Kurs Operatora Drona Search and Rescue - NSTS-02 - vlos <25kg e-learning - europejskie uprawnienia do wykonywania lotów w zasięgu wzroku w kategorii szczególnej z rozszerzeniem do szkolenia Search & Rescue.

Kurs Operatora Drona Search and Rescue

Przyjdź na szkolenie pilota drona zgodne z nowymi przepisami EU w kategorii szczególnej do uprawnień NSTS-02<25 kg z rozwinięciem do szkolenia z wykorzystania drona do technik ratowniczych i zarządzania kryzysowego Search & Rescue. 

3 700 PLN
Opis produktu

Kompleksowe szkolenie teoretyczne oraz praktyczne do uzyskania europejskiego certyfikatu kompetencji pilota drona, uprawniającego do wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS w kategorii szczególnej - scenariuszu narodowym NSTS-02<25 kg. 

Szkolenie zawiera: dostęp do platformy e-learningowej na 12 miesięcy oraz 8 godziny indywidualnych zajęć praktycznych z instruktorem.

Szkolenie z wykorzystania drona do technik ratowniczych i zarządzania kryzysowego z wykorzystaniem m.in. kamery termowizyjnej

Termowizja pozwala na rejestrację promieniowania cieplnego emitowanego przez ciała fizyczne w przedziale temperatur spotykanych w warunkach codziennych, bez konieczności oświetlania ich zewnętrznym źródłem światła, a w niektórych rozwiązaniach na dokładny pomiar temperatury tych obiektów.

NSTS-02

Szkolenie teoretyczne - dostęp do platformy e-learningowej.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Przepisy lotnicze,  
 • Ograniczenia możliwości człowieka, 
 • Procedury operacyjne, 
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu, 
 • Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych,
 • Meteorologia, 
 • Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie,
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi. 

Szkolenie praktyczne:

 • Praktyka naziemna: Praktyka naziemna to 1 godzina szkolenia, które przygotowuje do wykonywania czynności lotniczych. Dowiesz się jak obsługiwać aplikację Drone Radar, jak przygotować drona do lotu, jak sprawdzić prognozę pogody oraz aktywność słońca, gdzie znaleźć informację o aktywności stref powietrznych.
 • Szkolenie praktyczne: Szkolenie to trwa 7 godziny w terminach dopasowanych do Twoich możliwości czasowych.
  Szkolenia odbywają się każdego dnia (z wyłączeniem dni kiedy prędkość wiatru przekracza 8m/s lub występują opady atmosferyczne). 
  • Zakres szkolenia praktycznego:
   • Czynności przed lotem, przygotowanie drona do lotu;
   • Wykonywanie startu i lądowania;
   • Czynności w trakcie lotu: zmiana parametrów lotu, zmiana prędkości, wysokości, zmiana orientacji;
   • Nauka czynności wykonywanych po zakończeniu lotu;
   • Zapobieganie zagrożeniom w sytuacjach niebezpiecznych.

Egzaminy:
Egzamin składa się z dwóch części - teorecznej oraz praktycznej i odbywa się pod nadzorem instruktora:

 • Egzamin teoretyczny:
  Część teoretyczna realizowana jest na platformie e-learningowej. Kursant otrzymuje test do rozwiązania, w którym jest 80 pytań. Czas na rozwiązanie testu to 60 minut. Aby zdać test, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na minimum 75% pytań. Po zaliczeniu testu kursant może wygenerować zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Z tym zaświadczeniem można umówić się na loty indywidualne, po których kursant przystępuje do egzaminu końcowego - praktycznego. Należy wybrać termin egzaminu teoretycznego z naszego kalendarza. Czas na zrealizowanie szkolenia teoretycznego wraz z podejściem do egzaminu to 3 miesiące od momentu otrzymania dostępów do platformy e-learning. 
 • Egzamin praktyczny
  Egzamin praktyczny odbywa się po części praktycznej szkolenia.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLENIA:

 • Ukończony 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów prawnych na przystąpienie do szkolenia lotniczego. Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane są dodatkowo do odbycia szkolenia w obecności rodzica/opiekuna prawnego;
 • NIE MUSISZ POSIADAĆ ORZECZENIA LOTNICZO-LEKARSKIEGO;
 • W cenę szkolenia wliczone są materiały szkoleniowe. Ceny obowiązują dla uprawnień VLOS do 
  4 kg. Istnieje możliwość zwiększenia kategorii wagowej do 25 kg, w tym celu prosimy wykupić szkolenie VLOS NSTS-02 <25 kg
 • UWAGA OBCOKRAJOWCY SPOZA STREFY SCHENGEN! Aby przystąpić do szkolenia, musisz mieć zalegalizowany pobyt w RP oraz zgodę z ULC na odbycie szkolenia. Zadzwoń lub napisz i zapytaj nas o wniosek!


INFORMACJE DODATKOWE:

Szkolenie praktyczne kończy się egzaminem praktycznym prowadzonym przez instruktora. 
Zaliczenie egzaminu pozwala na wydanie certyfikatu kompetencji.


SEARCH & RESCUE

Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.

Podczas części teoretycznej omawiane są następujące zagadnienia:

 • Zasady działania kamery termowizyjnej,
 • Zagadnienie emisyjności,
 • Parametry i zasady użytkowania kamery DJI Zenmuse XT,
 • Przegląd sprzętu wykorzystywanego do zadań termowizyjnych,
 • Taktyka operacyjna i przygotowanie do misji,
 • Analiza przykładowych obrazów z kamery termowizyjnej,
 • Techniki poszukiwania ludzi,
 • Oprogramowanie wspomagające zarządzanie akcjami poszukiwawczymi,
 • Oprogramowanie Pix4D RAPID do szybkiego tworzenia fotomapy terenu objętego działaniami zespołów poszukiwawczych,
 • Analiza terenu na podstawie modeli 3d ze skaningu laserowego,

Szkolenie praktyczne realizowane jest na 4 stanowiskach:

Stanowisko 1 - Tworzenie szybkiej mapy.

Na tym stanowisku kursanci uczą się w jaki sposób opracować aktualną mapę poglądową terenu. Wykonanie mapy składa się z 3 elementów:

 1. zebranie danych przez drona,
 2. przetworzenie danych w odpowiednim oprogramowaniu i stworzenie warstwy rastrowej mapy,
 3. naniesienie warstwy wektorowej z niezbędnymi danymi takimi jak np. podział strefy poszukiwania na sektory czy oznaczenie miejsca dowodzenia i tras poszukiwania.

Każdy z kursantów zaprogramuje automatyczną trasę lotu oraz samodzielnie przetworzy pozyskane dane. Efektem końcowym jest terenowy wydruk mapek dla każdego uczestnika poszukiwań.

Stanowisko 2 - Poszukiwanie z wykorzystaniem kamery termowizyjnej.

Kamera termowizyjna to narzędzie, które może znacznie ułatwić poszukiwanie żywych osób. Warunkiem jest posiadanie wiedzy pozwalającej na wprowadzenie odpowienich parametrów warunkujących prawidłowe jej działanie. Rozdzielczości kamer termowizyjnych są znacznie niższe niż rozdzielczości kamer światła dziennego dlatego interpretacja obrazu również wymaga pewnej wiedzy i doświadczenia. Termowizja umożliwia również prowadzenie akcji nawet po zachodzie słońca. Zadaniem kursantów na tej stacji jest odnalezienie podgrzewanego manekina, który został wcześniej ukryty na terenie objętym ćwiczeniami. Ćwiczenia w terenie pozwolą na zdobycie umiejętności pozwalających na odnalezienie człowieka za pomocą kamery termowizyjnej.

Stanowisko 3 - Poszukiwanie osób z wykorzystaniem kamery światła dziennego z 30- krotnym zommem optycznym.

30- krotny zoom optyczny pozwala na dokładne przeczesywanie terenu bez konieczności redukcji wysokości lotu. Doskonała stabilizacja lotu oraz 3 osiowa głowica stabilizująca kamerę pozwala na  odczytanie drobnych detali z obrazu transmitowanego do centrum dowodzenia. Tak duży zoom wymaga precyzji obsługi tak aby zmiana kadru była płynna a operator potrafił swobodnie naprowadzić celownik kadu na wskazany obiekt. Zadaniem kursantów na tej stacji jest odnalezienie manekina, który pozoruje martwe ciało ludzkie (częściowo ubrane). 

Stanowisko nr 4 - Wykorzystanie drona z kamerą dualną oraz głośnikiem.

Na tym stanowisku kursanci poznają techniki poszukiwania ludzi oraz zarządzania misją poszukiwawczą. Zadaniem kursantów jest przeczesanie terenu "metodą szybkiej trójki" (metoda ta jest wcześniej omawiana na wykładach teoretycznych). Uczestnicy poznają możlwiości dedykowanych aplikacji do zarządzania misjami poszukiwawczymi. Uczą się jak wydawać komendy głosowe za pomocą drona wyposażonego w głośnik. 

Kursy są realizowane dla grup od 5 do 20 osób. Szkolenie może być rozszerzone o inne elementy takie jak:

 • wykorzystanie psów ratowniczych,
 • wykorzystanie moblinego sprzętu ratowniczego: quadów, pojazdów terennowych,
 • nauka pierwszej pomocy w tym ćwiczenia praktyczne na profesjonalnych fantomach z komputerami.

Przed przystąpieniem do szkolenia Search and Rescue warto ukończyć szkolenie VLOS. Pozwoli to na samodzielne wykonywanie lotów dronami. Osoby nieposiadające szkolenia VLOS mogą uczestniczyć w szkoleniu bez możliwości samodzielnego pilotowania drona. 

Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla: Służb ratowniczych, Policji, Straży Pożarnej, GOPR, TOPR, Organizacji ratowniczych, Nieformalnych grup ratowniczych, Lokalnych grup interwencyjnych,

Zastosowanie

Międzynarodowe uprawnienia w kategorii szczególnej to pierwszy krok w karierze pilota i operatora drona. Dron w rękach pilota z certyfikatem kompetencji EU staje się narzędziem, dzięki któremu można zarobić nawet do 3 000 zł za jeden dzień wideofilmowania. Zanim jednak wydasz kilka lub kilkanaście tysięcy zł na sprzęt warto odbyć szkolenie UAVO (Unmanned Air Vehicle Operator). Szkolenie składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej.

Teoria obejmuje następujące zagadnienia: Przepisy lotnicze, ograniczenia możliwości człowieka, procedury operacyjne, techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu, ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych, meteorologia, osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie, techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi. Podczas szkolenia praktycznego nauczysz się jak: przygotować się do misji (operacyjnie, technicznie), wyznaczyć miejsce startu i lądowania, sprawdzić drona przed lotem, zaplanować trasę i oczywiście jak pilotować drona tak, aby uzyskać najlepsze efekty przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Drony dają bardzo szerokie spektrum wykorzystania w wielu branżach. Począwszy od wideofilmowania poprzez transmisję LIVE z powietrza skończywszy na inżynieryjnych pracach inspekcyjnych. Oględziny turbin wiatrowych lub konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych,  kontrola dachów budynków lub hal przemysłowych, nadzór prac budowlanych – wszędzie tam możesz szukać zleceń. Oczywiście pierwszym krokiem jest uzyskanie europejskiego certyfikatu kompetencji. Wiele zależy od sprzętu, jakim dysponujesz – warto zacząć od podstawowego zestawu wyposażonego w kamerę rejestrującą obraz w świetle dziennym, a następnie rozbudowywać swoje możliwości dokładając nowe sensory. Przed zakupem sprzętu musisz sobie określić co chcesz robić zawodowo. Nie ma całkowicie uniwersalnego sprzętu a każde zadanie wymaga indywidualnego przemyślenia inwestycji, jaką musisz włożyć w sprzęt. 

Szkolenie realizowane jest na wielowirnikowcu. Uzyskane uprawnienia pozwolą Ci na latanie każdą kategorią statku powietrznego, jedynym warunkiem jest ograniczenie masy startowej zgodnej z wybranym scenariuszem narodowym. Oznacza to, że po realizacji szkolenia otrzymasz uprawnienia do latania Wielowirnikowcami, Samolotami oraz Helikopterami pod warunkiem, że ich masa jest mniejsza niż 4 kg. 

Pamiętaj, że latanie samolotem jest skraje inne niż latanie wielowirnikowcem, podobnie z helikopterami dlatego szczerze zalecamy indywidualne szkolenie na dany typ statku powietrznego. Pamiętaj, że samodzielna nauka na własną rękę może Cię kosztować znacznie więcej niż koszty kursu.


Drony z kamerami temowizyjnymi wykorzystywane są między innymi w operacjach typu Search and Rescue – misjach poszukiwawczo-ratunkowych osób zaginionych oraz poszkodowanych w klęskach żywiołowych bądź zdarzeniach masowych. Termowizja służy również do monitoringu obszarów chronionych i wczesnego wykrywania zagrożeń. Zaginione dzieci pokonują w ciągu doby odległość około 3 km. Często korzystają z dostępnych dróg lub ścieżek. Najczęściej chowają się w "bezpiecznym miejscu" czekając na ratunek. Kamera termowizyjna pozwala na odnalezienie osób, których temperatura działa różni się od otoczenia. Oznacz to, że skuteczność kamery jest tym większa im większa jest różnica temperatury otoczenia i szukanego człowieka. W przypadku osób martwych kamery termowizyjne nie są skutecznym narzędziem dlatego podczas misji poszukiwawczych stosuje się również kamery światła dziennego, najlepiej z dużym zoomem optycznym. Misje poszukiwawczo ratownicze są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych aplikacji umożliwiających śledzenie zespołów ratowniczych i wydawanie im komend z centrum dowodzenia. Często w poszukiwania bierze udział kilkadziesiąt a nawet kilkaset osób. Zarządzanie taką misją ułatwia wykorzystanie dedykowanej aplikacji oraz widok z powietrza, co realizowane jest dzięki dronom.

Poznaj naszych partnerów: