Opis

Szkolenie przeznaczone jest dla posiadaczy dronów, na których spoczęły nowe obowiązki m.in. rejestracja operatora, przygotowanie stosownej dokumentacji tj. polityki bezpieczeństwa, instrukcji operacyjnej, a przy niektórych operacjach przeprowadzenie analizy ryzyka zgodnie z systematyką SORA.
Oferowane szkolenie przygotuje Państwa do nowych wymagań oraz usprawni komunikację z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ruchu lotniczym, jak Urząd Lotnictwa Cywilnego czy Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, pozwalając spełnić wymogi prawne przy jednoczesnym podniesieniu efektywności podejmowanych działań. W ramach pakietu otrzymają Państwo dostęp do platformy e-learningowej z materiałami szkoleniowymi na 12 mc.
Po ukończeniu szkolenia oraz zaliczeniu testu na naszej platformie e-learningowej otrzymają Państwo certyfikat operatora.

Kurs zawiera:

 • Szkolenie teoretyczne wykład — distance learning – 4 h.
 • Dostęp do platformy e-learningowej na 12 miesięcy – kurs SORA.
 • Egzamin teoretyczny.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Przygotowując własny scenariusz operacji operator, który ukończy nasze szkolenie, będzie mógł zwiększyć niezawodność swojej operacji do wysokiego poziomu, co jest wymagane przy operacjach o dużym ryzyku.
Link do źródła: http://jarus-rpas.org/sites/jarus-rpas.org/files/jar_doc_06_jarus_sora_annex_e_v1.0_.pdf

Szkolenie teoretyczne wykład – distance learning – szkolenie to trwa łącznie 4 godziny.

Program szkolenia

 • Analiza ryzyka dla operacji na podstawie procesu SORA
  • Opis ConOps;
  • Wstępna analiza ryzyka naziemnego – GRC;
  • Ostateczne określenie wartości GRC;
  • Określenie początkowej klasy ryzyka w powietrzu – ARC;
  • Ostateczne określenie wartości ARC;
  • Wymagania dotyczące osiągów taktycznych działań łagodzących i poziomu niezawodności – TMPR;
  • Określenie poziomu pewności – parametr SAIL;
  • Identyfikacja celów bezpieczeństwa operacyjnego – OSO;
  • Uwagi dotyczące GRC i ARC;
  • Portfolio bezpieczeństwa;
 • Tworzenie ConOps;
 • Tworzenie INOP;
Zamów kurs

Szkolenie SORA - analiza ryzyka

SORA – analiza ryzyka – dowiedz się w jaki sposób przeprowadzać analizę ryzyka zgodnie z metodyką sora aby samodzielnie tworzyć scenariusze lotów dronami.

400,00 

Kategoria