Czy to koniec NSTS w 2024 roku?! Problemy z aplikacją DroneRadar

Nadzór nad ruchem dronów stał się jednym z kluczowych wyzwań w dzisiejszym świecie. Bezzałogowe Statki Powietrzne stały się popularnym narzędziem zarówno w celach rozrywkowych, jak i przemysłowych. Jednakże, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z tych urządzeń, potrzebny jest odpowiedni system monitoringu i kontroli.

W odpowiedzi na to wyzwanie, 29 czerwca odbyły się webinaria, które były prowadzone przez jednego z naszych specjalistów – Antoniego Karasia. Podczas spotkania omówione zostały kluczowe kwestie związane z przyszłością Narodowych Scenariuszy w 2024 roku oraz wyłaniające się problemy z aplikacją DroneRadar.

Czy to koniec NSTS w 2024 roku?

W myśl przepisów europejskich scenariusze standardowe opublikowane przez EASA zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku – możliwe jest złożenie odpowiedniego oświadczenia do 31 grudnia 2023 roku, takie oświadczenie ważne będzie na okres 2 lat.

Dla osób, które posiadają uprawnienia NSTS – Osoby te będą miały dopisywane uprawnienia do Europejskich Scenariuszy Narodowych – STS. W dalszym ciągu możliwe będą operację NSTS przez następne dwa lata.

Dla osób, które nie posiadają uprawnień NSTS – Osoby te będą posiadały jedynie uprawnienia STS.

 

 

Zakres uprawnień w 2024 roku

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego przygotowała dwa Europejskie Scenariusze, czyli:

 • Scenariusz Standardowy STS-01
 • Scenariusz Standardowy STS-02

 

NSTS

Warunki

BSP

Max. wysokość lotu

STS-01

VLOS

 1. o maksymalnym wymiarze typowym wynoszącym maksymalnie 3 metry nad kontrolowanym obszarem naziemnym, z wyjątkiem przelotów nad zgromadzeniami osób,
 2. o maksymalnym wymiarze typowym wynoszącym maksymalnie 1 metr, z wyjątkiem prze­lotów nad zgromadzeniami osób

120 m AGL

STS-02

BVLOS

 1. o maksymalnym wymiarze typowym wynoszącym maksymalnie 1 metr nad obszarami słabo zaludnionymi,
 2. o maksymalnym wymiarze typowym wynoszącym maksymalnie 3 metry nad kontrolo­wanym obszarem naziemnym

Definicje:

 • Kontrolowany obszar naziemny – oznacza obszar naziemny, na którym eksploatuje się SBSP i w którego granicach operator SBSP jest w stanie zadbać o to, by znajdowały się na nim wyłącznie osoby zaangażowane w operację. 
 • Przestrzeń lotu oznacza pojemność przestrzeni powietrznej zdefiniowaną przestrzennie i czasowo, w której operator planuje wykonać operację w ramach normalnych procedur.
 • Obszar przestrzeni lotu oznacza rzut przestrzeni lotu na powierzchni. 
 • Przestrzeń bezpieczeństwa oznacza pojemność przestrzeni powietrznej wykraczającej poza przestrzeń lotu, w której stosuje się procedury bezpieczeństwa. 
 • Obszar przestrzeni bezpieczeństwa oznacza rzut przestrzeni bezpieczeństwa na powierzchnię Ziemi. 

Problemy z aplikacją DroneRadar

Operacje, które nie wymagają koordynacji z TWR (loty w odległości 1-6 km od lotniska do wysokości 30 m AGL dronami o masie do 900 g oraz loty w odległości powyżej 6 km od lotniska do wysokości 100 m AGL dronami do 25 kg, loty w przestrzeni niekontrolowanej, czyli poza aktywnymi strefami DRA-R CTR i MCTR) należy zgłosić wysyłając maila na adres utm@pansa.pl zawierającego następujące informacje:

 • imię i nazwisko pilota
 • numer telefonu
 • lokalizację lotów wyrażoną we współrzędnych geograficznych w formacie WGS-84
 • okrąg o promieniu XXX m (odpowiadający realnemu rejonowi lotów VLOS lub zaplanowanemu rejonowi BVLOS)
 • wysokość lotu w m AGL (bardzo istotne w strefach DRA-R CTR)
 • masę startową BSP (bardzo istotne w strefach  DRA-R CTR)
 • deklarowanego czasu rozpoczęcia / zakończenia lotów (maksymalnie 24 godziny).

 

KAŻDĄ OPERACJĘ NA ZADEKLAROWNY REJON I DZIEŃ NALEŻY ZGŁOSIĆ W OSOBNYM MAILU