Opis

Kompleksowe szkolenie teoretyczne oraz praktyczne do uzyskania europejskiego certyfikatu uprawniającego do wykonywania lotów w zasięgu wzroku dronem o masie do 25 kg. Szkolenie pozwala na uzyskanie dodatkowych kompetencji specjalistycznych z fotogrametrii.

Pakiet zawiera: wykład on-line, dostęp do platformy e-learningowej na 12 miesięcy, dostęp do tematycznych webinarów oraz zajęcia praktyczne z instruktorem.

 

Całość kursu trwa 26h, gdzie usługa jest podzielona na część teoretyczną oraz część praktyczną. Teoria w czasie rzeczywistym trwa 22h,
z czego 2h są przewidziane na egzamin, a praktyka stacjonarna trwa 4h.

 

Szkolenie do uprawnień STS-01

  • Kategoria „szczególna” jest przeznaczona dla operacji o średnim ryzyku, której parametry lotu wychodzą poza kategorię „otwartą”.


Uprawnienia STS-01 pozwalają na wykonywanie operacji:

  • Loty w zasięgu wzroku (VLOS),
  • Loty do wysokości 120 metrów,
  • Loty na terenie całej Unii Europejskiej.

Certyfikat ten jest ważny przez pięć lat.

Program szkolenia teoretycznego

MODUŁ 1: WYKONYWANIE POMIARÓW FOTOGRAMETRYCZNYCH (6 GODZIN)

1. Podstawy Fotogrametrii

2. Omówienie Sposobu Przygotowania Nalotu do Pozyskania Danych

3. Interface Oprogramowania do Przetwarzania Danych

4. Stworzenie Ortofotomapy i Jej Edycja

5. Dodawanie Ground Control Points (GCP)

6. Digital Surface Model (DSM), Digital Terrain Model (DTM)

7. Pomiary Odległości na Mapie

8. Tworzenie Mapy Warstwicowej

9. Przygotowanie i Omówienie Raportu

10. Eksport Plików

MODUŁ 2: POMIARY NA PODSTAWIE CHMURY PUNKTÓW (6 GODZIN)

1. Czym Jest Chmura Punktów

2. Przygotowanie Nalotu na Potrzeby Stworzenia Chmury Punktów

3. Przetwarzanie Danych i Tworzenie Chmury Punktów

4. Klasyfikacja Chmury Punktów

5. Obliczenia Objętości Składowisk i Wyrobisk

6. Opracowanie Modelu 3D i Pomiar Powierzchni

7. Eksport Plików

MODUŁ 3: TEORIA NIEZBĘDNA DO UZYSKANIA UPRAWNIEŃ PILOTA DRONA STS01 (8 GODZIN)

1. Przepisy Lotnicze

2. Ograniczenia Możliwości Człowieka

3. Procedury Operacyjne

4. Techniczne i Operacyjne Środki Ograniczające Ryzyko w Powietrzu

5. Ogólna Wiedza na Temat Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych

6. Meteorologia

7. Osiągi Systemu Bezzałogowego Statku Powietrznego w Locie

8. Techniczne i Operacyjne Środki Ograniczające Ryzyko na Ziemi

9. Omówienie Pytań Egzaminacyjnych

10. Profil Operatora oraz Uprawnienia A1/A3

Program szkolenia praktycznego

Szkolenie praktyczne prowadzone jest na dronach należących do Ośrodka – nie ma obowiązku posiadania własnego sprzętu. Nasi instruktorzy dołożą wszelkich starań, aby wykonywanie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi było dla Ciebie jak najbardziej przydatne, praktyczne i dopasowane do Twoich przyszłych planów zawodowych.

SZKOLENIE PRAKTYCZNE SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH CZĘŚCI:

Czynności przed lotem, przygotowanie drona do lotu,
Wykonywanie startu i lądowania,
Czynności w trakcie lotu: zmiana parametrów lotu, zmiana prędkości, wysokości, zmiana orientacji,
Nauka czynności wykonywanych po zakończeniu lotu,
Zapobieganie zagrożeniom w sytuacjach niebezpiecznych.

Zamów kurs

Operator Drona Pomiarowego - STS

Kurs wykonywania pomiarów z wykorzystaniem drona – STS-01<25 kg

5000,00