Najciekawsze zastosowania dronów

Drony, czyli bezzałogowe statki powietrzne (BSP), są dziś nieocenionym wsparciem dla działalności człowieka w różnych obszarach i zadaniach. Wykonywanie zdjęć, pomiarów czy wideofilmowanie z powietrza to tylko niektóre z wielu możliwości oferowanych przez drony. Intensywny rozwój technologiczny pozwala na wykorzystanie tych urządzeń do wielu celów, bardzo ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i komfortu życia człowieka. Oto niektóre z nich.
 

Walka ze smogiem – bezzałogowe statki powietrzne wykorzystywane są do monitoringu smogu, a więc dostarczania informacji na temat zanieczyszczenia powietrza. Z tej funkcji korzystają najczęściej przedsiębiorstwa oraz organy administracji publicznej. Dron wyposażony w latające laboratorium podlatuje do komina i pobiera próbkę dymu, który się z niego wydostaje. Próbka trafia do analizatora, który w ciągu 90 sekund potrafi wykryć czy piecu spalane były śmieci. Usługa wykrywania spalania śmieci opracowana została przez Polskie Centrum Dronowe www.pcd24.pl (Grupa WB). W misji udział biorą dwa drony – jeden dron służy do poszukiwania kominów, z których wydobywa się dym (nie wszyscy ludzie palą w tym samym czasie) a drugi dron to dron pomiarowy. Dron nawigacyjny po wytypowaniu kopcących kominów przekazuje ich koordynaty do drona pomiarowego.

Dron do walki ze smogiem potrafi również wykonać mapę zanieczyszczenia powietrza dla całego miasta. Dron leci po trasie na niewielkiej i stałej wysokości pobierając próbki, które są powiązane z koordynatami. Po wylądowaniu dane są zgrywane i przetwarzane co pozwala na wygenerowanie mapy zanieczyszczenia powietrza. Mapa może być wgrana na geoportal i udostępniona za pomocą linka.

Kolejną funkcjonalnością drona smogowego jest możliwość wykrycia inwersji temperaturowej, która jest jednym z czynników sprzyjających wystąpieniu zjawiska SMOGu. W tym celu dron wznosi się na wysokość 200 metrów wykonując pomiar temperatury co każde 5 metrów. Dzięki temu można opracować pionowy gradient temperaturowy i ustalić czy w danym dniu występuje warstwa inwersji temperaturowej czyli stanu, gdy temperatura zamiast spadać wraz z wysokością rośnie. Inwersja powoduje hamowanie unoszenia powietrza – w ten sposób tworzy się naturalna bariera nieprzepuszczająca dymu z kominów oraz innego zanieczyszczenia. Wczesne wykrycie zjawiska inwersji umożliwia ogłoszenie alarmu smogowego  co może uchronić mieszkańców przed skutkami wdychania powietrza z wysokim stężeniem toksycznych związków.