Promocja!

Opis

Kompleksowe szkolenie teoretyczne oraz praktyczne do uzyskania europejskiego certyfikatu uprawniającego do wykonywania lotów w zasięgu wzroku dronem o masie do 25 kg. Kurs obejmuje podstawy fotogrametrii, planowanie misji lotniczych, obsługę oprogramowania oraz tworzenie raportów, przygotowując uczestników do pracy w dziedzinach wymagających zaawansowanych technologii pomiarowych.

 

Pakiet zawiera: wykład on-line, dostęp do platformy e-learningowej na 12 miesięcy, dostęp do tematycznych webinarów oraz zajęcia praktyczne z instruktorem.

 

Szkolenie do uprawnień STS-01

 • Kategoria „szczególna” jest przeznaczona dla operacji o średnim ryzyku, której parametry lotu wychodzą poza kategorię „otwartą”.


Uprawnienia STS-01 pozwalają na wykonywanie operacji:

 • Loty w zasięgu wzroku (VLOS),
 • Loty do wysokości 120 metrów,
 • Loty na terenie całej Unii Europejskiej.

Certyfikat ten jest ważny przez pięć lat.

Program szkolenia teoretycznego

MODUŁ 1: WYKONYWANIE POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH (6 GODZIN)

1. Podstawy Fotogrametrii

 • Wprowadzenie do fotogrametrii
 • Zasady działania i zastosowania fotogrametrii

2.  Omówienie Sposobu Przygotowania Nalotu do Pozyskania Danych

 • Planowanie misji lotniczej
 • Wybór sprzętu i oprogramowania

3. Interface Oprogramowania do Przetwarzania Danych

 • Przegląd interfejsu użytkownika programu Pix4D
 • Podstawowe funkcje i narzędzia

4. Stworzenie Ortofotomapy i Jej Edycja

 • Proces tworzenia ortofotomapy
 • Edycja i korekta ortofotomapy

5. Dodawanie Ground Control Points (GCP)

 • Znaczenie GCP
 • Metody dodawania i wykorzystania GCP

6. Digital Surface Model (DSM), Digital Terrain Model (DTM)

 • Różnice między DSM i DTM
 • Tworzenie i wykorzystanie modeli

7. Pomiary Odległości na Mapie

 • Metody pomiarów odległości
 • Praktyczne ćwiczenia

8. Tworzenie Mapy Warstwicowej

 • Zasady tworzenia map warstwicowych
 • Praktyczne zastosowanie

9. Przygotowanie i Omówienie Raportu

 • Struktura i zawartość raportu
 • Prezentacja wyników

10. Eksport Plików

 • Formaty plików i metody eksportu
 • Praktyczne przykłady

 

MODUŁ 2: POMIARY NA PODSTAWIE CHMURY PUNKTÓW (6 GODZIN)

1. Czym Jest Chmura Punktów

 • Definicja i zastosowanie
 • Wprowadzenie do technologii

2. Przygotowanie Nalotu na Potrzeby Stworzenia Chmury Punktów

 • Planowanie misji
 • Wymagania sprzętowe i programowe

3. Przetwarzanie Danych i Tworzenie Chmury Punktów

 • Etapy przetwarzania
 • Narzędzia do tworzenia chmury punktów

4. Klasyfikacja Chmury Punktów

 • Techniki klasyfikacji
 • Praktyczne zastosowania

5. Obliczenia Objętości Składowisk i Wyrobisk

 • Metody obliczeń
 • Przykłady praktyczne

6. Opracowanie Modelu 3D i Pomiar Powierzchni

 • Tworzenie modeli 3D
 • Techniki pomiaru powierzchni

7. Eksport Plików

 • Formatowanie i eksport danych
 • Praktyczne ćwiczenia

 

MODUŁ 3: TEORIA NIEZBĘDNA DO UZYSKANIA UPRAWNIEŃ PILOTA DRONA STS-01 (8 GODZIN)

