Przedłużenie lub wznowienie uprawnień w świetle nowych przepisów

Warto przedłużyć lub wznowić uprawnienia jeszcze na “starych” zasadach, a już od stycznia 2021r. będzie można je przekonwertować na nowe uprawnienia unijne.

Wszystkie Świadectwa Kwalifikacji Personelu Lotniczego są wydawane bezterminowo. Jednak zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz.U. poz.1630), sam wpis uprawnień do Świadectwa Kwalifikacji jest już terminowy. Oznacza to, że podstawowe uprawnienia są ważne przez 5 lat, natomiast uprawnienia wagowe i uprawnienia instruktorskie przez 3 lata.

Warto przedłużyć lub wznowić uprawnienia jeszcze przed końcem roku i na „starych” zasadach gdyż niedługo będzie można je przekonwertować na uprawnienia unijne.

RÓŻNICE POMIĘDZY PRZEDŁUŻENIEM, A WZNOWIENIEM UPRAWNIEŃ.

Kiedy przedłużamy, a kiedy wznawiamy uprawnienia? Jaka jest różnica pomiędzy przedłużaniem, a wznawianiem uprawnień?

Gdy wpis do naszego Świadectwa Kwalifikacji jest jeszcze ważny, ale zbliża się termin upływu jego ważności, należy umówić się na przedłużenie ważności uprawnień.

Gdy ważność naszych uprawnień już wygasła, wówczas należy wznowić uprawnienia.

JAK PRZEDŁUŻYĆ LUB WZNOWIĆ UPRAWNIENIA?

Zarówno przedłużenie, jak i wznowienie uprawnień odbywa się poprzez przystąpienie do Egzaminu Państwowego. Egzamin polega na sprawdzeniu praktycznych umiejętności operatora drona przez Egzaminatora Państwowego.

Przedłużanie ważności Świadectwa Kwalifikacji to dokonanie wpisu uprawnień z nową datą przez Egzaminatora Państwowego po zdanym egzaminie. Należy też pamiętać, że nie wiąże się to z odesłaniem Świadectwa do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Wznowienie uprawnień to konieczność wydania nowego Świadectwa Kwalifikacji. Odbywa się to w ten sposób, że stare Świadectwo jest odsyłane do ULC w celu wydania nowego dokumentu. Niestety, operator drona musi się liczyć z okresem oczekiwania na nowy dokument oraz brakiem możliwości wykonywania lotów w tym czasie.

JAKI JEST KOSZT PRZEDŁUŻENIA LUB WZNOWIENIA UPRAWNIEŃ?

Zgodnie z tabelą opłat lotniczych ULC opłata za przedłużenie uprawnień to 57 zł.

Zgodnie z tabelą opłat lotniczych ULC opłata za wznowienie uprawnień to 101 zł.

DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY PRZEDŁUŻANIU UPRAWNIEŃ:

  • Dowód osobisty,
  • Ważne badania lotniczo – lekarskie (w przypadku przedłużania uprawnień BVLOS lub kategorii wagowej MR 25 kg,
  • Potwierdzenie wykonania przelewu za egzamin – przelew należy wykonać na konto ULC,
  • Polisa OC operatora BSP

DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY WZNAWIANIU UPRAWNIEŃ:

  • Dowód osobisty,
  • Wniosek 5/LBSP – pobierz wniosek
  • Ważne badania lotniczo – lekarskie (w przypadku przedłużania uprawnień BVLOS lub kategorii wagowej MR 25 kg,
  • Potwierdzenie wykonania przelewu za egzamin – przelew należy wykonać na konto ULC,
  • Polisa OC operatora BSP