Opis

Kompleksowe szkolenie teoretyczne oraz praktyczne do uzyskania europejskiego certyfikatu uprawniającego do wykonywania lotów w zasięgu wzroku dronem o masie do 25 kg. Kurs przygotowuje do profesjonalnego wykonywania pomiarów oraz inspekcji obiektów inżynieryjnych i instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) z wykorzystaniem drona. Kurs ma na celu wyposażenie uczestników w niezbędne umiejętności i wiedzę techniczną potrzebną do realizacji tych zadań.

 

Pakiet zawiera: wykład on-line, dostęp do platformy e-learningowej na 12 miesięcy, dostęp do tematycznych webinarów oraz zajęcia praktyczne z instruktorem.

 

Szkolenie do uprawnień STS-01

 • Kategoria „szczególna” jest przeznaczona dla operacji o średnim ryzyku, której parametry lotu wychodzą poza kategorię „otwartą”.


Uprawnienia STS-01 pozwalają na wykonywanie operacji:

 • Loty w zasięgu wzroku (VLOS),
 • Loty do wysokości 120 metrów,
 • Loty na terenie całej Unii Europejskiej.

Certyfikat ten jest ważny przez pięć lat.

Program szkolenia teoretycznego

Moduł 1: Teoria do Unijnych Uprawnień STS-01 (łącznie 19 godzin)
Szkolenie realizowane zgodnie z unijnymi wytycznymi  w zakresie uzyskania uprawnień do pilotowania dronów w kategorii szczególnej.

 • Przepisy lotnicze (3 godziny)
 • Ograniczenia możliwości człowieka (2 godziny)
 • Procedury operacyjne (2 godziny)
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu (2 godziny)
 • Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych (2 godziny)
 • Meteorologia (2 godziny)
 • Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie (2 godziny)
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi (1 godziny)
 • Profil operatora uraz uprawnienia A1/A3 (3 godziny)

 

Moduł 2: Inspekcja obiektów inżynieryjnych oraz instalacji OZE (4 godziny)
Moduł poświęcony wykonywaniu inspekcji różnych obiektów inżynieryjnych z wykorzystaniem dronów. Nauczysz się, jak prowadzić termo-inspekcję budynków, jak monitorować panele fotowoltaiczne, jak obsługiwać kamery termowizyjne.

 • Budowa i zasada działania kamery termowizyjnej (1 godzina)
 • Obsługa oprogramowania do analizy zdjęć termograficznych (1 godzina)
 • Planowanie nalotu termowizyjnego (1 godzina)
 • Przygotowanie raportu (1 godzina)

 

Moduł 3: Wykonywanie pomiarów dronem: Obliczanie indeksu wegetacji roślin NDVI (4 godziny)
Wiedza w tym module pozwoli Ci na skuteczny pomiar stanu wegetacji roślin poprzez określenie indeksu ich odżywienia NDVI. Ta metoda pozwala na precyzyjne dawkowanie nawozów dla upraw, dzięki czemu uzyskiwana jest zdrowsza żywność przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. Metoda ta pozwala również na monitorowanie terenów zielonych zarówno w prywatnych przedsiębiorstwach, jak i w obrębie miast. Dane NDVI są również wykorzystywane przez leśników sadowników do pomiaru stanu zdrowia roślin. NDVI pozwala również na wykrycie wycieków rurociągów oraz oszacowanie wpływu inżynierii na pobliską roślinność, dzięki czemu jest szeroko stosowane przez wiele branż w tym deweloperów oraz instytucje zobowiązane do monitorowania zieleni.

 • Czym jest indeks NDVI i jaki ma wpływ na zrównoważoną przyrodę oraz zasada działania i obsługa kamery multispektralnej (1 godzina)
 • Obsługa oprogramowania do przetwarzania danych (1 godzina)
 • Planowanie i realizacja nalotu (1 godzina)
 • Przygotowanie raportu (1 godzina)

 

Moduł 4: Wykonywanie Pomiarów Dronem: Ortofotomapy (12 godzin)

Umiejętności z zakresu fotogrametrii i pomiarów obejmują podstawy tworzenia ortofotomap, modeli 3D oraz chmur punktów. Dzięki tym umiejętnościom uczestnicy mogą precyzyjnie mapować tereny, analizować zmiany środowiskowe i planować zrównoważone projekty budowlane i inżynieryjne, minimalizując wpływ na środowisko.

 • Podstawy fotogrametrii (1 godzina)
 • Wymagania sprzętowe i instalacja oprogramowania do przetwarzania danych (1 godzina)
 • Zapoznanie z panelem obsługi i zasada działania oprogramowania (2 godziny)
 • Planowanie i realizacja nalotu fotogrametrycznego (2 godziny)
 • Przygotowanie danych do przetwarzania (1 godzina)
 • Tworzenie ortofotomapy (1 godzina)
 • Edycja ortofotomapy (2 godziny)
 • Tworzenie chmury punktów (1 godzina)
 • Przygotowanie raportu (1 godzina)

 

Moduł 5: Wykonywanie Pomiarów Dronem: Modele 3d (12 godzin)

Tworzenie modeli 3D może być wykorzystane w branży gier komputerowych, w marketingu, budownictwie i wielu innych branżach. Umiejętności pozwalają na wirtualne odwzorowanie terenu oraz obiektów inżynieryjnych. Kursant zdobywa również wiedzę w zakresie szacowania objętości składowisk oraz wyrobisk.

 • Zapoznanie z interface oprogramowania (1 godzina)
 • Planowanie i realizacja nalotu (2 godziny)
 • Tworzenie modeli 3d (4 godziny)
 • Eksport przetworzonych danych (1 godzina)
 • Publikacja modeli 3d (2 godziny)
 • Wirtualna rzeczywistość (2 godziny)

 

Moduł 6: Promowanie Usług – Nowoczesny Marketing (12 godzin)
Skuteczna sprzedaż usług pomiarowych uzależniona jest od skutecznej promocji. W tym module kursant zdobywa wiedzę w zakresie promocji na kanałach społecznościowych, Google Ads, dowie się jak tworzyć filmy reklamowe oraz wykorzystywać sztuczną inteligencję do działań marketingowych.

 • Promocja na social media: Facebook, Instagram, TikTok (2 godziny)
 • Google Adwords i Google Analytics (2 godziny)
 • Tworzenie i edycja filmów reklamowych (7 godzin)
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji w promocji (1 godzina)

Program szkolenia praktycznego

Moduł 1: Szkolenie do Uprawnień Pozwalających na Pilotowanie Drona (łącznie 4 godziny)

1. Czynności naziemne (1 godzina)

 • Planowanie operacji
 • Przegląd przedlotowy i konfiguracja systemu bezzałogowego statku powietrznego
 • Znajomość podstawowych czynności, które należy podjąć w przypadku sytuacji awaryjnej

2. Procedury w trakcie lotu (1 godzina)

 • Prowadzenie skutecznej obserwacji i utrzymywanie bezzałogowego statku powietrznego w zasięgu widoczności wzrokowej
 • Wykonywanie dokładnych i kontrolowanych manewrów w locie na różnych wysokościach i w różnych odległościach
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu systemu bezzałogowego statku powietrznego. Lot w warunkach odbiegających od normy.

3. Praktyka w locie – sytuacje awaryjne – szkolenie na symulatorze lub w warunkach rzeczywistych (1 godzina)

 • Utrata łączności radiowej
 • Awaria drona
 • Utrata orientacji w przestrzeni

4. Czynności po zakończeniu lotu (1 godzina)

 • Zgrywanie danych
 • Zabezpieczenie drona
 • Sprawdzenie terenu, na którym wykonywany był lot

 

Moduł 2: Planowanie i Realizacja Lotów na Potrzeby Pozyskiwania Danych (3 godziny)

 • Pozyskiwanie danych na potrzeby inspekcji obiektów inżynieryjnych oraz OZE,
 • Pozyskiwanie danych fotogrametrycznych,
 • Pozyskiwanie danych na potrzeby stworzenia modelu terenu,
 • Loty automatyczne,
 • Obsługa i kalibracja sensorów,
 • Ujęcia na potrzeby produkcji filmów i zdjęć.

Egzaminy

 Egzamin teoretyczny (2 godziny)
Po zakończeniu części teoretycznej szkolenia zostanie przeprowadzony Egzamin Teoretyczny w formie testu na platformie i.dron.edu.pl. Minimalnym progiem wskazującym na wynik pozytywny jest udzielenie 75% poprawnych odpowiedzi.

Egzamin z części praktycznej
Walidacja umiejętności poprzez obserwację instruktora w warunkach symulowanych.

Zamów kurs

Pilot Drona w zastosowaniach inżynieryjno-pomiarowych - STS-01 VLOS

Pilot Drona w zastosowaniach inżynieryjno-pomiarowych – STS-01 VLOS – europejskie uprawnienia do wykonywania lotów w zasięgu wzroku z rozwinięciem do umiejętności specjalistycznych.

14000,00