Pilot Drona czy Operator Drona? – oto jest pytanie!

Operator jak i pilot drona to pojęcia, które pojawiają się w rozmowach na temat lotów czy uprawnień dronowych. Oba te pojęcia stosowane są często wymiennie, chociaż zgodnie z ich definicją operator drona i pilot drona to dwie różne role związane z obsługą dronów. Poniższy artykuł pozwoli na przybliżenie obu pojęć oraz różnic między nimi.

Kim jest operator drona?

Operator systemu bezzałogowego statku powietrznego (Operator SBSP) – osoba fizyczna lub prawna, która eksploatuje lub zamierza eksploatować SBSP.

Operator drona jest odpowiedzialny za zarządzanie całym systemem drona, w tym planowanie misji, konfigurację urządzenia, monitorowanie stanu technicznego oraz bezpieczne prowadzenie operacji. Operator drona po rejestracji w ULC (Polska) otrzymuje numer rejestracyjny, umożliwiający jego identyfikację. Numer ten, operator zobowiązany jest umieścić na każdym bezzałogowym statku powietrznym, którym wykonuje loty.

Kim jest pilot drona?

Pilot bezzałogowego statku powietrznego (Pilot BSP) – osoba fizyczna odpowiedzialna za bezpieczne wykonanie lotu, poprzez ręczne sterowanie lotem lub (w przypadku lotu automatycznego), monitorowanie kursu wraz z utrzymywaniem możliwości interwencji i zmiany kursu przez cały ten czas.

Pilot drona natomiast jest odpowiedzialny za bezpośrednie sterowanie dronem podczas lotu. To osoba, która obsługuje kontroler drona i wykonuje konkretne manewry. Pilot drona musi posiadać umiejętności lotnicze i zdolność do szybkiego podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym, aby zapewnić bezpieczne i precyzyjne operacje drona.

Tak więc, podsumowując – operatorem drona można nazwać osobę fizyczną lub prawną wyrażającą chęć lub wykonującą loty BSP, która zajmuje się całym jego systemem. Pilotem drona jest natomiast osoba, która wykonuje lot BSP w czasie rzeczywistym.

Operator drona może, ale nie musi być jego pilotem, tak jak pilot nie musi być operatorem drona z którego korzysta.