Ortofotomapy - Twórz własne ortofotomapy z danych zebranych z drona

Opis produktu

Na szkoleniu zdobędziesz podstawową wiedzę w zakresie tworzenia ortofotomap z danych zebranych za pomocą bezzałogowego systemu latającego. Szkolenie przewidziane jest dla kandydatów posiadających uprawnienia UAVO VLOS. Kurs pozwoli Ci na samodzielne tworzenie cennych wartościowych produktów takich jak:

 • Ortofotomapy
 • Mapy DSM (Digital Surface Model) – cyfrowy model powierzchni terenu
 • Chmury punktów wraz z ich klasyfikacją

SZKOLENIA SKŁADAJĄ SIĘ Z 2 CZĘŚCIzkolenie składa się z 2 części:

Wprowadzenie – część teoretyczna 3 godziny – omówienie następujących zagadnień:

 • Widzenie stereoskopowe i aerotrangulacja
 • Ortorektyfikacja
 • Narzędzia do pozyskiwania danych: platformy nośne, dostępne sensory, dobór obiektywu i matrycy aparatu
 • Zaplanowanie osnowy
 • Algorytm tworzenia ortofotomapy

Część praktyczna 3 godziny

 • Tworzenie ortofotomapy
 • Edycja mozajkowa
 • Tworzenie cyfrowego modelu powierzchni terenu

Zajęcia kończą się wręczeniem certyfikatu poświadczającego odbycie szkolenia. Szkolenie prowadzone jest na oprogramowaniu Pix4D

Zastosowanie

Ortofotomapa to narzędzie pozwalające na dokładne zobrazowanie ziemi. Ortofotmapa składana jest z setek zdjęć, które w połączeniu z georeferencją tworzą plik pozwalający na wskazanie koordynatów dowolnie wskazanego miejsca.

Mapa elewacyjna pozwala na zobrazowanie ukształtowania terenu. Opracowanie mapy elewacyjnej za pomocą danych z drona jest znacznie szybszą i dokładniejszą metodą niż tworzneie mapy w tradycyjny sposób. Opracowanie może być wykorzystane w procesie planowania lub realizacji dowolnej inwestycj, do nadzorowania zmian terenowych, inwentaryzacji wyrobisk oraz składowisk.

Poznaj naszych partnerów: