“Drony dla służb” to termin odnoszący się do bezzałogowych statków powietrznych, które są wykorzystywane przez różnego rodzaju służby publiczne i organizacje, aby wspierać ich operacje, monitorować sytuacje lub dostarczać pomoc w różnych dziedzinach. Te drony są specjalnie dostosowane do potrzeb służb i często wyposażone w zaawansowane technologie oraz specjalistyczny sprzęt.

Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Pilotów Dronów DRON.edu.pl realizuje szkolenia od 2016 roku. Przez ten okres przeszkolonych zostało ponad 13 000 kursantów. W naszym Ośrodku przeszkolonych zostało ponad 300 policjantów oraz przedstawiciele takich jednostek jak: Wojsko Polskie, Wojska Specjalne, CBA, CBŚ, GOPR, WOPR, Straż Graniczna, Prokuratura, Straż Miejska, Kancelaria Prezydenta RP, Wody Polskie, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Państwowa Agencja Żeglugi Powietrznej, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Polski Czerwony Krzyż, Instytut Pamięci Narodowej, Urząd Dozoru Technicznego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Przeprowadziliśmy także szkolenia dla podmiotów prywatnych takich jak: ENEA S.A, PGE, ORLEN, LOTOS, GAZ-SYSTEM, PERN, PKP, MZPK, PZU oraz uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska. 

Nasz centralny Ośrodek Szkoleniowy znajduje się na lotnisku Warszawa Bemowo – Babice a dodatkowo w kilku miastach Polski:

 • Poznań — Park Naukowo Technologiczny PPNT,
 • Rzeszów — lotnisko Jasionka
 • Wrocław — lotnisko Szymanów
 • Kraków — lotnisko Rakowice-Czyżyny
 • oraz w 16-stu innych lokalizacjach na terenie całego kraju

   

Jako doświadczony partner w przeprowadzaniu zorganizowanych szkoleń możemy zapewnić dodatkowo pełną obsługę wraz z zakwaterowaniem, przewozem oraz wyżywieniem.

ZAUFALI NAM

ZASTOSOWANIA DRONÓW

Drony, czyli bezzałogowe statki powietrzne, mają wiele różnorodnych zastosowań i oferują wiele możliwości w różnych dziedzinach, w tym w służbach mundurowych. Oto kilka sposobów, w jakie drony mogą być wykorzystane przez służby:

 1. Obserwacja i monitorowanie: Drony wyposażone w kamery i czujniki mogą być używane do prowadzenia obserwacji z powietrza. Mogą dostarczać w czasie rzeczywistym obrazów i informacji z miejsc trudno dostępnych lub niebezpiecznych przy pomocy kamer typu zoom i termowizyjnych. Dzięki temu można monitorować sytuacje z powietrza i otrzymywać istotne informacje na temat zdarzeń w tereni.

 2. Poszukiwanie i ratunek: Drony mogą być używane w misjach poszukiwawczo-ratowniczych, aby zlokalizować zaginione osoby lub pomóc w akcjach ratunkowych. Wyposażone w kamery termowizyjne i czujniki, drony mogą skanować obszary w poszukiwaniu śladów ciepła, co ułatwia odnalezienie osób w trudno dostępnych miejscach.

 3. Kontrola tłumów i monitorowanie działań masowych: Drony mogą pomóc w monitorowaniu dużych zgromadzeń ludzi, takich jak imprezy sportowe, koncerty czy protesty. Funkcjonariusze służb mogą korzystać z dronów, aby uzyskać szerszą perspektywę sytuacji, obserwować tłumy, wykrywać ewentualne zagrożenia lub nieprawidłowe zachowania.

 4. Dochodzenia kryminalne: Drony mogą być używane do zbierania dowodów i dokumentowania miejsc zbrodni. Mogą rejestrować obrazy i nagrania wideo, które później mogą posłużyć jako materiał dowodowy w śledztwach kryminalnych. Drony mogą również pomóc w mapowaniu terenu lub w rekonstrukcji zdarzeń.

 5. Patrolowanie i nadzór terenów: Drony mogą wspomagać funkcjonariuszy patrolujących obszary, zwłaszcza te trudno dostępne lub rozległe. Mogą patrolować granice, lasy, plaże lub inne tereny, dostarczając informacji na temat nielegalnych działań, naruszeń czy wypadków.

 6. Kontrola ruchu drogowego: Drony mogą być używane do monitorowania ruchu drogowego i wykrywania naruszeń przepisów drogowych. Mogą rejestrować obrazy lub wideo pojazdów poruszających się w sposób niebezpieczny lub nielegalny, co umożliwia późniejsze ukaranie sprawców.

Przykładowe zastosowania w Policji:

 • Monitorowanie i patrolowanie: Drony mogą wspomagać policyjne patrole, dostarczając real-time’owe obrazy z miejsca przestępstwa lub innych potencjalnie niebezpiecznych obszarów. Dzięki temu możliwe jest szybkie reagowanie na sytuacje awaryjne, monitorowanie zgromadzeń publicznych i udzielanie wsparcia funkcjonariuszom na ziemi.
 • Poszukiwanie zaginionych osób: Drony wyposażone w kamery termowizyjne mogą pomagać w odnajdywaniu zaginionych osób, szczególnie w trudno dostępnych terenach lub podczas akcji poszukiwawczo-ratowniczych.
 • Monitorowanie ruchu drogowego: Drony mogą wspomagać policję w egzekwowaniu przepisów drogowych, monitorując ruch drogowy z powietrza. Mogą wykrywać przekroczenia prędkości, kontrolować miejsca o ograniczonej widoczności oraz monitorować korki i sytuacje awaryjne.

Przykładowe zastosowania w Wojsku:

 • Rozpoznanie: Drony mogą być wykorzystywane do zdalnego rozpoznania sytuacji na polu walki. Wyposażone w kamery, termowizję i inne sensory, mogą zbierać informacje o pozycji wroga, infrastrukturze oraz nieznanych obszarach.
 • Patrolowanie i monitorowanie granic: Drony mogą pełnić rolę bezpiecznych patroli nad granicami, identyfikując podejrzane ruchy i nielegalne przekroczenia. Mogą również monitorować nieprzyjacielskie jednostki lub terytoria z większą mobilnością i elastycznością.
 • Ataki precyzyjne: Zaawansowane drony mogą wspomagać naprowadzenie precyzyjnych ataków na cele wroga. Wyposażone w ładunki dzięki swojej zwrotności i zdolności do szybkiego przemieszczania się, drony mogą skutecznie eliminować cele z minimalnym ryzykiem.

OFERTA - PAKIETY SZKOLEŃ

 1. PAKIET “SAR”

Pilot drona dla służb mundurowych (NSTS-06 + SAR)
Pakiet w cenie: 4.999 zł

OPIS SZKOLENIA

Pierwsza część: szkolenie do uzyskania uprawnień Pilota drona w kategorii szczególnej, scenariuszu narodowym NSTS-06 pozwalających na wykonywanie operacji lotniczych w zasięgu oraz poza zasięgiem wzroku dronami do 25 kg.

Druga część: szkolenie specjalistyczne z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych:

 • Wykorzystanie drona do technik ratowniczych i zarządzania kryzysowego:
  • Ocena zagrożenia z powietrza.
  • Techniki poszukiwawcze z wykorzystaniem aplikacji wspomagających, komunikacji radiowej oraz dronów.
  • Tworzenie mapy szybkiego reagowania w terenie.
  • Poszukiwanie osób z wykorzystaniem kamery termowizyjnej, światła dziennego oraz z 30-krotnym zoomem optycznym.
  • Wytyczanie dróg ewakuacyjnych.
  • Dostarczanie defibrylatora za pomocą drona

2. PAKIET “TERRYTORIALS”

Pilot drona dla służb mundurowych (NSTS-06 + SAR + Termowizja + Ortofotomapy)
Pakiet w cenie: 9.999 zł

OPIS SZKOLENIA

Pierwsza część: szkolenie do uzyskania uprawnień Pilota drona w kategorii szczególnej, scenariuszu narodowym NSTS-06 pozwalających na wykonywanie operacji lotniczych w zasięgu oraz poza zasięgiem wzroku dronami do 25 kg.

Druga część: szkolenie specjalistyczne z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych:

 • Wykorzystanie drona do działań wywiadowczych:
  • Rozpoznanie terenu
  • Identyfikacja obiektów naziemnych
  • Określanie współrzędnych obiektów naziemnych.
  • Rozpoznanie i identyfikacja odległych celów z wykorzystaniem kamery z 30-krotnym zoomem.
 • Obsługa i techniki wykorzystania kamery termowizyjnej:
  • Podstawy termografii i budowa kamer termowizyjnych
  • Obsługa kamery termowizyjnej i zastosowanie praktyczne w terenie.
 • Wykorzystanie drona do technik ratowniczych i zarządzania kryzysowego:
  • Ocena zagrożenia z powietrza.
  • Techniki poszukiwawcze z wykorzystaniem aplikacji wspomagających, komunikacji radiowej oraz dronów.
  • Tworzenie mapy szybkiego reagowania w terenie.
  • Poszukiwanie osób z wykorzystaniem kamery termowizyjnej, światła dziennego oraz z 30-krotnym zoomem optycznym.
  • Wytyczanie dróg ewakuacyjnych.
  • Dostarczanie defibrylatora za pomocą drona.
 • Dokumentacja wypadków, klęsk żywiołowych, zniszczeń wojennych:
  • Pozyskiwanie materiałów fotograficznych i filmowych z wykorzystaniem misji automatycznych.
  • Tworzenie map

3. PAKIET “SPECIALS”

Pilot drona dla służb mundurowych (NSTS-06 + NSTS-07 + SAR + Termowizja + Ortofotomapy)
Pakiet w cenie: 14.999 zł

OPIS SZKOLENIA

Pierwsza część: szkolenie do uzyskania uprawnień Pilota drona w kategorii szczególnej, scenariuszu narodowym NSTS-06 pozwalających na wykonywanie operacji lotniczych w zasięgu oraz poza zasięgiem wzroku dronami do 25 kg.

Druga część: szkolenie specjalistyczne z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych:

 • Wykorzystanie drona do działań wywiadowczych:
  • Rozpoznanie terenu
  • Identyfikacja obiektów naziemnych
  • Określanie współrzędnych obiektów naziemnych.
  • Rozpoznanie i identyfikacja odległych celów z wykorzystaniem kamery z 30-krotnym zoomem.
 • Obsługa i techniki wykorzystania kamery termowizyjnej:
  • Podstawy termografii i budowa kamer termowizyjnych
  • Obsługa kamery termowizyjnej i zastosowanie praktyczne w terenie.
 • Wykorzystanie drona do technik ratowniczych i zarządzania kryzysowego:
  • Ocena zagrożenia z powietrza.
  • Techniki poszukiwawcze z wykorzystaniem aplikacji wspomagających, komunikacji radiowej oraz dronów.
  • Tworzenie mapy szybkiego reagowania w terenie.
  • Poszukiwanie osób z wykorzystaniem kamery termowizyjnej, światła dziennego oraz z 30-krotnym zoomem optycznym.
  • Wytyczanie dróg ewakuacyjnych.
  • Dostarczanie defibrylatora za pomocą drona.
 • Dokumentacja wypadków, klęsk żywiołowych, zniszczeń wojennych:
  • Pozyskiwanie materiałów fotograficznych i filmowych z wykorzystaniem misji automatycznych.
  • Tworzenie map

OFERTA - SZKOLENIA W KATEGORII SZCZEGÓLNEJ

Każde ze poniżej wymienionych szkoleń w kategorii szczególnej prowadzone jest przez doświadczonego instruktora specjalizującego się w szkoleniach dla służb. Wzbogacone są one o wiedzę teoretyczną i praktyczną ukierunkowaną na zastosowanie w określonych misjach dronowych.

Szkolenie Pilota Drona NSTS-01
NSTS-01 VLOS < 4 kg Teoria i Praktyka
Uprawnienia do wykonywania lotów w zasięgu wzroku w kategorii szczególnej dronem o masie do 4 kg.

Szkolenie Pilota Drona NSTS-02
NSTS-02 VLOS < 25 kg
Uprawnienia do wykonywania lotów w zasięgu wzroku w kategorii szczególnej dronem o masie do 25kg.

Szkolenie Pilota Drona NSTS-05
NSTS-05 BVLOS <4 kg — uprawnienia do wykonywania lotów w zasięgu i poza zasięgiem wzroku w kategorii szczególnej dronem o masie do 4kg.

Szkolenie Pilota Drona NSTS-06
NSTS-06 BVLOS <25 kg — uprawnienia do wykonywania lotów w zasięgu i poza zasięgiem wzroku w kategorii szczególnej dronem o masie do 15kg.