Ortofotomapy - Twórz własne ortofotomapy z danych zebranych z drona

Opis produktu

Na szkoleniu zdobędziesz podstawową wiedzę w zakresie tworzenia ortofotomap z danych zebranych za pomocą bezzałogowego systemu latającego. Szkolenie przewidziane jest dla kandydatów posiadających uprawnienia UAVO VLOS. Kurs pozwoli Ci na samodzielne tworzenie cennych wartościowych produktów takich jak:

 • Ortofotomapy
 • Mapy DSM (Digital Surface Model) – cyfrowy model powierzchni terenu
 • Chmury punktów wraz z ich klasyfikacją

SZKOLENIA SKŁADAJĄ SIĘ Z 2 CZĘŚCIzkolenie składa się z 2 części:

Wprowadzenie – część teoretyczna 3 godziny – omówienie następujących zagadnień:

 • Widzenie stereoskopowe i aerotrangulacja
 • Ortorektyfikacja
 • Narzędzia do pozyskiwania danych: platformy nośne, dostępne sensory, dobór obiektywu i matrycy aparatu
 • Zaplanowanie osnowy
 • Algorytm tworzenia ortofotomapy

Część praktyczna 3 godziny

 • Tworzenie ortofotomapy
 • Edycja mozajkowa
 • Tworzenie cyfrowego modelu powierzchni terenu

Zajęcia kończą się wręczeniem certyfikatu poświadczającego odbycie szkolenia. Szkolenie prowadzone jest na oprogramowaniu Pix4D

Uwaga! 

Laptop jest niezbędnym narzędziem pracy podczas szkolenia. Prosimy o zabranie sprzętu oraz wcześniejsze pobranie wersji próbnej (15-dniowej) oprogramowania, na którym będziemy pracować.

Zastosowanie

Ortofotomapa to narzędzie pozwalające na dokładne zobrazowanie ziemi. Ortofotmapa składana jest z setek zdjęć, które w połączeniu z georeferencją tworzą plik pozwalający na wskazanie koordynatów dowolnie wskazanego miejsca.

Mapa elewacyjna pozwala na zobrazowanie ukształtowania terenu. Opracowanie mapy elewacyjnej za pomocą danych z drona jest znacznie szybszą i dokładniejszą metodą niż tworzneie mapy w tradycyjny sposób. Opracowanie może być wykorzystane w procesie planowania lub realizacji dowolnej inwestycj, do nadzorowania zmian terenowych, inwentaryzacji wyrobisk oraz składowisk.

Poznaj naszych partnerów: