Warunki zwrotów

Firma LTA Design Przemysław Tomków, NIP: 8821977651

Sklep internetowy DRON.edu.pl, należy do firmy LTA Design – Przemysław Tomków, która jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem ul. Portowa 16; 44-102 Gliwice, posiadającym adres e-mail: kontakt@dron.edu.pl, identyfikującą się numerem NIP 8821977651.

Firma LTA Design Przemysław Tomków przetwarzając dane osobowe, stosuje się do poniższych wytycznych, realizując przynajmniej jeden warunek przetwarzania danych osobowych.

Warunki i termin zwrotów towarów:

Jak zwrócić szkolenie?

Prześlij na adres e-mail: kontakt@dron.edu.pl formularz odstąpienia od umów.pdf (do pobrania tutaj)

Ograniczenie prawa do odstąpienia

Treść cyfrową, niezapisaną na nośniku materialnym, z której kupujący zgodził się skorzystać. Np.: pobranie ebooka, prezentacji
Rozpoczęcie szkolenia.

Czas przetwarzania zwrotów:

Po prawidłowym przesłaniu odstąpienia od umowy zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 7 dni roboczych.

Termin odstąpienia od umowy:

Odstąpienie od umowy należy przesłać w ciągu 14 dni od daty zakupu.

Dodatkowe informacje

Nie przyjmujemy zwrotów od firm (nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych w przypadku, o którym mowa w art. 38 a. Ustawy o prawach konsumenta w zw. z art. 385(5) kodeksu cywilnego)