1. Przepisy lotnicze

 •   Przegląd przepisów lotniczych dotyczących dronów
 •   Regulacje i wymagania prawne

2. Ograniczenia możliwości człowieka

 •    Czynniki wpływające na zdolności pilota
 •    Metody minimalizacji ryzyka

3. Procedury operacyjne

 •    Standardowe procedury operacyjne
 •    Zarządzanie sytuacjami awaryjnymi

4. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu

 •    Środki techniczne
 •    Procedury ograniczające ryzyko

5. Ogólna wiedza na temat systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych

 •    Podstawy konstrukcji i działania dronów
 •    Systemy kontroli i nawigacji

6. Meteorologia

 •    Podstawowe pojęcia meteorologiczne
 •    Wpływ warunków pogodowych na loty dronów

7. Osiągi systemu Bezzałogowego Statku Powietrznego w locie

 •    Analiza osiągów i wydajności
 •    Optymalizacja lotów

8. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi

 •    Procedury zabezpieczenia terenu
 •    Ochrona osób i mienia

9. Omówienie pytań egzaminacyjnych

 •    Przykładowe pytania egzaminacyjne
 •    Strategia odpowiedzi

10. Profil Operatora oraz Uprawnienia A1/A3

 •     Wymagania i kwalifikacje
 •     Procedury uzyskiwania uprawnień

 

Moduł 4: inspekcja obiektów inżynieryjnych z wykorzystaniem kamery termowizyjnej oraz inspekcja instalacji OZE (6 godzin)

 1. Budowa i zasada działania kamery termowizyjnej
 • Omówienie głównych komponentów kamery termowizyjnej
 • Przekształcanie promieniowania podczerwonego na obraz termiczny

2. Obsługa oprogramowania do analizy zdjęć termograficznych

 • Instalacja i konfiguracja oprogramowania
 • Przegląd funkcji i narzędzi analizy termograficznej

3. Inspekcja obiektów inżynieryjnych, inspekcja OZE

 • Identyfikacja potencjalnych problemów strukturalnych za pomocą termowizji
 • Przykłady zastosowań w budownictwie i inżynierii

4. Planowanie nalotu termowizyjnego, tworzenie mapy termicznej

 • Zastosowanie kamer termowizyjnych w inspekcjach instalacji OZE
 • Praktyczne ćwiczenia w planowaniu nalotów

5. Obsługa oprogramowania Pix4D

 • Proces tworzenia mapy termicznej z wykorzystaniem Pix4D
 • Praktyczne ćwiczenia z użyciem Pix4D

6. Przygotowanie raportu

 • Kluczowe elementy raportu z inspekcji,
 • Tworzenie raportu w formie zrozumiałej dla klientów

Program szkolenia praktycznego

SZKOLENIE PRAKTYCZNE (4 GODZINY) SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH CZĘŚCI:

 

 • Czynności przed lotem, przygotowanie drona do lotu
 • Wykonywanie startu i lądowania
 • Czynności w trakcie lotu: zmiana parametrów lotu, zmiana prędkości, wysokości, zmiana orientacji
 • Nauka czynności wykonywanych po zakończeniu lotu
 • Zapobieganie zagrożeniom w sytuacjach niebezpiecznych
 • Planowanie i Realizacja Lotów na Potrzeby Pozyskiwania Danych

Egzaminy

 Egzamin teoretyczny (2 godziny)
Po zakończeniu części teoretycznej szkolenia zostanie przeprowadzony Egzamin Teoretyczny w formie testu na platformie i.dron.edu.pl. Minimalnym progiem wskazującym na wynik pozytywny jest udzielenie 75% poprawnych odpowiedzi.

Egzamin z części praktycznej
Walidacja umiejętności poprzez obserwację instruktora w warunkach symulowanych.

Zamów kurs

Kurs wykonywania pomiarów z wykorzystaniem drona - Rekonwersja

Pilot drona dla służb mundurowych – kurs wykonywania pomiarów z wykorzystaniem drona – kategoria szczególna STS-01

8000,00