Dofinansowanie na kurs Pilota drona

DLA KOGO?

Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich, które:

  •  prowadzą działalność na terenie  województwa warmińsko-mazurskiego.
  • Aby sprawdzić, czy możesz ubiegać się o dofinansowanie, wyślij swoje zgłoszenie za pośrednictwem ankiety.

Aktualne programy dofinansowań

Zasięg: województwo warmińsko-mazurskie
Wysokość dofinansowania na kurs: ponad 90% dofinansowania
Proponowane szkolenie:

Operator Drona VLOS

Szkolenie: VLOS <25 kg – loty dronem o masie do 25 kg w zasięgu wzroku.
Szkolenia specjalistyczne: Ortofotomapy, Modele 3D , Geoinformacja QGIS, Termowizja, Adobe Premiere, Search&Rescue, Photoshop, Lightroom . 

  • Wartość szkolenia to 14 00,00 zł
  • Koszt szkolenia po uzyskaniu dotacji to jedyne 400,00 zł

Potrzebne dokumenty

  • Zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy wraz z dokumentem potwierdzającym zgłoszenie pracownika do ZUS lub odprowadzanie składek przez pracodawcę np. ZUS ZUA LUB ZUS ZZA LUB ZUS RCA. – Wzór zaświadczenia jest dostępny na stronie projektu, przesyłam go też w załączniku. Będzie akceptowany tylko i wyłącznie ten dokument, wszelkie inne dokumenty (np. samodzielnie przygotowane przez pracodawcę) mogą zostać odrzucone.

lub

  • Zaświadczenie z placówki oświatowej potwierdzającej pobieranie naukizaświadczenie ma potwierdzać, że są Państwo uczniem/studentem w placówce mającej swoją lokalizację na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.

lub

  • Zaświadczenie wydane przez właściwy dla adresu zamieszkania urząd skarbowy, że osoba składająca zgłoszenie jest zarejestrowana w urzędzie jako podatnik podatku dochodowego, lub Certyfikat Rezydencji Podatkowej (CFR-1) wydany przez urząd skarbowy właściwy dla adresu zamieszkania zgłoszonego w urzędzie skarbowym (nie meldunku zgłoszonego w urzędzie gminy)

Zaświadczenie, że osoba składająca zgłoszenie jest zarejestrowana w urzędzie jako podatnik podatku dochodowego jest dokumentem, który można otrzymać na bieżąco w formie elektronicznej.

O dokument CFR-1 należy zawnioskować w Urzędzie Skarbowym. Można zrobić to w formie elektronicznej, jak również osobiście w placówce Urzędu. Urząd ma 7 dni na przygotowanie dokumentu. Więcej informacji wraz z szablonem wniosku oraz instrukcją jego złożenia, znajduje się pod linkiem: https://www.podatki.gov.pl/zaswiadczenia/certyfikat-rezydencji-podatkowej-cfr/.

Brak dokumentu potwierdzającego miejsce pracy/zamieszkania/nauki na terenie woj. warmińsko-mazurskiego może skutkować odrzuceniem wniosku.

Wymagane dokumenty należy przygotować najpóźniej dn. 21.04.2024 r.

Zgodnie z regulaminem projektu, osoba składająca dokumenty zgłoszeniowe musi posiadać profil użytkownika w Bazie Usług Rozwojowych, proszę więc o utworzenie konta, jeszcze przed naborem:  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uzytkownik/uzytkownik/rejestracja 

Nabór wniosków:

Formularze w dniu naboru (22.04) będą składane w formie elektronicznej, poprzez system Informatyczny Operatora. Wniosek należy wypełnić internetowo oraz ZAŁĄCZYĆ odpowiednie załączniki w formie PDF lub JPG, potwierdzające miejsce zamieszkania/pracy/nauki na terenie woj. warmińsko-mazurskiego (zgodnie z informacjami powyżej).

W załącznikach na dole strony znajduje się formularz zgłoszeniowy do Projektu. Proszę o zapoznanie się z danymi, których uzupełnienie będzie obowiązkowe w dniu naboru.

We wniosku większość pytań dotyczy Państwa danych, lecz jedno z pól dotyczy usługi rozwojowej.

Numer usługi, który należy wpisać w odpowiednim miejscu załącznika:  2024/03/06/27771/2089961

Wszystkie wyżej wskazane dokumenty można pobrać ze strony Operatora: https://screp.pl/uslugi-rozwojowe/kariera-przyszlosci/kariera-przyszlosci-dokumenty-do-pobrania/. Zostały zamieszczone również na dole naszej strony.

 

Ze względu na fakt, że jest to pierwszy nabór realizowany przez Operatora, niektóre z przedstawionych powyżej informacji lub przesłanych dokumentów mogą jeszcze ulec zmianie przed dniem naboru. Proszę więc o weryfikację informacji na bieżąco.

 

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania bądź wątpliwości, zapraszamy do kontaktu!

 

Firma DRON.edu.pl jest Ośrodkiem Szkolenia i Egzaminowania Pilotów Dronów. Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za realizację szkolenia już po uzyskaniu dotacji.

 

Nie ponosimy odpowiedzialności za proces naboru oraz decyzje wydane przez Operatora (SCREP). Wszystkie powyższe informacje są przekazywane Państwu w oparciu o regulamin projektu. Nie jesteśmy powiązani z Operatorem środków.

 

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy