Opis

Kurs Pilota drona VLOS <25 kg teoria i praktyka + egzamin online

Szkolenie teoretyczne na platformie e-learningowej oraz egzamin do uzyskania europejskiego certyfikatu kompetencji pilota drona uprawniającego do wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS w kategorii OPEN A1/A2/A3 na terenie całej Unii Europejskiej.
Szkolenie praktyczne w warunkach operacyjnych z doświadczonym instruktorem UAVO pozwoli na kompleksowe przygotowanie do egzaminu A2 w kategorii Otwartej. Zgodnie z rozporządzeniem oraz wytycznymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego jednym z wymogów podejścia do egzaminu teoretycznego A2 jest realizacja szkolenia praktycznego.

Każda z kategorii uprawnień do obsługi dronów w Unii Europejskiej – A1, A2, i A3 – definiuje różne możliwości i ograniczenia dotyczące wykonywania lotów dronami. Oto szczegółowy opis możliwości, jakie dają poszczególne kategorie:

Kategoria A1 – “Lataj nad ludźmi”
Typ Dronów: Drony o masie do 250 gramów lub drony z etykietą klasy C0 lub C1.

 • Loty nad osobami niezwiązanymi z operacją lotniczą.
 • Loty w obszarach zurbanizowanych, pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa i prywatności osób.
 • Wymagane jest unikanie bezpośredniego nadlatywania nad tłumy.


Kategoria A2 – “Lataj blisko ludzi”

Typ Dronów: Drony z etykietą klasy C2 o masie do 4 kg.

 • Loty w minimalnej odległości 30 metrów od osób niezwiązanych z operacją (lub 5 metrów z dodatkowymi środkami ograniczającymi ryzyko).
 • Loty możliwe są również w bardziej zurbanizowanych obszarach, ale z zachowaniem szczególnej ostrożności co do bezpieczeństwa osób trzecich.


Kategoria A3 – “Lataj z dala od ludzi”

Typ Dronów: Drony o masie do 25 kg (z etykietą klasy C3 lub C4)

 • Loty tylko w obszarach, gdzie nie ma osób postronnych, czyli z dala od zurbanizowanych obszarów, zgromadzeń ludzi i prywatnych posesji.
 • Loty w przestrzeni, gdzie operator może łatwo zobaczyć drona i kontrolować go bez pomocy urządzeń.
 • Idealna kategoria dla dronów wykorzystywanych w rolnictwie, fotogrametrii, inspekcji terenów, czy fotografii krajobrazowej.

Na wszystkie nurtujące pytania odnośnie nowych przepisów, oraz wykonywania lotów w kategorii otwartej i szczególnej odpowie nasz instruktor.

 

Opis szkolenia

Szkolenie teoretyczne:

Dostęp do platformy e-learningowej 

Platforma zawiera materiały szkoleniowe podzielone na 8 modułów wraz z testami przygotowawczymi do egzaminu teoretycznego.

 • Przepisy lotnicze,
 • Ograniczenia możliwości człowieka,
 • Procedury operacyjne,
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu,
 • Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych,
 • Meteorologia,
 • Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie,
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Przepisy lotnicze,
 • Ograniczenia możliwości człowieka,
 • Procedury operacyjne,
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu,
 • Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych,
 • Meteorologia,
 • Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie,
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi.

Szkolenie praktyczne:

 • Praktyka naziemna to 1 godzina szkolenia, które przygotowuje do wykonywania czynności lotniczych. Dowiesz się jak obsługiwać aplikację https://checkin.pansa.pl/, jak przygotować drona do lotu, jak sprawdzić prognozę pogody oraz aktywność słońca, gdzie znaleźć informację o aktywności stref powietrznych.
 • Szkolenie praktyczne trwa 3 godziny w terminach dopasowanych do Twoich możliwości czasowych.
 • Zakres szkolenia praktycznego:
  • Czynności przed lotem, przygotowanie drona do lotu;
  • Wykonywanie startu i lądowania;
  • Czynności w trakcie lotu: zmiana parametrów lotu, zmiana prędkości, wysokości, zmiana orientacji;
  • Nauka czynności wykonywanych po zakończeniu lotu;
  • Zapobieganie zagrożeniom w sytuacjach niebezpiecznych.
 • Szkolenia odbywają się codziennie (z wyłączeniem dni, kiedy prędkość wiatru przekracza 8m/s lub występują opady atmosferyczne).

Co zawiera pakiet?

 • Szkolenie zawiera:
  • dostęp do platformy e-learningowej na 12 miesięcy
  • 4 godziny indywidualnych zajęć praktycznych z instruktorem
  • webinar online na żywo z instruktorem 2 dni w sumie 16 godzin (opcja dodatkowo płatna).
  • egzamin A1/A2/A3

 

DRONPASS na 3 miesiące za darmo — to okazja do wejścia do zamkniętej społeczności entuzjastów dronów na naszym serwerze.

Przebieg egzaminu

Egzamin A2

Egzaminowany musi dysponować komputerem podłączonym do Internetu oraz kamerą o rozdzielczości pozwalającej na identyfikację kandydata. W celu weryfikacji tożsamości wgrać na platformę egzaminacyjną dokument tożsamości ze zdjęciem (tylko dowód osobisty lub Paszport). Dokument musi być odpowiednio przygotowany przed okazaniem — wszystkie dane powinny być zasłonięte poza imieniem, nazwiskiem i zdjęciem. Pliki będą usuwane niezwłocznie po zakończeniu egzaminu — zgodnie z obowiązującą polityką RODO. Istnieje również możliwość okazania dowodu osobistego do kamery.

Egzamin to test składający się z 40 pytań z następujących przedmiotów:

 • meteorologia,
 • osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie,
 • techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi.

Możliwość rezerwacji egzaminu następuje 24 godziny od zakupu.

Wynik egzaminu poznasz natychmiast po jego zakończeniu. Zaliczenie wymaga udzielenia minimum 75% prawidłowych odpowiedzi. Na rozwiązanie testu przewidziane jest 40 minut. W przypadku niezaliczenia testu należy wykupić ponownie udział w egzaminie i zapisać się na kolejny termin. W ramach jednej opłaty uzyskujesz jedno podejście.

Egzamin A1/A3

Egzamin w podkategorii A1 i A3 obejmuje 40 pytań wielokrotnego wyboru z następujących dziedzin: bezpieczeństwo lotnicze, ograniczenia korzystania z przestrzeni powietrznej, regulacje lotnicze, ograniczenia możliwości człowieka, procedury operacyjne, ogólna wiedza na temat systemów BSP, ochrona prywatności i danych, ubezpieczenie, bezpieczeństwo.

Warunki udziału

Warunki przystąpienia do szkolenia:

 • Ukończony 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów prawnych na przystąpienie do szkolenia lotniczego.
Zamów kurs

Kurs Pilota drona VLOS <25kg teoria i praktyka

Kurs Pilota drona VLOS <25 kg teoria i praktyka + egzamin online

999,00