Ubezpieczenie OC na czas szkolenia i egzaminu - Polisa OC dla operatora Drona

Ubezpieczenie OC na czas szkolenia i egzaminu

Polisa OC dla operatora Drona, wymagana przed przystąpieniem do Egzaminu.

30 PLN
Opis produktu

Polisa OC jest wymagana rozporządzeniem do art 33. uas 2 i 4 ustawy Prawo Lotnicze jeśli osoba chce wykonywać loty bezzałogowymi statkami powietrznymi. Polisa OC jest wymagana przed przystąpieniem do egzamin państwowego

Poznaj naszych partnerów: