Rekonwersja

Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Pilotów Dronów DRON.edu.pl realizuje szkolenia od 2016 roku. Przez ten okres przeszkolonych zostało ponad 13 000 kursantów. W naszym Ośrodku przeszkolonych zostało ponad 300 policjantów oraz przedstawiciele takich jednostek jak: Wojsko Polskie, Wojska Specjalne, CBA, CBŚ, GOPR, WOPR, Straż Graniczna, Prokuratura, Straż Miejska, Kancelaria Prezydenta RP, Wody Polskie, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Państwowa Agencja Żeglugi Powietrznej, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Polski Czerwony Krzyż, Instytut Pamięci Narodowej, Urząd Dozoru Technicznego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Zaufali Nam

Rekonwersja dla byłych wojskowych

Jesteś żołnierzem zawodowym, który zakończył swoją służbę i chcesz aktywnie działać na rynku pracy? Szkolenia dronowe dla byłych wojskowych mogą pomóc im w wykorzystaniu zdobytych umiejętności i doświadczenia w nowych dziedzinach związanych z technologią dronów. Bezzałogowe statki powietrzne znajdują zastosowanie w coraz większej liczbie branż, oferując nowe perspektywy zawodowe i rozwój kariery.

Przykłady wykorzystania licencji na drona

Pilot drona:

Po ukończeniu szkolenia dronowego byli wojskowi mogą pracować jako piloci dronów w różnych sektorach, takich jak przemysł, rolnictwo, inspekcja infrastruktury czy produkcja filmowa. Umiejętność operowania dronami jest coraz bardziej pożądana w wielu dziedzinach, ponieważ drony oferują szybki i skuteczny dostęp do trudno dostępnych obszarów, dostarczając cenne dane i obrazy.

Monitorowanie bezpieczeństwa:

Byli wojskowi mogą wykorzystać swoje doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa i rekonstrukcji sytuacji taktycznych do pracy jako specjaliści ds. monitorowania bezpieczeństwa przy użyciu dronów. Mogą wspomagać działania służb odpowiedzialnych za ochronę obiektów, monitorować tłumy podczas dużych wydarzeń lub dostarczać wsparcie podczas sytuacji kryzysowych.

Inżynieria i utrzymanie:

Osoby posiadające doświadczenie wojskowe mają często umiejętności techniczne, które mogą być wykorzystane w dziedzinie inżynierii i utrzymania dronów. Byli wojskowi mogą specjalizować się w naprawie, konserwacji i programowaniu dronów, a także w dostosowywaniu ich do specyficznych zastosowań.

Szkolenia i doradztwo:

Byli wojskowi, którzy zdobyli umiejętności operacyjne i taktyczne, mogą również rozważyć karierę w dziedzinie szkoleń i doradztwa dotyczącego dronów. Mogą prowadzić szkolenia dla innych operatorów dronów, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, a także oferować doradztwo w zakresie strategii i taktyk związanych z dronami.

Dla kogo?

Z pomocy rekonwersyjnej mogą skorzystać wszyscy żołnierze zawodowi za wyjątkiem żołnierzy zwolnionych z powodu:

 • Zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
 • Prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej;
 • Prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
 • Skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
 • Prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej);

Wysokość limitów finansowania

Zgodnie z nową ustawą z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 655) od dnia 23 kwietnia 2022 roku wysokość limitów finansowych na przekwalifikowanie zawodowe osób uprawnionych do pomocy rekonwersyjnej wynoszą:

 • Po 4 latach zawodowej służby wojskowej – 100% limitu, tj. 2.736 zł 
 • Po 9 latach zawodowej służby wojskowej – 200% limitu, tj. 5.472 zł
 • Po 15 latach zawodowej służby wojskowej – 300% limitu, tj. 8.208 zł


Zwolnionym wskutek orzeczenia przez Wojskową Komisję Lekarską trwałej lub czasowej niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej powstałej w następstwie wypadku, lub chorób pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej oraz uprawnionym członkom rodzin byłego żołnierza zawodowego przysługuje – 300% limitu finansowego dotyczącego pomocy rekonwersyjnej – tj. 8.208 zł

Oferta - Pakiety szkoleń

Pakiet 1

REKONWERSJA PAKIET 1.0 – Pilot Drona Ratowniczego

Promocja

Uwaga! Promocyjna cena pakietu: 5.400zł (cena regularna: 8.000zł)

OPIS SZKOLENIA

Pierwsza część: szkolenie do uzyskania uprawnień Pilota drona pozwalających na wykonywanie operacji lotniczych w zasięgu wzroku dronami o masie do 25 kg.

Druga część: szkolenie specjalistyczne z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych:

 • Wykorzystanie drona do technik ratowniczych i zarządzania kryzysowego:
  • Ocena zagrożenia z powietrza.
  • Techniki poszukiwawcze z wykorzystaniem aplikacji wspomagających, komunikacji radiowej oraz dronów.
  • Tworzenie mapy szybkiego reagowania w terenie.
  • Poszukiwanie osób z wykorzystaniem kamery termowizyjnej, światła dziennego oraz z 30-krotnym zoomem optycznym.
  • Wytyczanie dróg ewakuacyjnych.
  • Dostarczanie defibrylatora za pomocą drona

Pakiet 2

REKONWERSJA PAKIET 2.0 – Pilot Drona Pomiarowego 

Promocja

Uwaga! Promocyjna cena pakietu: 8.000zł (cena regularna: 10.550zł)

OPIS SZKOLENIA

Drony pomiarowe znajdują szerokie m.in. zastosowanie w branży budowlanej jak i w geodezyjnej. Specjalne wyposażenie drona oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwalają dokonywać wielu zaawansowanych pomiarów zaoszczędzając przy tym sporo czasu.

Dzięki szkoleniu możesz realizować różnego rodzaju pomiary terenu, przygotowywać ortofotomapy, realizować usługi dla geodezji, tworzyć modele 3D (np. budynków, obiektów).

Pierwsza część: szkolenie do uzyskania uprawnień Pilota drona pozwalających na wykonywanie operacji lotniczych w zasięgu wzroku dronami o masie do 25 kg.

Druga część: szkolenie specjalistyczne z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych:

 • Termowizja
 • Modele 3D 
 • Ortofotomapy 

Pakiet 3

REKONWERSJA PAKIET 3.0 – Pilot Drona Foto-Wideo 

Promocja

Uwaga! Promocyjna cena pakietu: 8.000zł (cena regularna: 9.400zł)

OPIS SZKOLENIA

Filmowanie i fotografowanie dronem to funkcje, które posiada niemalże każdy dron. Jednak tworzenie profesjonalnych ujęć, zdjęć i postprodukcji zebranego materiału wymaga odpowiednich umiejętności. 

Umiejętność obsługi drona foto-video oraz programów pozwolą na realizację zleceń np. podczas tworzenia relacji z wydarzeń, podczas inspekcji czy też w branży marketingowej.

Pierwsza część: szkolenie do uzyskania uprawnień Pilota drona pozwalających na wykonywanie operacji lotniczych w zasięgu wzroku dronami o masie do 25 kg.

Druga część: szkolenia specjalistyczne z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych:

 • Wideofilmowanie Premiere Pro 
 • Photoshop 
 • Lightroom 

Kontakt

DRON.edu.pl
Portowa 16, 44-102 Gliwice
kontakt@dron.edu.pl
+48 570 357 357

Formularz kontaktowy