KATEGORIA: Kursy specjalistyczne

Tworzenie Ortofotomap w programie Pix4D Mapper

Dostęp do kursu: 365 dni dostępu
Przegląd Kursu