Ubezpieczenie OC na czas szkolenia i egzaminu - Polisa OC dla operatora Drona

Ubezpieczenie OC na czas szkolenia i egzaminu

Polisa OC dla operatora Drona, wymagana przed przystąpieniem do Egzaminu.

30 PLN
Opis produktu

Polisa OC jest wymagana rozporządzeniem do art 33. uas 2 i 4 ustawy Prawo Lotnicze jeśli osoba chce wykonywać loty bezzałogowymi statkami powietrznymi. Polisa OC jest wymagana przed przystąpieniem do egzaminu państwowego.

Zakupienie produktu powoduje objęcie kursanta polisą OC Ośrodka. Po dokonaniu zamówienia i uiszczeniu opłaty otrzymasz potwierdzenie nabycia polisy, które jest dowodem zawarcia umowy na ochronę OC podczas szkolenia oraz egzaminu. Dowód zakupu będzie ważny wyłącznie z potwierdzenie uiszczenia opłaty. Polisa obowiązuje wyłącznie podczas szkolenia i egzaminu realizowanego w ośrodku DRON.edu.pl. 

Poznaj naszych partnerów: