MONITOROWANIE SMOGU

z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych

Smog stał się jedną z najczęstszych nienaturalnych przyczyn śmierci Polaków. Co roku z powodu zanieczyszczenia powietrza w Polsce traci życie ponad 44 000 osób. Aż 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE leży w Polsce.

Smog stał się jedną z najczęstszych nienaturalnych przyczyn śmierci Polaków. Co roku z powodu zanieczyszczenia powietrza w Polsce traci życie ponad 44 000 osób. Aż 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE leży w Polsce.

Co to jest smog?


Smog jest to zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się mgły z dymem i spalinami. Powstaje między innymi poprzez spalanie nielegalnych paliw w gospodarstwach domowych w wyniku czego emitowane są do atmosfery szkodliwe związki chemiczne takie jak tlenki siarki, tlenki azotu czy pyły zawieszone.

Na czym polega monitorowanie niskiej emisji z wykorzystaniem drona?


Badanie polega na pobraniu próbki ze strugi dymu bezpośrednio z komina. Odczyty czujnika są dostępne bezpośrednio, jeszcze w trakcie lotu. Po zrealizowanym pomiarze istnieje możliwość przekazania danych w formie arkusza kalkulacyjnego. Dostarczane informacje powiązane są ze współrzędnymi geograficznymi: długość, szerokości i wysokość w układzie współrzędnych WGS-84. Dodatkowo każdy pomiar może być naniesiony na wirtualną mapę.

POBIERZ BROSZURĘ INFORMACYJNĄ

 

W trakcie wykonywania lotów zespół pracuje we wspólnym patrolu z oddelegowaną osobą upoważnioną (np. Strażnikiem Miejskim), która posiada uprawnienia wynikające z art. 379 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Straż Miejska podejmuje decyzję o wkroczeniu na posesję oraz pobraniu próbek popiołu jako materiału dowodowego. Pomiary wykonane podczas nalotu pozwalają ustalić, czy w palenisku znajdują się niedozwolone substancje.

Platforma pomiarowa


Pomiary są prowadzone z powietrza za pomocą dwóch wielowirnikowców: platformy pomiarowej z zamontowanym czujnikiem oraz drona prowadzącego nawigację i poszukiwanie najbardziej kopcących kominów.

Czujnik pomiaru zanieczyszczeń umożliwia zdalny pomiar cząstek PM10, PM2,5, PM1 z wykorzystaniem laserowego licznika rozsianych cząstek stałych oraz sensorów pozwalających na wskazanie spalania:

 • produktów z tworzyw sztucznych,

 • butelek PET,

 • lakierowanego drewna,

 • sklejki,

 • produktów wykonanych z PCW (np. wykładzin, ram okiennych).

Media o nas:

21 październik 2019

2 października 2019

30 września 2019

 

DRON.edu.pl organizuje spotkania oraz konferencje związane z walką ze smogiem. Możesz zlecić nam przygotowanie konferencji edukacyjnej, informacyjnej lub szkoleniowej. Dostosowujemy treści do grupy odbiorców. Możemy wykonać loty pokazowe podczas konferencji, prowadzić transmisję online, opracować film reklamowy dla naszego klienta. Zapraszamy do współpracy.

Wykonujemy następujące usługi:

 • Wykrywanie miejsc spalania śmieci za pomocą drona
 • Pomiar zanieczyszczenia powietrza dla wskazanej lokalizacji. Wykrywanie stężenia dla następujących cząsteczek: Pyły zawieszone PM 1; PM 2,5, PM 10 oraz dla substancji chemicznych: Formaldehyd, Cząsteczki organiczne, Chlorowodór, Amoniak. Dane mierzone są w korelacji z pomiarem temperatury oraz wilgotności. Dane powiązane są z koordynatami X,Y,Z mierzonych na podstawie sygnału GNSS (GPS oraz Galileo). 
 • Wykonanie profilu pionowego zanieczyszczenia powietrza
 • Wykonanie profilu pionowego temperatury - poszukiwanie inwersji temperaturowej
 • Tworzenie mapy zanieczyszczenia miasta
 • Wysyłka danych pomiarowych w czasie rzeczywistym na serwer i prezentacja ich na stronie internetowej
 • Generowanie interaktywnej mapy, która może być prezentowana z poziomu przeglądarki internetowej
 • Działamy na terenie całej Polski,
Zalety systemu Nosacz II
Precyzyjna lokalizacja
emitera zanieczyszczeń
Szerokie spektrum
badania związków
Bardzo krótki czas
oczekiwania na wyniki pomiarów
Możliwość naniesienia punktów
pomiarowych na mapę
Oszczędność czasu
i energii

Poznaj naszych partnerów: