Opis

Kompleksowe szkolenie teoretyczne oraz praktyczne do uzyskania certyfikatu wiedzy teoretycznej i potwierdzenia ukończenia szkolenia praktycznego, uprawniającego do wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS oraz uzyskanie dodatkowych kompetencji w zakresie szkoleń specjalistycznych.

Pakiet zawiera: dostęp do platformy e-learningowej na 12 miesięcy, dostęp do tematycznych webinarów, warsztaty w terenie oraz zajęcia praktyczne z instruktorem.

Szkolenie do uprawnień VLOS <25 kg:

Każda z kategorii uprawnień do obsługi dronów w Unii Europejskiej – A1, A2, i A3 – definiuje różne możliwości i ograniczenia dotyczące wykonywania lotów dronami. Oto szczegółowy opis możliwości, jakie dają poszczególne kategorie:

Kategoria A1 – “Lataj nad ludźmi”
Typ Dronów: Drony o masie do 250 gramów lub drony z etykietą klasy C0 lub C1.

 • Loty nad osobami niezwiązanymi z operacją lotniczą.
 • Loty w obszarach zurbanizowanych, pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa i prywatności osób.
 • Wymagane jest unikanie bezpośredniego nadlatywania nad tłumy.


Kategoria A2 – “Lataj blisko ludzi”

Typ Dronów: Drony z etykietą klasy C2 o masie do 4 kg.

 • Loty w minimalnej odległości 30 metrów od osób niezwiązanych z operacją (lub 5 metrów z dodatkowymi środkami ograniczającymi ryzyko).
 • Loty możliwe są również w bardziej zurbanizowanych obszarach, ale z zachowaniem szczególnej ostrożności co do bezpieczeństwa osób trzecich.


Kategoria A3 – “Lataj z dala od ludzi”

Typ Dronów: Drony o masie do 25 kg (z etykietą klasy C3 lub C4)

 • Loty tylko w obszarach, gdzie nie ma osób postronnych, czyli z dala od zurbanizowanych obszarów, zgromadzeń ludzi i prywatnych posesji.
 • Loty w przestrzeni, gdzie operator może łatwo zobaczyć drona i kontrolować go bez pomocy urządzeń.
 • Idealna kategoria dla dronów wykorzystywanych w rolnictwie, fotogrametrii, inspekcji terenów, czy fotografii krajobrazowej.

Szkolenia specjalistyczne

Aby rozpocząć szkolenie i podejść do egzaminu w naszym Ośrodku konieczne jest:

 • Search and Rescue – Na szkoleniu zdobędziesz podstawową wiedzę na temat metodyki poszukiwań osób zaginionych oraz narzędzi i systemów wykorzystywanych przez profesjonalnych ratowników. W części praktycznej wykorzystasz zdobytą wiedzę w terenie pod nadzorem przeszkolonej kadry instruktorów. Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu najnowszych statków bezzałogowych, kamer termowizyjnych oraz punktu dowodzenia i planowania misji poszukiwawczych.
 • Kamera termowizyjna – Podczas zajęć teoretycznych poznasz zasady działania i dokładność kamer termowizyjnych, aspekty związane z emisyjnością, współczynnikiem odbicia, parametry kamer oraz dostępne rozwiązania do zadań termowizyjnych. W trakcie warsztatów nauczysz się wykonywać ortofotomapy na podstawie zdjęć termalnych.
 • Ortofotomapy – Na szkoleniu zdobędziesz podstawową wiedzę w zakresie tworzenia ortofotomap z danych zebranych za pomocą bezzałogowego systemu latającego. Dowiesz się również jak obliczać objętości składowisk i wyrobisk. Kurs prowadzony jest na oprogramowaniu Pix4D. Podczas szkolenia dowiesz się jak samodzielnie tworzyć takie produkty jak: Ortofotomapy, Mapy DSM (Digital Surface Model) – cyfrowy model powierzchni terenu, Chmury punktów wraz z ich klasyfikacją,
 • Modele 3D – Szkolenie pozwala na zdobycie umiejętności wykonywania modeli 3D z danych zebranych m.in. przez wielowirnikowca lub samolot bezzałogowy. Generowane modele mogą być wykorzystane przez Architektów, Archeologów, Twórców gier komputerowych, Inżynierów budownictwa, Planistów zagospodarowania przestrzeni publicznej. Szkolenie dedykowane jest dla zarówno dla osób posiadającyc jak i nieposiadających Świadectwa Kwalifikacji. Rozpocznij swoją przygodę z modelowaniem 3D.
 • Kurs – geoinformacja QGIS – Na szkoleniu zdobędziesz podstawową wiedzę na temat zarządzania danymi geograficznymi, tworzenia własnych danych, w tym zastosowania współrzędnych GPS, wykonywania analiz przestrzennych oraz tworzenia map. Kurs prowadzony jest na oprogramowaniu QGIS, przez osoby zajmujące się tą tematyką na co dzień.
 • Adobe Premiere Pro – Szkolenie powstało z myślą o osobach, które chcą opanować podstawy obsługi Programu Adobe Premiere Pro CC. Nasz kurs oprócz przekazania podstawowej wiedzy o narzędziach i technikach stosowanych w montażu przeprowadzi Cię przez kompletny montaż materiału od A do Z. Wiedza zawarta w kursie będzie niezwykle przydatna zarówno dla osób zaczynających przygodę z filmowaniem oraz montażem, jak i dla tych którzy chcą usystematyzować i poszerzyć swoje umiejętności.

Opis szkolenia

Szkolenie teoretyczne:

Zakres merytoryczny szkolenia VLOS <25 kg:

 • Przepisy lotnicze,
 • Ograniczenia możliwości człowieka,
 • Procedury operacyjne,
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu,
 • Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych,
 • Meteorologia,
 • Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie,
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi.

Szkolenie praktyczne:

 • Praktyka naziemna to 1 godzina szkolenia, które przygotowuje do wykonywania czynności lotniczych. Dowiesz się jak obsługiwać aplikację Drone Radar, jak przygotować drona do lotu, jak sprawdzić prognozę pogody oraz aktywność słońca, gdzie znaleźć informację o aktywności stref powietrznych.
 • Szkolenie praktyczne trwa 3 godziny w terminach dopasowanych do Twoich możliwości czasowych.
 • Zakres szkolenia praktycznego:
  • Czynności przed lotem, przygotowanie drona do lotu;
  • Wykonywanie startu i lądowania;
  • Czynności w trakcie lotu: zmiana parametrów lotu, zmiana prędkości, wysokości, zmiana orientacji;
  • Nauka czynności wykonywanych po zakończeniu lotu;
  • Zapobieganie zagrożeniom w sytuacjach niebezpiecznych.
 • Szkolenia odbywają się codziennie (z wyłączeniem dni, kiedy prędkość wiatru przekracza 8m/s lub występują opady atmosferyczne).

Egzaminy

Egzamin A2

Egzaminowany musi dysponować komputerem podłączonym do Internetu oraz kamerą o rozdzielczości pozwalającej na identyfikację kandydata. W celu weryfikacji tożsamości wgrać na platformę egzaminacyjną dokument tożsamości ze zdjęciem (tylko dowód osobisty lub Paszport). Dokument musi być odpowiednio przygotowany przed okazaniem — wszystkie dane powinny być zasłonięte poza imieniem, nazwiskiem i zdjęciem. Pliki będą usuwane niezwłocznie po zakończeniu egzaminu — zgodnie z obowiązującą polityką RODO. Istnieje również możliwość okazania dowodu osobistego do kamery.

Egzamin to test składający się z 40 pytań z następujących przedmiotów:

 • meteorologia,
 • osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie,
 • techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi.

Możliwość rezerwacji egzaminu następuje 24 godziny od zakupu.

Wynik egzaminu poznasz natychmiast po jego zakończeniu. Zaliczenie wymaga udzielenia minimum 75% prawidłowych odpowiedzi. Na rozwiązanie testu przewidziane jest 40 minut. W przypadku niezaliczenia testu należy wykupić ponownie udział w egzaminie i zapisać się na kolejny termin. W ramach jednej opłaty uzyskujesz jedno podejście.

Egzamin A1/A3

Egzamin w podkategorii A1 i A3 obejmuje 40 pytań wielokrotnego wyboru z następujących dziedzin: bezpieczeństwo lotnicze, ograniczenia korzystania z przestrzeni powietrznej, regulacje lotnicze, ograniczenia możliwości człowieka, procedury operacyjne, ogólna wiedza na temat systemów BSP, ochrona prywatności i danych, ubezpieczenie, bezpieczeństwo.

Warunki udziału

Warunki przystąpienia do szkolenia:

 • Ukończony 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów prawnych na przystąpienie do szkolenia lotniczego.
Zamów kurs

VLOS <25 kg - operator drona do zadań specjalnych 2024

VLOS<25 kg – operator do zadań specjalnych – europejskie uprawnienia do wykonywania lotów w zasięgu wzroku z rozwinięciem do umiejętności specjalistycznych.

14000,00