VLOS A - Uprawnienia do wykonywania lotów w zasięgu wzroku samolotem bezzałogowym

VLOS A

Szkolenie pozwalające na wykonywanie lotów w zasięgu wzroku samolotem bezzałogowym, którego masa nie przekracza 5 kg. Individual training.

6 000 PLN
Opis produktu

Szkolenie do uzyskania świadectwa kwalifikacji UAVO z uprawnieniami do wykonywania lotów w zasięgu wzroku. Szkolenie prowadzone jest na samolocie bezzałogowym (A) i składa się z dwóch części:

SZKOLENIE TEORETYCZNE - W RAMACH KTÓREGO PROWADZONE SĄ WYKŁADY Z NASTĘPUJĄCYCH PRZEDMIOTÓW:

 • podstawy prawa lotniczego: przepisy licencjonowania odnoszące się do świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO), przepisy i procedury ruchu lotniczego, służby i organy ruchu lotniczego, klasyfikacja przestrzeni powietrznej, skutki naruszenia przepisów lotniczych;
 • człowiek jako pilot i operator bezzałogowego statku powietrznego – możliwości i ograniczenia; podstawowa wiedza o fizjologii i psychologii człowieka oraz ich wpływie na operowanie bezzałogowym statkiem powietrznym, wpływ chorób, higieny, medykamentów i środków psychotropowych na wydolność psychofizyczną operatora bezzałogowego statku powietrznego, czynnik ludzki w lotnictwie;
 • zasady wykonywania lotów;
 • bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne: zapewnienie separacji od innych statków powietrznych, ludzi, pojazdów, budynków i innych przeszkód.
 • podstawowe informacje o bezzałogowym statku powietrznym – jak działa autopilot, zasady eksploatacji baterii, jak powstaje siła nośna i co ma wpływ na jej powstawanie

SZKOLENIE PRAKTYCZNE  Z ZAKRESU:

 • Przygotowanie samolotu do lotu
 • Wykonywanie startu i lądowania
 • Zmiana parametrów lotu: zmiana prędkości, wysokości, zmiana orientacji
 • Nauka czynności wykonywanych po wylądowaniu
 • Zapobieganie zagrożeniom w sytuacjach niebezpiecznych

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLENIA:

 • Ukończony 18 rok życia
 • Ważne orzeczenie lotniczo lekarskie (orzeczenie niezbędne przed częścią praktyczną szkolenia, po zgłoszeniu udziału w szkoleniu prześlemy do Państwa informacje i wskazówki dot. jego uzyskania)
 • W cenę szkolenia wliczone są materiały szkoleniowe. Ceny obowiązują dla uprawnień UAVO do 5 kg. Istnieje możliwość zwiększenia kategorii wagowej do 25 kg, w tym celu prosimy o kontakt z załogą DRON.edu.pl

INFORMACJE DODATKOWE

 • W cenę szkolenia nie są wliczone koszty badań lotniczo lekarskich - ok.250 zł
 • W cenę szkolenia nie są wliczone koszty egzaminu państwowego - 214 zł (w przypadku pierwszego wydania)
 • Na życzenie klienta koszt badań może zostać wliczony do kosztów szkolenia, w tym przypadku doliczony zostanie należy podatek VAT. 

Jeśli interesuje Cię szkolenie prowadzone na wielowirnikowcu to wybierze w zakłdace "Oferta" szkolenie o nazwie "VLOS"

Zastosowanie

Samoloty bezzałogowe potrafią dłużej utrzymywać się w powietrzu niż wielowirnikowce dlatego znajdują szerokie zastosowanie w pracach inżynieryjnych, inspekcji oraz monitorowaniu. 

Coraz polularniejsze staje się zastosowanie bezzałogowców do fotogrametrii oraz teledetekcji - czyli pozyskiwania cennych informacji za pomocą narzędzi do utrwalania obrazu takich jak np aparaty. Za pomocą samolotu bezzałogowego wyposażonego w aparat fotograficzny pozyskasz dane, z których możesz wykonać ortofotomapę (jak Google Maps). Takie usługi zamawiają np. deweloprzy, którzy chcą pokazać klientom swoje inwestycje. 

Samolot bezzałogowy wyposażony w kamerę wielospektralną pozwoli na wykonanie mapy stanu odżywienia roślin czyli tzw. indeksu NDVI. Mapa pozwala na ocenę stanu zdrowia roślin, dzięki czemu rolnicy mogą aplikować precyzyjną ilość nawozu we wskazane miejsce. Metoda ta pozwala na zaoszczędzenie znacznych kosztów na nawozach i dodatkowo powoduje, że w wodach gruntowych jest znacznie mniej zanieczyszczeń.

Główną zaletą samolotów bezzałogowych jest ich długi czas lotu, nie są one jednak pozbawione wad. Główną wadą tej technologii jest konieczność zapewnienia odpowiedniego miejsca do startu i lądowania. Teren na podejście do lądowania dla samolotów musi być wolny od wysokich przeszkód, natomiast wielowirnikowcem bez problemu można wylądować w terenie zabudowanym.

Poznaj naszych partnerów: