Promocja!

Opis

Kompleksowe szkolenie teoretyczne oraz praktyczne do uzyskania certyfikatu wiedzy teoretycznej i potwierdzenia ukończenia szkolenia praktycznego, uprawniającego do wykonywania lotów zarówno w zasięgu wzroku VLOS jak i poza zasięgiem wzroku BVLOS w kategorii szczególnej — scenariuszu narodowym NSTS-06 MR<25 kg oraz uzyskanie dodatkowych kompetencji w zakresie szkoleń specjalistycznych z wykorzystania drona do technik ratowniczych i zarządzania kryzysowego z wykorzystaniem m.in. kamery termowizyjnej.

Szkolenie zawiera:

 • webinar online na żywo z instruktorem 2 dni w sumie 16 godzin
 • 11 godzin indywidualnych zajęć praktycznych z instruktorem
 • 6 godzin zajęć terenowych Search and Rescue
 • egzamin teoretyczny oraz praktyczny
 • dostęp do platformy e-learningowej na 12 miesięcy
 • dostęp do zamkniętej grupy na 12 miesięcy
 • wydruk certyfikatu kompetencji na karcie PVC

Szkolenie do uprawnień NSTS

 • Kategoria „szczególna” jest przeznaczona dla operacji o średnim ryzyku, której parametry lotu wychodzą poza kategorię „otwartą”.

 

Co dają uprawnienia NSTS

 • Możesz latać dronem nad obszarami zaludnionymi i ludźmi zachowując bezpieczną odległość ustaloną przez pilota.
 • Możesz latać dronami, które nie posiadają nadanej klasy. Czyli dostępnymi obecnie na rynku bez dodatkowych ograniczeń.
 • Możesz ubiegać się o zgodę prezesa ULC lub certyfikat LUC w przypadku operacji niemieszczącej się w scenariuszu standardowym, czyli np. loty powyżej 120 m AGL lub wysokości najwyższej przeszkody powiększonej o 15 m.
 • Możesz wykonywać operacje zarówno w zasięgu wzroku VLOS jak i poza zasięgiem BVLOS.

Opis szkolenia NSTS

Szkolenie teoretyczne:

Zakres merytoryczny szkolenia NSTS – 06:

 • Przepisy lotnicze,
 • Ograniczenia możliwości człowieka,
 • Procedury operacyjne,
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu,
 • Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych,
 • Meteorologia,
 • Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie,
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi.

 

Szkolenie praktyczne:

 • Praktyka naziemna: to 1 godzina szkolenia, które przygotowuje do wykonywania czynności lotniczych. Dowiesz się jak obsługiwać aplikację Drone Radar, jak przygotować drona do lotu, jak sprawdzić prognozę pogody oraz aktywność słońca, gdzie znaleźć informację o aktywności stref powietrznych.
 • Szkolenie praktyczne: Szkolenie trwa 10 godzin:
  – 5 h na dronie < 4 kg
  – 5 h na dronie > 4 kg
  w terminach dopasowanych do Twoich możliwości czasowych.
  Szkolenia odbywają się każdego dnia (z wyłączeniem dni kiedy prędkość wiatru przekracza 8m/s lub występują opady atmosferyczne).

  • Zakres szkolenia praktycznego:
   • Czynności przed lotem, przygotowanie drona do lotu;
   • Wykonywanie startu i lądowania;
   • Czynności w trakcie lotu: zmiana parametrów lotu, zmiana prędkości, wysokości, zmiana orientacji;
   • Operacje poza zasięgiem widoczności wzrokowej BVLOS;
   • Nauka czynności wykonywanych po zakończeniu lotu;
   • Zapobieganie zagrożeniom w sytuacjach niebezpiecznych.

Szkolenia specjalistyczne

Search and Rescue — wykorzystanie drona do technik ratowniczych i zarządzania kryzysowego:

 • Tworzenie mapy szybkiego reagowania w terenie.
 • Ocena zagrożenia z powietrza.
 • Techniki poszukiwawcze z wykorzystaniem aplikacji wspomagających, komunikacji radiowej oraz dronów.
 • Poszukiwanie osób z wykorzystaniem kamery termowizyjnej, światła dziennego oraz z 30-krotnym zoomem optycznym.
 • Wytyczanie dróg ewakuacyjnych.
 • Dostarczanie defibrylatora za pomocą drona.

Egzaminy

Egzamin składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej i odbywa się pod nadzorem instruktora:

 • Egzamin praktyczny (sprawdzenie umiejętności praktycznych) odbywa się na ostatniej godzinie zajęć z instruktorem.
 • Egzamin teoretyczny odbywa się po ukończeniu części praktycznej szkolenia.
 • Egzamin teoretyczny zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, realizowany jest w podmiocie zewnętrznym. Za naszym pośrednictwem mają Państwo możliwość zapisania się na egzamin, który przeprowadzi wyznaczona jednostka w tym celu należy dołączyć do koszyka egzamin teoretyczny.
  Jeśli zdecydują się Państwo na egzamin w innym podmiocie przekażemy całą dokumentację szkoleniową.
 • Część teoretyczna w podmiocie zewnętrznym realizowana jest na platformie e-learningowej. Kursant otrzymuje test do rozwiązania, w którym jest 80 pytań. Czas na rozwiązanie testu to 80 minut. Aby zdać test, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na minimum 75% pytań. 
 • Możliwość rezerwacji egzaminu następuje 24 godziny od zakupu.

Certyfikat PVC

Wydruk certyfikatu pilota drona na karcie PVC:

 • Wydruk dwustronny na karcie PVC w kolorze
 • Możliwość wydrukowania
  • Potwierdzenia rejestracji operatora
  • Certyfikatu kompetencji pilota BSP A2
  • Certyfikatu kompetencji pilota BSP A1/A3

Po wykupieniu i opłaceniu kursu proszę o przesłanie na adres mailowy kontakt@dron.edu.pl wybranych potwierdzeń oraz certyfikatów w formacie pdf pobranych ze strony https://drony.ulc.gov.pl/ (Panel Pilota oraz Panel operatora).

Mapa oddziałów

Poniżej przedstawiamy mapę lokalizacji, w których można zrealizować szkolenie praktyczne.
Po wykupieniu kursu otrzymają Państwo numer telefonu do instruktora z wybranego miasta, aby umówić się na indywidualne zajęcia.

Zamów kurs

PAKIET “SAR” Pilot drona w służbach mundurowych (NSTS-06 + SAR)

Pilot drona dla służb mundurowych (NSTS-06 + SAR) – europejskie uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku w kategorii szczególnej z rozwinięciem do umiejętności specjalistycznych z poszukiwań i ratownictwa.

4999,00 

Poprzednia najniższa cena: 4999,00 .