BVLOS dla posiadaczy VLOS - Uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku dla posiadaczy uprawnień do lotów w zasięgu wzroku.

BVLOS dla posiadaczy VLOS

1810,00 PLN
1 080 PLN
Opis produktu

Szkolenie teoretyczne oraz praktyczne do uzyskania świadectwa kwalifikacji UAVO z uprawnieniami do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku BVLOS.

SZKOLENIE TEORETYCZNE  ( DISTANCE LEARNING) OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PRZEDMIOTY:

 • meteorologia;
 • nawigacja w lotach bezzałogowych;
 • procedury operacyjne;
 • osiągi i planowanie lotu.

SZKOLENIE SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH CZĘŚCI:

 • Przygotowanie do wykonania lotu (przygotowanie operacyjne, przygotowanie techniczne);
 • Planowanie lotu;
 • Prowadzenie czynności lotniczych;
 • Współpraca z innymi użytkownikami przestrzeni powietrznej;
 • Czynności po zakończeniu lotów;
 • Sytuacje niebezpieczne;
 • Zbieranie danych do utworzenia ortofotomapy i chmury punktów.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLENIA:

 • Posiadane ważne uprawnienia VLOS;
 • Ukończony 18 rok życia;
 • Ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie (orzeczenie niezbędne przed częścią praktyczną szkolenia, po zgłoszeniu udziału w szkoleniu prześlemy do Państwa informacje i wskazówki dot. jego uzyskania).

INFORMACJE DODATKOWE

 • W cenę wliczone są materiały szkoleniowe.
 • Ceny obowiązują dla uprawnień UAVO do 5 kg. Istnieje możliwość zwiększenia kategorii wagowej do 25 kg, w tym celu nalezy zakupić szkolenie MR 25 kg
 • W cenę nie są wliczone koszty badań lotniczo-lekarskich - 250 zł
 • W cenę nie są wliczone koszty egzaminu państwowego i wpisu nowego uprawnienia do ŚK - 313 zł
Zastosowanie

Co to jest BVLOS i do czego mi się to może przydać?

Uprawnienia BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) pozwalają na wykonywanie lotów poza zasięgiem wzroku dzięki czemu zasięg prowadzonych operacji znacznie się zwiększą – zwiększają się również Twoje możliwości. Loty BVLOS wykonywane są głównie w przypadku realizacji projektów obejmujących swoim działaniem znaczne tereny takie jak tworzenie ortofotomap, inwentaryzacja infrastruktury, monitoring dużych terenów. Latanie BVLOS przypomina wykonywanie lotów dużym samolotem pasażerskim, w którym lecąc zgodnie z zasadami IFR (Instrument Flight Rules) sterowanie odbywa się na podstawie danych dostarczanych przez instrumenty pokładowe. Operator dysponując informacjami przesyłanymi za pomocą łącza telemetrycznego zna pozycję, wysokość, prędkość i kierunek lotu oraz wszystkie istotne parametry statku powietrznego. W każdej chwili ma również możliwość zmiany parametrów lotu, sterowania sensorami do zbierania danych – jeśli takie są na pokładzie lub wywołania funkcji powrotu do bazy i lądowania.

Dlaczego szkolenie BVLOS różni się od VLOS?

Szkolenie BVLOS różni się od VLOS głównie w części praktycznej. Jeśli chodzi o teorię to różnice polegają na konieczności zdobycia wiedzy z dodatkowych przedmiotów takich jak: nawigacja w lotach bezzałogowych, meteorologia, osiągi i planowanie lotu oraz zasady wykonywania lotów. Możesz zapytać “Po co mam się uczyć meteorologii i tych wszystkich dodatkowych przedmiotów?”  Dodatkowa wiedza jest niezbędna w związku z dodatkowymi możliwościami Twojego systemu bezzałogowego. Latając BVLOS możesz przemieszczać spore odległości, Systemy bezzałogowe do monitorowania transmitują obraz z 20 km a niektóre drony do tworzenia ortofotomap przelatują w jednym locie odcinek 100 km. Na takiej odległości mogą wystąpić zmiany warunków atmosferycznych więc do prawidłowego zaplanowania lotu musisz znać prognozę oraz być w stanie prawidłowo ocenić warunki atmosferyczne. Podobnie jeśli chodzi o pozostałe przedmioty – pamiętaj, że w lotach BVLOS musisz polegać na swoim sprzęcie bardziej niż w przypadku lotów VLOS dlatego podczas szkolenia otrzymasz olbrzymią dawkę informacji dzięki którym dowiesz się jak działają poszczególne układy, co zrobić kiedy wystąpi awaria i jak odpowiednio zaplanować swoja misję.

W naszym ośrodku szkolenia BVLOS realizujemy zarówno na wielowirnikowcach jak i na samolotach. Wybrany produkt dotyczy szkolenia na wielowirnikowcach, jeśli chcesz się przeszkolić na samolotach wybierz szkolenie BVLOS A (A jak Airplane).

Poznaj naszych partnerów: