Opis

Kompleksowe szkolenie teoretyczne oraz praktyczne do uzyskania europejskiego certyfikatu kompetencji pilota drona, uprawniającego do wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS w kategorii szczególnej — scenariuszu narodowym NSTS-02<25 kg.

Szkolenie zawiera:

 • dostęp do platformy e-learningowej na 12 miesięcy
 • 2 dni webinarów online 16 godzin
 • 8 godzin indywidualnych zajęć praktycznych z instruktorem.

 

Szkolenie z wykorzystania drona do technik ratowniczych i zarządzania kryzysowego z wykorzystaniem m.in. kamery termowizyjnej.

Termowizja pozwala na rejestrację promieniowania cieplnego emitowanego przez ciała fizyczne w przedziale temperatur spotykanych w warunkach codziennych, bez konieczności oświetlania ich zewnętrznym źródłem światła, a w niektórych rozwiązaniach na dokładny pomiar temperatury tych obiektów.

 

Program szkolenia

NSTS-02

Szkolenie teoretyczne — dostęp do platformy e-learningowej.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Przepisy lotnicze,
 • Ograniczenia możliwości człowieka,
 • Procedury operacyjne,
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu,
 • Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych,
 • Meteorologia,
 • Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie,
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi.

 

Szkolenie praktyczne:

 • Praktyka naziemna: Praktyka naziemna to 1 godzina szkolenia, które przygotowuje do wykonywania czynności lotniczych. Dowiesz się jak obsługiwać aplikację Drone Radar, jak przygotować drona do lotu, jak sprawdzić prognozę pogody oraz aktywność słońca, gdzie znaleźć informację o aktywności stref powietrznych.
 • Szkolenie praktyczne: Szkolenie to trwa 7 godziny w terminach dopasowanych do Twoich możliwości czasowych.
  Szkolenia odbywają się każdego dnia (z wyłączeniem dni kiedy prędkość wiatru przekracza 8m/s lub występują opady atmosferyczne).Zakres szkolenia praktycznego:

  • Czynności przed lotem, przygotowanie drona do lotu;
  • Wykonywanie startu i lądowania;
  • Czynności w trakcie lotu: zmiana parametrów lotu, zmiana prędkości, wysokości, zmiana orientacji;
  • Nauka czynności wykonywanych po zakończeniu lotu;
  • Zapobieganie zagrożeniom w sytuacjach niebezpiecznych.

 

TERMOWIZJA

Wstęp 

 • wstęp termografii
 • zalety zdalnego pomiaru temperatury

 

Podstawowy termografii

 • światło i ciepło
 • pomiary termowizyjne
 • promieniowanie elektromagnetyczne
 • emisyjność
 • medium transmisyjne

 

Budowa kamery termowizyjnej

 • obiektyw
 • filtr
 • rozdzielczość sensorów
 • sensory podczerwieni
 • detektory bolometryczne
 • detektory fotonowe
 • dobór pirometru oraz kamery

 

Obsługa praktyczna instrumentów

 • znajomość podstawowych zagadnień
 • przygotowanie sprzętu
 • kompensacja błędów
 • wyznaczenie emisyjności obiektu
 • dobór obiektywu i palety kolorów

 

Zastosowanie praktyczne

 • usterki elektryczne
 • usterki mechaniczne
 • monitoring procesów wytwórczych
 • kontrola jakości produktów
 • odnawialne źródła energii
 • termowizja w budownictwie
 • zastosowanie w służbie ludziom
 • biologia
 • inne zastosowania

 

SEARCH & RESCUE

Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.

Podczas części teoretycznej omawiane są następujące zagadnienia:

 • Zasady działania kamery termowizyjnej,
 • Zagadnienie emisyjności,
 • Parametry i zasady użytkowania kamery DJI Zenmuse XT,
 • Przegląd sprzętu wykorzystywanego do zadań termowizyjnych,
 • Taktyka operacyjna i przygotowanie do misji,
 • Analiza przykładowych obrazów z kamery termowizyjnej,
 • Techniki poszukiwania ludzi,
 • Oprogramowanie wspomagające zarządzanie akcjami poszukiwawczymi,
 • Oprogramowanie Pix4D RAPID do szybkiego tworzenia fotomapy terenu objętego działaniami zespołów poszukiwawczych,
 • Analiza terenu na podstawie modeli 3d ze skaningu laserowego,

Szkolenie praktyczne realizowane jest na 4 stanowiskach:

 

Stanowisko 1 – Tworzenie szybkiej mapy.

Na tym stanowisku kursanci uczą się w jaki sposób opracować aktualną mapę poglądową terenu. Wykonanie mapy składa się z 3 elementów:

 1. zebranie danych przez drona,
 2. przetworzenie danych w odpowiednim oprogramowaniu i stworzenie warstwy rastrowej mapy,
 3. naniesienie warstwy wektorowej z niezbędnymi danymi takimi jak np. podział strefy poszukiwania na sektory czy oznaczenie miejsca dowodzenia i tras poszukiwania.

Każdy z kursantów zaprogramuje automatyczną trasę lotu oraz samodzielnie przetworzy pozyskane dane. Efektem końcowym jest terenowy wydruk mapek dla każdego uczestnika poszukiwań.

 

Stanowisko 2 – Poszukiwanie z wykorzystaniem kamery termowizyjnej.

Kamera termowizyjna to narzędzie, które może znacznie ułatwić poszukiwanie żywych osób. Warunkiem jest posiadanie wiedzy pozwalającej na wprowadzenie odpowienich parametrów warunkujących prawidłowe jej działanie. Rozdzielczości kamer termowizyjnych są znacznie niższe niż rozdzielczości kamer światła dziennego dlatego interpretacja obrazu również wymaga pewnej wiedzy i doświadczenia. Termowizja umożliwia również prowadzenie akcji nawet po zachodzie słońca. Zadaniem kursantów na tej stacji jest odnalezienie podgrzewanego manekina, który został wcześniej ukryty na terenie objętym ćwiczeniami. Ćwiczenia w terenie pozwolą na zdobycie umiejętności pozwalających na odnalezienie człowieka za pomocą kamery termowizyjnej.

 

Stanowisko 3 – Poszukiwanie osób z wykorzystaniem kamery światła dziennego z 30- krotnym zommem optycznym.

30- krotny zoom optyczny pozwala na dokładne przeczesywanie terenu bez konieczności redukcji wysokości lotu. Doskonała stabilizacja lotu oraz 3 osiowa głowica stabilizująca kamerę pozwala na  odczytanie drobnych detali z obrazu transmitowanego do centrum dowodzenia. Tak duży zoom wymaga precyzji obsługi tak aby zmiana kadru była płynna a operator potrafił swobodnie naprowadzić celownik kadu na wskazany obiekt. Zadaniem kursantów na tej stacji jest odnalezienie manekina, który pozoruje martwe ciało ludzkie (częściowo ubrane).

 

Stanowisko nr 4 – Wykorzystanie drona z kamerą dualną oraz głośnikiem.

Na tym stanowisku kursanci poznają techniki poszukiwania ludzi oraz zarządzania misją poszukiwawczą. Zadaniem kursantów jest przeczesanie terenu “metodą szybkiej trójki” (metoda ta jest wcześniej omawiana na wykładach teoretycznych). Uczestnicy poznają możlwiości dedykowanych aplikacji do zarządzania misjami poszukiwawczymi. Uczą się jak wydawać komendy głosowe za pomocą drona wyposażonego w głośnik.

Kursy są realizowane dla grup od 5 do 20 osób. Szkolenie może być rozszerzone o inne elementy takie jak:

 • wykorzystanie psów ratowniczych,
 • wykorzystanie moblinego sprzętu ratowniczego: quadów, pojazdów terennowych,
 • nauka pierwszej pomocy w tym ćwiczenia praktyczne na profesjonalnych fantomach z komputerami.

Przed przystąpieniem do szkolenia Search and Rescue warto ukończyć szkolenie VLOS. Pozwoli to na samodzielne wykonywanie lotów dronami. Osoby nieposiadające szkolenia VLOS mogą uczestniczyć w szkoleniu bez możliwości samodzielnego pilotowania drona.

Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla: Służb ratowniczych, Policji, Straży Pożarnej, GOPR, TOPR, Organizacji ratowniczych, Nieformalnych grup ratowniczych, Lokalnych grup interwencyjnych.

Egzaminy

Egzamin składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej i odbywa się pod nadzorem instruktora:

 • Egzamin teoretyczny zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami realizowany jest w podmiocie zewnętrznym. Za naszym pośrednictwem mają Państwo możliwość zapisania się na egzamin, który przeprowadzi WDPO w tym celu należy dołączyć do koszyka egzamin teoretyczny.
  Jeśli zdecydują się Państwo na egzamin w innym podmiocie przekażemy całą dokumentację szkoleniową.
 • Część teoretyczna w podmiocie WDPO realizowana jest na platformie e-learningowej. Kursant otrzymuje test do rozwiązania, w którym jest 80 pytań. Czas na rozwiązanie testu to 60 minut. Aby zdać test, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na minimum 75% pytań. Po zaliczeniu testu kursant może wygenerować zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Z tym zaświadczeniem można umówić się na loty indywidualne, po których kursant przystępuje do egzaminu końcowego – praktycznego. Należy wybrać termin egzaminu teoretycznego z naszego kalendarza. Czas na zrealizowanie szkolenia teoretycznego wraz z podejściem do egzaminu to 3 miesiące od momentu otrzymania dostępów do platformy e-learning.
 • Egzamin praktyczny odbywa się po części praktycznej szkolenia.

Warunki udziału

Warunki przystąpienia do szkolenia:

 • Ukończony 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów prawnych na przystąpienie do szkolenia lotniczego.
 • UWAGA OBCOKRAJOWCY SPOZA STREFY SCHENGEN aby przystąpić do szkolenia, muszą mieć zalegalizowany pobyt w RP oraz zgodę z ULC na odbycie szkolenia. Zadzwoń lub napisz i zapytaj nas o wniosek!

Informacje dodatkowe:

 • Szkolenie praktyczne kończy się egzaminem praktycznym prowadzonym przez instruktora.
 • Egzamin teoretyczny odbywa się w podmiocie WDPO.
 • Zaliczenie egzaminu praktycznego oraz teoretycznego pozwala na wydanie certyfikatu kompetencji.

Informacje dodatkowe:

Szkolenie praktyczne kończy się egzaminem praktycznym prowadzonym przez instruktora.
Zaliczenie egzaminu pozwala na wydanie certyfikatu kompetencji.

Jak się zapisać

Aby rozpocząć szkolenie i podejść do egzaminu w naszym Ośrodku:

 • Krok 1: Dodaj wybrany kurs do koszyka oraz zaznacz egzamin teoretyczny (jest obowiązkowy możesz zamówić go u nas lub w innym ośrodku).
 • Krok 2: Wypełnij formularz zgłoszeniowy swoimi danymi. Wybierz preferowane miasto. Jeżeli potrzebujesz fakturę, zaznacz odpowiednie pole i pozostaw dane.
 • Krok 3: Złóż zamówienie.
 • Krok 4: Po zakupie otrzymasz od nas informację organizacyjną, w której znajdziesz kontakt do instruktora z wybranego miasta oraz kalendarz z terminami webinarów i egzaminów.
Zamów kurs

Operator drona Search and Rescue + szkolenie Termowizja (kamera termowizyjna)

Kurs Operatora Drona Search and Rescue – NSTS-02 – VLOS<25kg – europejskie uprawnienia do wykonywania lotów w zasięgu wzroku w kategorii szczególnej z rozszerzeniem do szkolenia Search & Rescue oraz kompleksowe szkolenie z obsługi kamery termowizyjnej.

4500,00