Opis

Kompleksowe szkolenie teoretyczne oraz praktyczne pozwalające wykonywać badanie powierzchni Ziemi na podstawie zdjęć lotniczych, przy wykorzystaniu załogowego statku powietrznego.

Operator systemu teledetekcji lotniczej będzie wykonywał nalot wraz z pilotem, samolotem załogowym Ekolot Topaz wyposażonym w kamerę multispektralną z czujnikiem światła oraz systemem georeferencyjnym.

Opis szkolenia

Część teoretyczna szkolenia (wykład – distance learning) 2 godziny:

Zakres szkolenia teoretycznego:

 • Omówienie procesu tworzenia ortofotomap,
 • Zasady budowy i obsługi systemu fotogrametrii lotniczej,
 • Pokrycie wzdłużne i poprzeczne,
 • Tworzenie planu lotu dla wskazanego obszaru,
 • Obliczanie parametru GSD i dobór wysokości oraz obiektywu,
 • Zasady bezpieczeństwa podczas lotu,

 

Część praktyczna szkolenia – 4 godziny:

Szkolenie prowadzone jest na samolocie załogowym wyposażonym w system fotogrametrii lotniczej. Loty wykonywane są w terminie i godzinach ustalonych z Pilotem z uwzględnieniem warunków pogodowych (brak opadów, brak silnego wiatru, odpowiednie nasłonecznienie).

Szkolenie obejmuje swoim zakresem:

 • Przygotowanie samolotu do lotu i instalacja systemu fotogrametrii,
 • Wgranie trasy do autopilota,
 • Uruchomienie i kalibracja systemu fotogrametrycznego,
 • Pozyskanie danych danych i wprowadzanie odpowiednich korekt do systemu,
 • Ponowna kalibracja systemu po lądowaniu,
 • Zgranie danych i wstępna weryfikacja jakości,
 • Konserwacja systemu,

 

Część warsztatowa szkolenia – 2 godziny:

Zakres części warsztatowej:

 • Zapoznanie z interface aplikacji: Px4D lub Agisoft Photoscan,
 • Przygotowanie danych do obróbki,
 • Stworzenie nowego projektu i wgranie danych,
 • Ustalenie układu współrzędnych wejściowych oraz wyjściowych,
 • Weryfikacja i korekta danych,
 • Nastawy procesu:
  • Target key points
  • Internal, external calibration
  • Gęstość chmury punktów
  • Klasyfikacja chmury punktów
  • Export chmury punktów
  • Rozdzielczość ortofotomapy
  • Filtry cyfrowego modelu powierzchni terenu
  • Grid DSM
  • Raster DTM
  • Mapa konturowa

 

Egzamin teoretyczny

Część teoretyczna realizowana jest na platformie e-learningowej. Kursant otrzymuje test do rozwiązania, w którym jest 80 pytań. Aby zdać test, należy udzielić prawidłowe odpowiedzi na minimum 75% pytań.

Po zakończeniu i zdaniu testu kursant może wygenerować zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny odbywa się po części praktycznej szkolenia i polega na samodzielnym stworzeniu mapy z pozyskanych danych.

Warunki udziału

 • Skończone 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów prawnych na przystąpienie do szkolenia lotniczego. Zgoda jest do pobrania TUTAJ.
 • Brak lęku wysokości oraz brak lęku przed ciasnymi pomieszczeniami.

 

 

Zamów kurs

Operator systemu teledetekcji lotniczej

OPERATOR SYSTEMU TELEDETEKCJI LOTNICZEJ – szkolenie w zakresie fotogrametrii lotniczej wykonywanej z pokładu samolotu załogowego.

3724,00