Opis

Kompleksowe szkolenie teoretyczne oraz praktyczne do uzyskania europejskiego certyfikatu kompetencji pilota drona, uprawniającego do wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS w kategorii szczególnej — scenariuszu narodowym NSTS-02<25 kg. Dodatkowo kurs jest wzbogacony o szkolenie specjalistyczne z montażu i obróbki materiału wideo, skierowane zarówno dla profesjonalistów jak i amatorskich miłośników filmowania.

Szkolenie zawiera:

 • dostęp do platformy e-learningowej na 12 miesięcy kurs NSTS-02 oraz kurs Adobe Premiere Pro
 • 2 dni webinarów NSTS online 16 godzin
 • 2 dni webinarów Adobe Premiere Pro 16 godzin
 • 8 godzin indywidualnych zajęć praktycznych z instruktorem.

 

 

 

Program szkolenia

NSTS-02

Szkolenie teoretyczne – dostęp do platformy e-learningowej.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Przepisy lotnicze,
 • Ograniczenia możliwości człowieka,
 • Procedury operacyjne,
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu,
 • Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych,
 • Meteorologia,
 • Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie,
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi.

 

Szkolenie praktyczne:

 • Praktyka naziemna: Praktyka naziemna to 1 godzina szkolenia, które przygotowuje do wykonywania czynności lotniczych. Dowiesz się jak obsługiwać aplikację Drone Radar, jak przygotować drona do lotu, jak sprawdzić prognozę pogody oraz aktywność słońca, gdzie znaleźć informację o aktywności stref powietrznych.
 • Szkolenie praktyczne: Szkolenie to trwa 7 godziny w terminach dopasowanych do Twoich możliwości czasowych.
  Szkolenia odbywają się każdego dnia (z wyłączeniem dni kiedy prędkość wiatru przekracza 8m/s lub występują opady atmosferyczne).Zakres szkolenia praktycznego:

  • Czynności przed lotem, przygotowanie drona do lotu;
  • Wykonywanie startu i lądowania;
  • Czynności w trakcie lotu: zmiana parametrów lotu, zmiana prędkości, wysokości, zmiana orientacji;
  • Nauka czynności wykonywanych po zakończeniu lotu;
  • Zapobieganie zagrożeniom w sytuacjach niebezpiecznych.

 

DZIEŃ 1

Wstęp:

 1. Budowa kamery.
 2. Rejestracja obrazu, typy matryc.
 3. Urządzenia pomocnicze – rejestratory dźwięku i obrazu, steadicam itd

 

Podstawy filmowania – strona techniczna:

 1. Ruch kamery – omówienie.
 2. Kadrowanie.
 3. Rodzaje planów filmowych.
 4. Zasada 180 stopni.
 5. Podstawy filmowanie – strona merytoryczna: Scenariusz, Storyboard.
 6. Podstawowe błędy popełniane przez operatorów.
 7. Omówienie parametrów nagrywania dronem.

 

Wstęp do Adobe Premiere Pro:

 1. Wybór planu taryfowego Adobe.
 2. Jak korzystać z Adobe Creative CloudAdobe Stock.
 3. Omówienie poszczególnych programów wchodzących w skład Adobe CreativeCloud.
 4. Wprowadzenie do oprogramowania Adobe.
 5. Omówienie Interfejsu Premiere Pro.
 6. Utworzenie nowego projektu
 7. Właściwości sekwencji.
 8. Omówienie skrótów klawiaturowych.
 9. Omówienie obsługiwanych formatów plików.
 10. Przygotowanie i sortowanie materiałów.
 11. Omówienie różnych technik montażu i edycji.

 

Czas na pytania do prowadzącego.

 

DZIEŃ 2

Wstęp:

 1. Interfejs Premiere Pro
 2. Tworzenie nowego projektu
 3. Właściwości sekwencji

 

Import:

 1. Import klipów wideo
 2. Zarządzanie materiałami

 

Sekwencje:

 1. Podgląd sekwencji
 2. Tworzenie od podstaw
 3. In Point oraz Out Point
 4. Wstawianie klipów do sekwencji
 5. Zarządzanie ścieżkami

 

Edycja osi czasu:

 1. Nawigacja
 2. Zaznaczanie i usuwanie
 3. Przycinanie
 4. Ripple edit
 5. Rolling edit
 6. Narzędzie Slip

 

Przydatne narzędzia edycyjne:

 1. Zmiana prędkości klipu
 2. Time remapping
 3. Rozdział wideo i audio
 4. Markery
 5. Pobieranie klatek

 

Przejścia:

 1. Wstawianie przejść
 2. Edycja przejść

 

Tytuły:

 1. Tworzenie tytułu z szablonu
 2. Tworzenie tytułu od podstaw
 3. Tworzenie tytułu ruchomego
 4. Wstawianie polskich znaków

 

Efekty:

 1. Ogólne zagadnienia
 2. Animacja efektów
 3. Korekcja zakresu tonalnego
 4. Zamiana koloru
 5. Maskowanie

 

Kompozycje:

 1. Obraz w obrazie
 2. Zastosowanie trybów mieszania
 3. Kanał Alfa
 4. Kluczowanie kolorem

 

Dźwięk:

 1. Podstawowe zagadnienia
 2. Zmiana poziomu dźwięku

 

Eksport:

 1. Renderowanie w programie Premiere Pro
 2. Renderowanie w programie Media Encoder

 

Zalecenia:

Przed szkoleniem, kursant powinien pobrać i zainstalować oprogramowanie:
Program Adobe Premiere: https://www.adobe.com/pl/products/premiere.html.

Egzamin

Egzamin składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej i odbywa się pod nadzorem instruktora:

 • Egzamin teoretyczny zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami realizowany jest w podmiocie zewnętrznym. Za naszym pośrednictwem mają Państwo możliwość zapisania się na egzamin, który przeprowadzi WDPO w tym celu należy dołączyć do koszyka egzamin teoretyczny.
  Jeśli zdecydują się Państwo na egzamin w innym podmiocie przekażemy całą dokumentację szkoleniową.
 • Część teoretyczna w podmiocie WDPO realizowana jest na platformie e-learningowej. Kursant otrzymuje test do rozwiązania, w którym jest 80 pytań. Czas na rozwiązanie testu to 60 minut. Aby zdać test, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na minimum 75% pytań. Po zaliczeniu testu kursant może wygenerować zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Z tym zaświadczeniem można umówić się na loty indywidualne, po których kursant przystępuje do egzaminu końcowego – praktycznego. Należy wybrać termin egzaminu teoretycznego z naszego kalendarza. Czas na zrealizowanie szkolenia teoretycznego wraz z podejściem do egzaminu to 3 miesiące od momentu otrzymania dostępów do platformy e-learning.
 • Egzamin praktyczny odbywa się po części praktycznej szkolenia.
 • Możliwość rezerwacji egzaminu następuje 24 godziny od zakupu.

Warunki udziału

Warunki przystąpienia do szkolenia:

 • Ukończony 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów prawnych na przystąpienie do szkolenia lotniczego.
 • UWAGA OBCOKRAJOWCY SPOZA STREFY SCHENGEN aby przystąpić do szkolenia, muszą mieć zalegalizowany pobyt w RP oraz zgodę z ULC na odbycie szkolenia. Zadzwoń lub napisz i zapytaj nas o wniosek!

Informacje dodatkowe:

 • Szkolenie praktyczne kończy się egzaminem praktycznym prowadzonym przez instruktora.
 • Egzamin teoretyczny odbywa się w podmiocie WDPO.
 • Zaliczenie egzaminu praktycznego oraz teoretycznego pozwala na wydanie certyfikatu kompetencji.

Informacje dodatkowe:

Szkolenie praktyczne kończy się egzaminem praktycznym prowadzonym przez instruktora.
Zaliczenie egzaminu pozwala na wydanie certyfikatu kompetencji.

Zamów kurs

Operatora drona filmowego NSTS - 02

Kurs Operatora Drona Filmowego NSTS-02 <25 kg — szkolenie dronowe z technik filmowania, montażu i obróbki materiału wideo połączone z uprawnieniami w kategorii szczególnej.

4400,00