Ubezpieczenie OC na czas szkolenia i egzaminu - Polisa OC dla Pilota

Ubezpieczenie OC na czas szkolenia i egzaminu

Polisa OC dla pilota Drona.

30 PLN
Opis produktu

Ubezpieczenie OC na czas szkolenia i egzaminu.

Ubezpieczenie OC ma na celu pokrycie ewentualnego odszkodowania oraz zadośćuczynienia za szkodę wyrządzoną osobom trzecim.

Zakupienie produktu powoduje objęcie kursanta polisą OC Ośrodka. Po dokonaniu zamówienia i uiszczeniu opłaty otrzymasz potwierdzenie nabycia polisy, które jest dowodem zawarcia umowy na ochronę OC podczas szkolenia oraz egzaminu. Dowód zakupu będzie ważny wyłącznie z potwierdzenie uiszczenia opłaty. Polisa obowiązuje wyłącznie podczas szkolenia i egzaminu realizowanego w ośrodku DRON.edu.pl. 

Poznaj naszych partnerów: