W piątek 12.05.2023 r. w Dzienniku Urzędowych Urzędu Lotnictwa Cywilnego zostały opublikowane nowe Wytyczne Prezesa ULC (nr 6-13) w sprawie krajowych scenariuszy standardowych NSTS. Wytyczne wchodzą w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia – 10.06.2023 r. Jakimi zmianami dla użytkowników dronów skutkuje ta aktualizacja? – Tego dowiecie się z dalszej części artykułu.

 

Wytyczne wraz z odnośnikami:

 • Wytyczne nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-01 dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) lub z widokiem z pierwszej osoby (FPV), wykonywanych z użyciem bezzałogowego statku powietrznego o masie startowej mniejszej niż 4 kg https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2023/28/
 • Wytyczne nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-02 dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) z użyciem bezzałogowego statku powietrznego kategorii wielowirnikowiec (MR), o masie startowej mniejszej niż 25 kg https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2023/29/
 • Wytyczne nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-03 dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) z użyciem bezzałogowego statku powietrznego kategorii stałopłat (A) o masie startowej mniejszej niż 25 kg https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2023/30/
 • Wytyczne nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-04 dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) z użyciem bezzałogowego statku powietrznego kategorii helikopter (H), o masie startowej mniejszej niż 25 kg https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2023/31/
 • Wytyczne nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-05 dla operacji poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowego statku powietrznego o masie startowej mniejszej niż 4 kg, w odległości nie większej niż 2 km od pilota bezzałogowego statku powietrznego https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2023/32/
 • Wytyczne nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-06 dla operacji poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowego statku powietrznego kategorii wielowirnikowiec (MR) o masie startowej mniejszej niż 25 kg, w odległości nie większej niż 2 km od pilota bezzałogowego statku powietrznego https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2023/33/
 • Wytyczne nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-07 dla operacji poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowego statku powietrznego kategorii stałopłat (A) o masie startowej mniejszej niż 25 kg, w odległości nie większej niż 2 km od pilota bezzałogowego statku powietrznego https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2023/34/
 • Wytyczne nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-08 dla operacji poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowego statku powietrznego kategorii helikopter (H) o masie startowej mniejszej niż 25 kg, w odległości nie większej niż 2 km od pilota bezzałogowego statku powietrznego https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2023/35/

Co zmienia się dla operatorów i pilotów, którzy już realizują swoje operacje na podstawie NSTSów?

Oprócz zapoznania się i stosowania nowej treści narodowych scenariuszy standardowych użytkownicy nie muszą wykonywać żadnych czynności — zarówno złożone przez operatorów oświadczenia, jak i również kompetencje pilotów zachowują dotychczasową ważność.

 

NSTS01 VLOS i FPV

 1. Loty bezzałogowymi statkami powietrznymi o maksymalnym wymiarze typowym wynoszącym maksymalnie 1 metr w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) lub w locie FPV, z wyjątkiem przelotów nad zgromadzeniami osób.
 2. Loty bezzałogowymi statkami powietrznymi o maksymalnym wymiarze typowym wynoszącym maksymalnie 3 metry w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) nad kontrolowanym obszarem naziemnym, z wyjątkiem przelotów nad zgromadzeniami osób. – Należy podkreślić, że w ramach NSTSów loty będą możliwe wyłącznie dronami mniejszymi niż 3 metry, oraz, że dla dronów większych niż 1 metr wymagane będzie wyznaczenie kontrolowanego obszaru naziemnego.
 3. w operacjach FPV lot jest wykonywany z zapewnieniem kontrolowanego obszaru naziemnego, w którego granicach operator jest w stanie zadbać o to, by znajdowały się na nim wyłącznie osoby zaangażowane w operację — jeżeli prędkość lotu BSP nie może zostać ograniczona elektronicznie do maksymalnie 15 m/s dla całej planowanej operacji.

NSTS02-04 VLOS

 1. Dla Narodowych Scenariuszy Standardowych VLOS zasady się nie zmieniają, w dalszym ciągu loty FPV dotyczą wyłącznie NSTS01. Jednocześnie z użytkowników wykonujących swoje operacje VLOS zdjęty zostaje obowiązek sporządzania Instrukcji Operacyjnej.

 

NSTS05-08 BVLOS

 1. Dla dronów o maksymalnym wymiarze typowym wynoszącym maksymalnie 1 metr loty wykonuje się nad obszarami słabo zaludnionymi;
 2. Natomiast dla dronów  o maksymalnym wymiarze typowym wynoszącym maksymalnie 3 metry nad kontrolowanym obszarem naziemnym

Procedura startu i lądowania

Podczas startu i lądowania bezzałogowego statku powietrznego zapewnia się by miejsce startu i lądowania zostało objęte kontrolowanym obszarem naziemnym o promieniu umożliwiającym bezpieczne wykonanie tej czynności; 

Utrzymanie odległości poziomej od zgromadzeń osób

W przypadku gdy obszar lotu sąsiaduje z obszarem, na którym znajduje się zgromadzenie osób, pilot utrzymuje w każdej fazie lotu bezzałogowy statek powietrzny w odległości poziomej od tego zgromadzenia, nie mniejszej niż połowa aktualnej wysokośsci wykonywanego lotu (w przypadku NSTS01, dla pozostałych scenariuszy obowiązuje cała wysokość).

Stacje elektroenergetyczne

Do listy obiektów, nad którymi operacje wykonuje się wyłącznie po uzyskaniu zgody zarządzającego, dodano stacje elektroenergetyczne (tj. stacje transformatorowo-rozdzielcze, stacje rozdzielcze oraz stacje transformatorowe).

Latać będzie można, nie tylko w kamizelce

 W treści scenariuszy pojawia się zapis: “noszenie przez pilota wykonującego czynności lotnicze kamizelki ostrzegawczej lub odzieży w inny sposób identyfikującej pilota.”