Q&A DRONY - Najczęściej zadawane pytania

Każda osoba posiadająca drona lub myśląca o zakupie pragnie od razu wzbić się w niebo nowym sprzętem, szybko jednak się przy tym rozbijając. Latając dronem często jesteśmy narażeni na pomyłki, do których ciężko się przyznać. Można jednak łatwo uniknąć typowych błędów pilota dronów. W artykule opiszemy przypadki, które widzimy raz po raz, a także odpowiemy na nurtujące pytanie o tematyce dronowej oraz szkoleniach w naszym Ośrodku!

 

Tak, pilot bezzałogowego statku powietrznego ma obowiązek posiadać odpowiednie uprawnienia dostosowane do rodzaju wykonywanej operacji lotniczej. Rodzaj wymaganych uprawnień zależny jest od lotów, jakie chcemy wykonywać. Na początek kariery pilota drona uprawnienia w kategorii otwartej mogą okazać się wystarczające, jeżeli natomiast będziemy chcieli latać, w mieście, blisko zabudowań lub poza zasięgiem wzroku, obowiązkowe okaże się posiadanie uprawnień w kategorii szczególnej. Wyjątek stanowi wykonywanie lotów dronem o masie poniżej 250 g niewyposażonego w żaden czujnik zbierający informacje o otoczeniu (m.in. kamerę)

Uprawnienia w kategorii otwartej można uzyskać w przeciągu jednego dnia. Natomiast w przypadku kategorii szczególnej okres szkolenia składa się, z dwóch dni zajęć teoretycznych oraz jednego lub dwóch dni zajęć praktycznych. W zależności od rodzaju szkolenia — scenariusza narodowego.

Ceny szkoleń w kategorii szczególnej dostępne są w naszym sklepie internetowym: https://dron.edu.pl/kategoriaproduktu/szkolenia-do-uprawnien-dronowych/kategoria-szczegolna/wielowirnikowce/ 

Karierę pilota drona należy zacząć od zarejestrowania się na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego: https://drony.ulc.gov.pl/ oraz wykonania darmowego kursu dostępnego na tej stronie. Dalej warto zastanowić się nad uzyskaniem uprawnień w kategorii szczególnej, w której mamy możliwość wykonywania lotów w mieście oraz poza zasięgiem wzroku.

Pilot drona ma obowiązek zapoznać się ze strefami geograficznymi w danej lokalizacji oraz zgłosić swój lot np: poprzez aplikację DroneRadar

Pilot musi posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania lotów FPV. W kategorii otwartej loty FPV dozwolone są wyłącznie z obserwatorem. Natomiast w kategorii szczególnej możemy je wykonywać do wysokości 50 m AGL oraz odległości 500 m w poziomie bez obserwatora.

Tak, uprawnienia w kategorii otwartej ważne są na terenie całej Unii Europejskiej. Natomiast każde Państwo członkowskie ma możliwość wprowadzenia swoich dodatkowych ograniczeń. Pilot ma obowiązek zapoznać się z zasadami wykonywania lotów danego Państwa.

Swoje uprawnienia oraz ich ważność można sprawdzić na stronie: Urzędu Lotnictwa Cywilnego: https://drony.ulc.gov.pl/.

Na dronie należy umieścić numer operatora, dostępny na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego: https://drony.ulc.gov.pl/ po zalogowaniu się na swoje konto. Numer należy umieścić w sposób czytelny, odporny na zniszczenia i musi być widoczny podczas kontroli. 

Nie trzeba mieć wcześniejszego doświadczenia. Kurs może rozpocząć każdy nawet jeśli nie miał wcześniej styczności z dronami.

Jeżeli posiadasz drona, którego masa nie przekracza 20 kilogramów, ubezpieczenie jest dobrowolne. Zalecamy jednak posiadać ubezpieczenie OC.

Minimalny wiek pilota wykonującego operacje z użyciem drona w kategorii otwartej oraz kategorii szczególnej wynosi 16 lat. Dopuszczalne jest wykonywanie lotów przez osoby młodsze pod bezpośrednim nadzorem pilota BSP posiadającego odpowiednie kompetencje i który skończył 16 lat.

Loty w kategorii otwartej oraz w ramach scenariuszy krajowych (NSTS) można wykonywać do wysokości 120 m.

W kategorii otwartej mamy możliwość wykonywania lotów wyłącznie w zasięgu wzroku, natomiast w kategorii szczególnej możemy wykonywać loty poza zasięgiem wzroku. Dodatkowo w kategorii otwartej musimy przestrzegać odpowiednich ograniczeń związanych z zachowaniem bezpiecznej odległości od osób postronnych i zabudowy. W kategorii szczególnej pilota sam wyznacza bezpieczną odległość od osób i mienia podczas lotu, co pozwala m.in. na wykonywanie lotów w mieście.

Nie, własny dron nie jest potrzebny. Szkolenie przeprowadzane jest na dronie ośrodka szkolenia DRON.edu.pl

Kursy praktyczne odbywają się 7 dni w tygodniu. Gdy tylko pogoda pozwoli na prowadzenie szkolenia.

Szkolenia oraz egzaminy praktyczne prowadzimy w miastach takich jak: Białogard | Bydgoszcz | Częstochowa | Gliwice | Katowice | Kielce | Kołobrzeg | Koszalin | Kraków | Lublin  | Mielec | Nowy Targ | Olsztyn | Poznań | Rzeszów | Sopot | Toruń | Warszawa | Włocławek | Wrocław | Szczecin.

Nie, badania lekarskie nie są wymagane do wykonywania lotów dronem.

Numery te dostępne są na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego: https://drony.ulc.gov.pl/ po zalogowaniu się na swoje konto. Numer operatora charakteryzuje się trzema dużymi literami POL. Natomiast numer pilota rozpoczyna się od liter POL-RP. Więcej na ten temat znajdziesz w oddzielnym artykule “Pilot a operator drona”.

Jeżeli masz więcej pytań – skontaktuj się z Nami, Nasi specjaliści z chęcią udzielą specjalistycznej pomocy!