OPERATOR SYSTEMU FOTOGRAMETRII LOTNICZEJ - Szkolenie skierowane dla osób, które interesują się branżą geodezyjną, fotogametrią oraz ortofotomapami.

OPERATOR SYSTEMU FOTOGRAMETRII LOTNICZEJ

Przyjdź na szkolenie operatora systemu fotogrametrii lotniczej!

Szkolenie zawiera:

- 2 godzin wykładów teoretycznych on-line prowadzonych live z instruktorem,

- 4 godziny lotów na samolocie wyposażonym w system fotogrametrii, 

- 2 godziny warsztatów w zakresie tworzenia ortofotomap,

- Dostęp do platformy e-learningowej na 12 miesięcy,

- Egzamin teoretyczny,

- Egzamin praktyczny,

3 724 PLN
Opis produktu

Kompleksowe szkolenie teoretyczne oraz praktyczne pozwalające wykonywać badanie powierzchni Ziemi na podstawie zdjęć lotniczych, przy wykorzystaniu załogowego statku powietrznego.

Operator systemu fotogrametrii lotniczej, będzie wykonywał nalot wraz z pilotem, samolotem załogowym Ekolot Topaz wyposażonym w wysokiej rozdzielczości kamerę światła dziennego oraz precyzyjny system georeferencji.

 

OPIS SZKOLENIA 

Część teoretyczna szkolenia (wykład - distance learning) 2 godziny:

Zakres szkolenia teoretycznego:

 • Omówienie procesu tworzenia ortofotomap,
 • Zasady budowy i obsługi systemu fotogrametrii lotniczej,
 • Pokrycie wzdłużne i poprzeczne,
 • Tworzenie planu lotu dla wskazanego obszaru,
 • Obliczanie parametru GSD i dobór wysokości oraz obiektywu,
 • Zasady bezpieczeństwa podczas lotu,

Część praktyczna szkolenia – 4 godziny:

Szkolenie prowadzone jest na samolocie załogowym wyposażonym w system fotogrametrii lotniczej. Loty wykonywane są w terminie i godzinach ustalonych z Pilotem z uwzględnieniem warunków pogodowych (brak opadów, brak silnego wiatru, odpowiednie nasłonecznienie).

Szkolenie obejmuje swoim zakresem:

 • Przygotowanie samolotu do lotu i instalacja systemu fotogrametrii,
 • Wgranie trasy do autopilota,
 • Uruchomienie i kalibracja systemu fotogrametrycznego,
 • Pozyskanie danych i wprowadzanie odpowiednich korekt do systemu,
 • Ponowna kalibracja systemu po lądowaniu,
 • Zgranie danych i wstępna weryfikacja jakości,
 • Konserwacja systemu,

Część warsztatowa szkolenia – 2 godziny:

Zakres części warsztatowej

 • Zapoznanie z interface aplikacji: Px4D lub Agisoft Photoscan,
 • Przygotowanie danych do obróbki,
 • Stworzenie nowego projektu i wgranie danych,
 • Ustalenie układu współrzędnych wejściowych oraz wyjściowych,
 • Weryfikacja i korekta danych,
 • Nastawy procesu:
  • Target key points
  • Internal, external calibration
  • Gęstość chmury punktów
  • Klasyfikacja chmury punktów
  • Export chmury punktów
  • Rozdzielczość ortofotomapy
  • Filtry cyfrowego modelu powierzchni terenu
  • Grid DSM
  • Raster DTM
  • Mapa konturowa

Egzamin teoretyczny

Część teoretyczna realizowana jest na platformie e-learningowej. Kursant otrzymuje test do rozwiązania, w którym jest 80 pytań. Aby zdać test, należy udzielić prawidłowe odpowiedzi na minimum 75% pytań.

Po zakończeniu i zdaniu testu kursant może wygenerować zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny odbywa się po części praktycznej szkolenia i polega na samodzielnym stworzeniu mapy z pozyskanych danych.

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLENIA:

 • Skończone 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów prawnych na przystąpienie do szkolenia lotniczego. Zgoda jest do pobrania TUTAJ.
 • Brak lęku wysokości oraz brak lęku przed ciasnymi pomieszczeniami.
Zastosowanie

Teledetekcja ma zastosowanie w wielu dziedzinach od tworzenia otrofotomap do ochrony środowiska. Ten rodzaj pomiarów pozwala monitorować obszary leśne, ponadto dane pozyskane na różnych pułapach lotu umożliwiają odwzorowanie terenu oraz stworzenie dwu – i trójwymiarowej rzeczywistości. Bardzo często pomiary wykorzystywane są w badaniach: obszarów zurbanizowanych, pustynnych, wód czy rolnictwie.

Poznaj naszych partnerów: