INS - Uprawnienia do szkolenia operatorów dronów

Opis produktu

Kompleksowe szkolenie do uzyskania uprawnień instruktorskich. Dzięki dużej liczbie oddziałów i licznej bazie instruktorów posiadających specjalistyczną wiedzę tylko u Nas zrealizujesz całość szybko i sprawnie oraz zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia szkoleń dronowych.

 

OTO W JAKI SPOSÓB WDRAŻAMY ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZWIĄZKU Z POJAWIENIEM SIĘ ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO:
JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 

Krok 1: Wybierz termin szkolenia teoretycznego, który jest dla Ciebie najbardziej odpowiedni: Kalendarz

Krok 2: Dodaj wybrany kurs do Koszyka.

Krok 3: Złóż zamówienie

Krok 4: Wypełnij formularz zgłoszeniowy swoimi danymi. Wybierz preferowane miasto, a w "Uwagach do zamówienia" wpisz preferowany termin. W przypadku chęci otrzymania faktury zaznacz odpowiednie pole i pozostaw dane. Kliknij "Złóż zamówienie" i sprawdź czy wpisane dane są poprawne.

Krok 5: Po zatwierdzeniu danych zostaniesz przekierowany do strony platności. Zrealizuj płatność wybierając odpowiednią dla Ciebie formę.

FINAŁ: Po pozytywnej realizacji całości zgłoszenia otrzymasz od Nas informację organizacyjną oraz kontakt do instruktora. Szkolenie INS jest organizowane w indywidualnych terminach, dlatego skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia terminu po wysłaniu zgłoszenia.

ABY PRZYSTĄPIĆ DO SZKOLENIA MUSISZ:

 • Posiadać świadectwo kwalifikacji z ważnym uprawnieniem VLOS lub BVLOS,
 • Mieć ukończone 18 lat,
 • Posiadanić ważne orzeczenie lotniczo - lekarskie.

Szkolenie przeprowadzone jest zgodnie z wzorcowym programem szkolenia zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie teoretyczne ( wykłady 5 dni w formie distance learningu z przedmiotów):

 • Psychologia,
 • Pedagogika,
 • Prawo lotnicze i przepisy wykonywania lotów,
 • Metodyka szkolenia,
 • Organizacja lotów szkolnych i kierowanie nimi,
 • Łączność radiowa,
 • Zasady lotu,
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach,
 • Człowiek – możliwości i ograniczenia,
 • Szczególne przypadki w locie – zagadnienia bezpieczeństwa latania.

Szkolenie praktyczne:

 • 4 godziny ćwiczeń w ramach szkolenia naziemnego,
 • 8 godzin lotów metodycznych w ramach szkolenia w powietrzu.

Egzaminy:

 • Egzamin wewnętrzny uprawniający do podejścia do egzaminu państwowego,
 • Egzamin państwowy w zakresie uprawnienia instruktora INS.

Praktyka nadzorowana:

 • Nadzorowana praktyka instruktorska – wyszkolenie 2 kandydatów do poziomu umożliwiającego uzyskanie przez nich świadectwa kwalifikacji UAVO z uprawnieniami VLOS lub BVLOS.

WARUNKIEM WYDANIA URAWNIENIA INSTRUKTORA INS JEST:

 • Ukończenie szkolenia teoretycznego i szkolenia praktycznego,
 • Zdanie egzamin wewnętrzny uprawniającego do podejścia do egzaminu państwowego,
 • Zdanie egzaminu państwowego w zakresie uprawnienia instruktora INS,
 • Odbycie nadzorowanej praktyki instruktorskiej.

INFORMACJE DODATKOWE:

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym prowadzonym przez Egzaminatora ULC. Zaliczenie egzaminu pozwala na wpis uprawnienia INS do świadectwa kwalifikacji.

 • W cenę nie są wliczone koszty egzaminu państwowego - 313 zł (zgodnie z tabelą opłat ULC),
 • W cenę nie są wliczone koszty ubezpieczenia OC na egzamin państwowy.
Zastosowanie

Jeśli posiadasz uprawnienia VLOS oraz BVLOS, masz doświadczenie w lotach i chcesz rozpocząć karierę jako instruktor to zgłoś się do nas na szkolenie dla instruktorów. Szkolenie składa się z trzech części: teoria, praktyka oraz nadzorowana praktyka instruktorska.

W ramach szkolenia teoretycznego zdobędziesz niezbędną wiedzę pedagogiczną, dowiesz się jak prowadzić zajęcia tak aby wiedza, którą przekazujesz zostawała w głowach Twoich kursantów. Podczas szkoleń praktycznych poznasz metodykę nauczania zgodną z wzorcowym programem szkolenia zatwierdzonym przez ULC. Zdobyte uprawnienia pozwolą Ci na podjęcie pracy w jednym z 70 ośrodków szkolenia w Polsce lub na utworzenie własnego centrum szkolenia operatorów dronów!

Podczas nadzorowanej praktyki instruktorskiej będziesz miał okazję przeszkolić swoich pierwszych uczniów. Weźmiesz czynny udział zarówno w zajęciach teoretycznych jak i praktycznych. Wiedza zdobyta podczas kursu instruktorskiego pozwoli Ci na przekazanie wiedzy niezbędnej do uzyskania świadectwa kwalifikacji UAVO oraz zapewni wysoki stopień bezpieczeństwa prowadzonych przez Ciebie zajęć. Dowiesz się jak zapobiegać sytuacjom awaryjnym a jeśli już taka się wydarzy to jak sobie z nią poradzić. Uprawnienia instruktorskie to kolejny cenny wpis w Twoim świadectwie kwalifikacji, dzięki któremu zyskasz nowe możliwości zarabiania pieniędzy z wykorzystaniem drona.

Poznaj naszych partnerów: