KFS2022

100% dotacji na szkolenia

Zrób szkolenie w DRON.edu.pl nie wydając ani złotówki!

Opis

Wraz z początkiem nowego roku rozpoczął się kolejny nabór wniosków o dofinansowanie usług szkoleniowych prowadzony w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W Planie Funduszu Pracy na rok 2022 na wydatki KFS przeznaczono kwotę 177 470 tys. zł. Oznacza to ponad 177 milionów czeka na przedsiębiorców i ich pracowników, którzy chcą postawić w tym na rozwój swoich kompetencji. Nabór skierowany jest do właścicieli oraz pracowników wszystkich firm, urzędów, fundacji prowadzących swoją działalność na terenie Polski.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest wydzieloną częścią Funduszu Pracy, daje on możliwość dofinansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, wynikającego z inicjatywy własnej pracodawcy lub też za jego zgodą. Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie pracy oraz zwiększanie kompetencji pracowników w stosunku do dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Inwestowanie w kadrę pracowniczą przedsiębiorstwa powinno wspomóc pozycję pracowników, jak i samej firmy na konkurencyjnym rynku pracy.

Jakie warunki trzeba spełniać, aby móc ubiegać się o dotację?

Środki pochodzące KFS oferuje bardzo atrakcyjny system finansowania usług szkoleniowych. Przedsiębiorcy posiadający status mikroprzedsiębiorstwa tj. firmy zatrudniającej do 10 osób, mogą liczyć nawet na 100% finansowania kształcenia ustawicznego ze środków Funduszu. Pozostali pracodawcy mogą otrzymać finansowanie kształcenia do 80% wartości szkolenia, jednakże nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Bardzo dobrą informacją dla wszystkich zainteresowanych fakt, że udzielenie wsparcia odbywa się na zasadzie dofinansowania, a nie refundacji. Oznacza to, że podmiot chcący brać udział w szkoleniu nie musi „zamrażać” swoich środków i oczekiwać na ich późniejszy zwrot.
Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis. Należy również pamiętać o tym, że pracownik kierowany na szkolenie przy wsparciu środków KFS musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Jak uzyskać dofinansowanie w ramach KFS?

Skontaktuj się ze Powiatowym Urzędem Pracy właściwym dla miejsca prowadzenia firmy, w której pracujesz lub którą prowadzisz.

Uzyskaj informację na temat najbliższego naboru na środki z KFS 2022.

Pobierz wszystkie pliki składające się na wniosek ze strony PUP.

Zgłoś się do nas w celu sporządzenia oferty i dobrania odpowiedniego szkolenia do profilu Twojej działalności gospodarczej (należy się zgłaszać za pośrednictwem infolini 32 323 51 23 lub wysyłając maila na adres: dotacje@dron.edu.pl).

Złóż wniosek w najszybszym możliwym terminie wskazanym przez PUP.

Podpisz Umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne ze środków KFS.

Po otrzymaniu środków na opłacenie szkolenia, dokonaj płatności na podstawie faktury. 

Zrealizuj wybrane szkolenie dostosowane do Twoich potrzeb.

Rozlicz się z PUP przedstawiając właściwe dokumenty wskazane w Umowie.

Uwaga:

Termin szkolenia jest przez uczestnika dobierany indywidualnie, jednak środki otrzymane w ramach tegorocznego naboru, muszą być spożytkowane do końca roku 2022.

Korzyści płynące ze środków KFS

Wystarczy trochę motywacji by móc zrealizować upragnione szkolenie całkowicie za darmo. Wysokość dofinansowania może objąć kwotę nawet do 15 tys. złotych, zatem gra jest warta przysłowiowej „świeczki”. Dzięki pozyskaniu takich funduszy, można korzystać z wiedzy i umiejętności przekazywanych podczas szkolenia nie wyjmując z kieszeni ani złotówki.

Chcesz uzyskać dofiannsowanie, a nadal nie wiesz od czego zacząć?

Skorzystaj z naszej pomocy i sprawdź, czy możesz otrzymać dotację. Aktualnie pomagamy w uzyskaniu dotacji na terenie poniżej wskazanych województw:

WYŚLIJ SWOJE ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU KFS

Odpowiedź na swoje zgłoszenie otrzymasz w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż po 7 dniach od wysłania zgłoszenia.

Zapraszamy!