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zaświadcza, że firma LTA Design Przemysław Tomków, prowadząca szkolenia pod marką DRON.edu.pl Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Pilotów Dronów, zrealizowała szkolenie UAVO (Operator Bezzałogowego Statku Powietrznego) do uzyskania uprawnień NSTS-06. W ramach jednej umowy realizacji projektu, przeszkolone zostały 2 osoby".

Zespół Szkół Technicznych

"W imieniu nauczycieli geodezji bardzo dziękujmy Panu Michałowi Kobylińskiemu oraz Panu Erykowi Słotwińskiemu za zaangażowanie i udział w Konferencji Dnia GIS'u, która odbył się 16 listopada w Zespole Szkół Technicznych w Toruniu".

Gaz-System S.A.

"Niniejszym poświadczamy, że wykonawca tj. LTA Design Przemysław Tomkóv DRON.edu.pl Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Pilotów Dronów z siedzibą w Gliwicach wykonał na zlecenie Operatora gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S>A> szkolenie z obszaru lotnictwa bezzałogowego VLOS. Usługa została wykonana z zachowaniem należytej staranności".

Straż Miejska Polska

"Składamy serdeczne podziękowanie za przeprowadzone szkolenie operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Zdobyta wiedza oraz umiejętności praktyczne pozwolą na jeszcze lepsze wykonywanie czynności kontrolnych z zakresu ochrony środowiska na terenie miasta Bielska-Białej".

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

"Rekomendujemy firmę DRON.edu.pl jako odpowiedzialnego partnera, który wywiązuje się z należytą starannością i profesjonalizmem w zakresie prowadzonych szkoleń".

Technikum Leśnie w Tucholi im. Adama Loreta

"W ramach projektu " Zarządzanie Przyrodą" Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Pilotów Dronów DRON.edu.pl z siedzibą w Gliwicach przeprowadził kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe dla grupy 40 uczniów oraz 12 nauczycieli. Z przyjemnością rekomendujemy firmę DRON.edu.pl jako doświadczonego realizatora szkoleń oraz godnego zaufanego partnera".

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

"Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą przy ul. Świętojańskiej w Warszawie zaświadcza, że firma LTA Design Przemysław Tomków, prowadząca szkolenia pod marką DRON.edu.pl Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Pilotów Dronów, zrealizowała szkolenie UAVO (Operator Bezzałogowego Statku Powietrznego) do uzyskania uprawnień NSTS-06. W ramach jednej umowy realizacji projektu, przeszkolone zostało 28 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji".

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

"W ramach szkolenia w kategorii szczególnej Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Pilotów Dronów DRON.edu.pl z siedzibą w Gliwicach przeprowadził kurs dla 26 osób osób na Operatora drona BVLOS NSTS-06. Z przyjemnością rekomendujemy firmę DRON.edu.pl jako doświadczonego realizatora szkoleń, z zakresu wiedzy na temat bezzałogowych statków powietrznych. Jest to partner godny zaufania".

CKZiU Sosnowiec

"Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu potwierdza przeprowadzenie usługi szkoleniowej przez firmę DRON.edu.pl Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Pilotów Dronów. Potwierdzam, że usługa szkoleniowa została przeprowadzona terminowo i z należytą starannością. ".

Zaufali Nam