Zmiany i aktualizacje w scenariuszach narodowych NSTS

W dniach 17 maja oraz 6 czerwca odbyły się webinaria, podczas których przedstawiono kluczowe zmiany wprowadzone przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Wszystkie narodowe scenariusze standardowe zostały poddane aktualizacji, mającej na celu dostosowanie ich do nowych przepisów i rozwoju technologii dronów. W ramach omówienia przedstawiono nowe wytyczne, które weszły w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia, czyli od 10 czerwca 2023 roku.

Podczas webinariów szczegółowo omówiono każdy z nowych scenariuszy standardowych. Przedstawiono Wytyczne nr 6-13, które dotyczą różnych kategorii operacji dronów, zaprezentowano ich zakres, zasady i wymagania. Dla każdego scenariusza omówiono specyfikę lotów VLOS (w zasięgu widoczności wzrokowej) oraz BVLOS (poza zasięgiem widoczności wzrokowej). Przedstawiono także procedury startu i lądowania, utrzymania odległości od zgromadzeń osób oraz uwzględnienie stacji elektroenergetycznych. Podkreślono również konieczność noszenia przez pilota kamizelki ostrzegawczej lub innej odzieży identyfikującej pilota podczas wykonywania czynności lotniczych. Ten zapis ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa i identyfikację osób odpowiedzialnych za operację.

Najważniejsze informacje dotyczące lotów w kategorii szczególnej

NSTS01 VLOS i FPV

  1. Loty bezzałogowymi statkami powietrznymi o maksymalnym wymiarze typowym wynoszącym maksymalnie 1 metr w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) lub w locie FPV, z wyjątkiem przelotów nad zgromadzeniami osób.
  2. Loty bezzałogowymi statkami powietrznymi o maksymalnym wymiarze typowym wynoszącym maksymalnie 3 metry w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) nad kontrolowanym obszarem naziemnym, z wyjątkiem przelotów nad zgromadzeniami osób. – Należy podkreślić, że w ramach NSTSów loty będą możliwe wyłącznie dronami mniejszymi niż 3 metry, oraz, że dla dronów większych niż 1 metr wymagane będzie wyznaczenie kontrolowanego obszaru naziemnego
  3. w operacjach FPV lot jest wykonywany z zapewnieniem kontrolowanego obszaru naziemnego, w którego granicach operator jest w stanie zadbać o to, by znajdowały się na nim wyłącznie osoby zaangażowane w operację — jeżeli prędkość lotu BSP nie może zostać ograniczona elektronicznie do maksymalnie 15 m/s dla całej planowanej operacji.

 

NSTS02-04 VLOS

  1. Dla Narodowych Scenariuszy Standardowych VLOS zasady się nie zmieniają, w dalszym ciągu loty FPV dotyczą wyłącznie NSTS01. Jednocześnie z użytkowników wykonujących swoje operacje VLOS zdjęty zostaje obowiązek sporządzania Instrukcji Operacyjnej.

 

NSTS05-08 BVLOS

  1. Dla dronów o maksymalnym wymiarze typowym wynoszącym maksymalnie 1 metr loty wykonuje się nad obszarami słabo zaludnionymi;
  2. Natomiast dla dronów  o maksymalnym wymiarze typowym wynoszącym maksymalnie 3 metry nad kontrolowanym obszarem naziemnym.