Pilot drona pomiarowego - WEW

180 PLN
Opis produktu

Podczas szkolenia uczestnicy powinni pozyskać komplet wiedzy pozwalającej na wykonywanie nalotów sensorami:
1. Sensor powietrza NOSACZ oraz MAPAIR: w zakresie map jakości powietrza, patroli antysmogowych;
2. Kamera światła dziennego w zakresie ortofotomap, modeli 3d;
3. Kamera multispektralna w zakresie wykonywania nalotów do map w tym indeksu NDVI,
4. Kamera termowizyjna w zakresie wykonywania nalotów do map termicznych, misje SAR,

DRON.edu.pl finansuje 90% kosztów szkolenia. Udział po stronie instruktora to 180 zł. Instruktorzy sami płacą za pobyt w Warszawie. Podczas szkolenia DRON.edu.pl pokryje koszty organizacji Grila.

 

Poznaj naszych partnerów: