INS - Uprawnienia do szkolenia operatorów dronów

Opis produktu

ABY PRZYSTĄPIĆ DO SZKOLENIA MUSISZ:

 • posiadać świadectwo kwalifikacji z ważnym uprawnieniem VLOS lub BVLOS oraz
 • mieć ukończone 18 lat

SZKOLENIE SKŁADA SIĘ Z 3 CZĘŚCI:

Szkolenie teoretyczne – wykłady z takich przedmiotów jak:

 • psychologia;
 • pedagogika;
 • prawo lotnicze i przepisy wykonywania lotów;
 • metodyka szkolenia;
 • organizacja lotów szkolnych i kierowanie nimi;
 • łączność radiowa;
 • zasady lotu;
 • pierwsza pomoc w nagłych wypadkach;
 • człowiek – możliwości i ograniczenia;
 • szczególne przypadki w locie – zagadnienia bezpieczeństwa latania.

Szkolenie praktyczne – 4 godziny ćwiczeń w ramach szkolenia naziemnego, 8 godzin lotów lotów metodycznych w ramach szkolenia w powietrzu

Nadzorowana praktyka instruktorska – wyszkolenie 2 kandydatów do poziomu umożliwiającego uzyskanie przez nich świadectwa kwalifikacji UAVO z uprawnieniami VLOS lub BVLOS

Terminy szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem

Zastosowanie

Jeśli posiadasz uprawnienia VLOS oraz BVLOS, masz doświadczenie w lotach i chcesz rozpocząć karierę jako instruktor to zgłoś się do nas na szkolenie dla instruktorów. Szkolenie składa się z trzech części: teoria, praktyka oraz nadzorowana praktyka instruktorska.

W ramach szkolenia teoretycznego zdobędziesz niezbędną wiedzę pedagogiczną, dowiesz się jak prowadzić zajęcia tak aby wiedza, którą przekazujesz zostawała w głowach Twoich kursantów. Podczas szkoleń praktycznych poznasz metodykę nauczania zgodną z wzorcowym programem szkolenia zatwierdzonym przez ULC. Zdobyte uprawnienia pozwolą Ci na podjęcie pracy w jednym z 70 ośrodków szkolenia w Polsce lub na utworzenie własnego centrum szkolenia operatorów dronów!

Podczas nadzorowanej praktyki instruktorskiej będziesz miał okazję przeszkolić swoich pierwszych uczniów. Weźmiesz czynny udział zarówno w zajęciach teoretycznych jak i praktycznych. Wiedza zdobyta podczas kursu instruktorskiego pozwoli Ci na przekazanie wiedzy niezbędnej do uzyskania świadectwa kwalifikacji UAVO oraz zapewni wysoki stopień bezpieczeństwa prowadzonych przez Ciebie zajęć. Dowiesz się jak zapobiegać sytuacjom awaryjnym a jeśli już taka się wydarzy to jak sobie z nią poradzić. Uprawnienia instruktorskie to kolejny cenny wpis w Twoim świadectwie kwalifikacji, dzięki któremu zyskasz nowe możliwości zarabiania pieniędzy z wykorzystaniem drona.

Poznaj naszych partnerów: