Opis

Geoinformacja w programie QGIS to szkolenie, które trwa 2 dni i obejmuje 14 godzin zajęć. Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli zapoznać się z programem QGIS, nauczą się tworzyć i edytować warstwy wektorowe oraz rastrowe, a także stylizować i etykietować warstwy. Dowiedzą się również, jak pobierać dane z różnych źródeł, a także jak przeprowadzać podstawowe operacje geoprzestrzenne, takie jak przycinanie, złączanie i wycinanie.

Szkolenie obejmuje także omówienie różnych narzędzi do tworzenia raportów, takich jak wtyczka Group Stats i kalkulator pól, oraz przygotowywania map za pomocą różnych symbolizacji i stylów. Uczestnicy poznają także sposoby eksportowania map do różnych formatów plików, takich jak KML, oraz będą mogli przygotować rozkład mapowy.

Program szkolenia

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • jak samodzielnie pozyskiwać dane za pomocą drona pod kątem wykonywania ortofotomap i produktów pokrewnych.
 • w programie QGIS  – zarządzanie danymi geograficznymi, tworzenie własnych danych, w tym zastosowanie współrzędnych GPS, wykonywanie analiz przestrzennych oraz tworzenie map.

 

OPIS SZKOLENIA:

 • Szkolenie teoretyczne webinar 2 dni – 14 godzin (online distance learning).
 • Dostęp do platformy e-learningowej na 12 miesięcy (prezentacje).
 • Materiały szkoleniowe (dane)
 • Certyfikat ukończenia kursu (po zdaniu testu wewnętrznego).

 

Część teoretyczna:

 • Zapoznanie z programem
 • Tworzenie mapy interesujących obszarów przyrodniczych za pomocą paneli: Przeglądarka, Warstwy, Dolny panel, Okno współrzędnych
 • Omówienie narzędzi do powiększania i nawigowania w oknie programu
 • Zapisywanie projektu i dodawanie warstw rastrowych (podkładu mapowego) oraz warstw wektorowych (miejsca ciekawe w postaci poligonów)
 • Dodanie warstwy liniowej i stylizacja oraz etykietowanie warstw, a następnie zapis styli do pliku
 • Dodanie warstwy punktowej (stanowiska) i eksport warstw do pliku .kml
 • Przygotowanie mapy w aplikacji Google My Maps

Część praktyczna:

 • Przygotowanie mapy z wykorzystaniem ortofotomapy
 • Import ortofotomapy, NMT i NMTP oraz utworzenie warstwy z pliku txt (fotopunkty/grid DSM)
 • Pobranie wtyczki ULDK i obrysu działki, a następnie utworzenie bufora i stylizacja warstw
 • Przygotowanie rozkładu mapowego i stworzenie mapy zniszczeń na polu z zapisaniem projektu w odpowiednim układzie współrzędnych.
 • Wczytanie ortofotomapy i NMTP, pobranie NMT i obrysu działki z geoportalu, a następnie utworzenie rastra różnicowego i konwersja do formatu wektora
 • Przycięcie wektorów do działki i powierzchni zasiewu, a następnie obliczenie powierzchni zasiewu i zniszczeń za pomocą narzędzia Kalkulator pól
 • Użycie wtyczki Group Stats i zsumowanie powierzchni zniszczeń na całym polu oraz przygotowanie rozkładu mapowego i kartogramu
 • Pobranie warstwy z podziałem administracyjnym Polski oraz danych z BDL (np. zaludnienie, liczba ciągników).
 • Łączenia danych w tabeli i zapisywania warstwy do pliku gpkg.
 • Dobór klas
 • Symbolizacja
 • Przygotowanie rozkładu mapowego.

 

Zajęcia kończą się wręczeniem certyfikatu poświadczającego odbycie szkolenia. Szkolenie prowadzone jest na oprogramowaniu QGIS.

Warunki udziału

Komputer jest niezbędnym narzędziem pracy podczas szkolenia. Prosimy o zapoznanie się z minimalnymi wymaganiami sprzętowymi programu oraz wcześniejsze pobranie wersji próbnej (14-dniowej) oprogramowania, na którym będziemy pracować. W przypadku posiadania komputera niezgodnego z zalecaniami producenta praca z QGIS może okazać się niemożliwa. Niezbędne informacje zostaną do Państwa przesłane w informacji organizacyjnej.

Zamów kurs

Kurs - geoinformacja QGIS

QGIS – twórz własne dane, mapy, oraz wykonuj analizy przestrzenne.

1900,00