Opis

Na szkoleniu zdobędziesz podstawową wiedzę fotogrametryczną, nakierowaną na wykorzystanie bezzałogowych systemów latających. W ramach szkolenia nauczysz się wykonywać ortofotomapy  i produkty im pokrewne. Dowiesz się również jak obliczać objętości składowisk i wyrobisk. Kurs prowadzony jest na oprogramowaniu Pix4D, przez osoby zajmujące się tą tematyką na co dzień.

Program szkolenia

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • jak samodzielnie pozyskiwać dane za pomocą drona pod kątem wykonywania ortofotomap i produktów pokrewnych
 • w oprogramowaniu Pix4D Mapper wykonasz:
 • Gęste chmury punktów (wraz z ich klasyfikacją)
 • Numeryczne Modele Terenu (NMT)
 • Numeryczne Modele Pokrycia Terenu (NMPT)
 • Ortofotomapy

 

OPIS SZKOLENIA:

 • Szkolenie teoretyczne webinar 2 dni – 12 godzin (online distance learning).
 • Dostęp do platformy e-learningowej na 12 miesięcy (prezentacje, nagrania wideo).
 • Materiały szkoleniowe (dane)
 • Certyfikat ukończenia kursu (po zdaniu testu wewnętrznego).

 

Część teoretyczna:

 • Omówienie zasad działania fotogrametrii, wprowadzenie do tematu,
 • Rodzaje sensorów fotogrametrycznych,
 • Budowa kamer fotograficznych,
 • Światło i jego zakresy,
 • Georeferencja i układy współrzędnych obowiązujące w Polsce,
 • Proces powstawania ortofotomapy krok po kroku:
 • Pozyskanie danych,
 • Przetwarzanie w Pix4D Mapper,
 • Kontrola dokładności,
 • Produkty przetwarzania w Pix4D Mapper,
 • Zastosowania praktyczne produktów fotogrametrycznych,
 • Praktyczne przygotowanie nalotów fotogrametrycznych z wykorzystaniem bezzałogowców:
 • Cel zobrazowania,
 • Dobór BSP,
 • Zaplanowanie osnowy fotogrametrycznej,
 • Wykorzystanie technik PPK/RTK,
 • Dobór wielkości piksela terenowego (GSD),
 • Dobór pokrycia zdjęć,
 • Łączenie wielu misji,
 • Planowanie stanowisk,
 • Bezpieczeństwo lotu,
 • Omówienie aplikacji Pix4D Capture.

 

Część praktyczna:

 • Poprawne wczytanie danych do programu,
 • Nadanie prawidłowej georeferencji,
 • Praca z fotopunktami i punktami kontrolnymi,
 • Generowanie gęstych chmur punktów,
 • Automatyczna i manualna klasyfikacja chmury punktów,
 • Generowanie Numerycznego Modelu Terenu,
 • Generowanie Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu,
 • Tworzenie i edycja ortofotomapy,
 • Obliczanie objętości mas ziemnych,
 • Generowanie warstwic,
 • Eksport produktów przetwarzania do zewnętrznych programów.

Zajęcia kończą się wręczeniem certyfikatu poświadczającego odbycie szkolenia. Szkolenie prowadzone jest na oprogramowaniu Pix4D.

Warunki udziału

Komputer jest niezbędnym narzędziem pracy podczas szkolenia. Prosimy o zapoznanie się z minimalnymi wymaganiami sprzętowymi programu oraz wcześniejsze pobranie wersji próbnej (14-dniowej) oprogramowania, na którym będziemy pracować. W przypadku posiadania komputera niezgodnego z zalecaniami producenta, praca z Pix4D Mapper może okazać się niemożliwa. UWAGA! Oprogramowanie Pix4D Mapper nie jest kompatybilne z komputerami klasy Mac – konieczne jest posiadanie komputera z systemem operacyjnym Windows. Niezbędne informacje zostaną do Państwa przesłane w informacji organizacyjnej.

Zamów kurs

Kurs ortofotomapy PIX4Dmapper

Ortofotomapy – twórz własne ortofotomapy z danych zebranych z drona.

1950,00