KATEGORIA: Kursy specjalistyczne

Operator Drona S&R

Dostęp do kursu: 365 dni dostępu
Przegląd Kursu

Kurs z zakresu obsługi drona do misji poszukiwawczo ratowniczych. Zakres kursu:

  • Obsługa kamery termowizyjnej
  • Wykonywanie misji poszukiwawczych
  • Interpretacja obrazu z kamery termowizyjnej

Czas trwania części teoretycznej: 3 godziny

Czas trwania części praktyczne: 3 godziny lotów w zespole 

Warunki udziału w szkoleniu:

  • Ukończenie szkolenia podstawowego w zakresie VLOS lub BVLOS.
  • Pozytywna opinia instruktora

–