World Drone Pilots Organization

Podczas naszych wielu działań i wydarzeń związanych z branżą dronową stałym partnerem DRON.edu.pl jest organizacja World Drone Pilots Organization. 

Celem WDPO jest m.in. działalność związana z popularyzacją oraz promocją wykorzystania nowoczesnych technologii, wspieranie sportu związanego z dronami, podnoszenie bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Bezzałogowych Statków Powietrznych, działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, działalność w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

WDPO jest organizacją NON-PROFIT utworzoną w celu reprezentowania interesów pilotów i operatorów dronów. WDPO posiada licencję FAI i Aeroklubu Polskiego na organizowanie zawodów w wyścigach dronów oraz jest podmiotem wyznaczonym przez Urząd Lotnistwa Cywilnego do egzaminowania.