AutoCAD - kompleksowy kurs - Skierowany zarówno dla osób rozpoczynających pracę z programem jak i dla tych, które wykorzystują program na co dzień.

AutoCAD - kompleksowy kurs

Kompleksowy 32- godzinny kurs AutoCAD skierowany zarówno dla osób rozpoczynających pracę z programem jak i dla tych, które wykorzystują program na co dzień. Każdy kursant otrzyma roczny dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej. Kurs jest prowadzony w grupach maksymalnie 10- osobowych. Oferta dotyczy szkoleń dla grup minimum 4- osobowych. Szkolenia dla mniejszej ilości osób są wyceniane indywidualnie.

1 400 PLN
Opis produktu

32 - godzinny kurs stanowi materiał kompletny i w sposób kompleksowy wyczerpuje zakres podstawowy oraz średnio-zaawansowany programu AutoCAD 2021. Sposób prezentacji zagadnień w kursie pozwala na jego realizację zarówno na oprogramowaniu w wersji 2021, jak i starszych wersjach programu. Nazwy poleceń oraz skróty do poszczególnych funkcji wymieniane są w wersji polskiej oraz angielskiej.

 

Dzień 1

 • Środowisko programu- interfejs i obszary robocze,
 • Praca w programie- zaznaczanie, przesuwanie, powiększanie i pomniejszanie obiektów,
 • Podstawowe narzędzia pracy w programie,
 • Sposoby wybierania i zatwierdzania poleceń,
 • Podstawowe narzędzia rysunkowe,
 • Narzędzia paska stanu,
 • Polecenia Rysuj: Linia, Polilinia, Okrąg, Łuk, Prostokąt i Wielobok,
 • Współrzędne i cechy obiektów w dwuwymiarowej przestrzeni AutoCAD,
 • Współrzędnych względne i bezwzględne,
 • Punkty charakterystyczne obiektów,
 • Szyk prostokątny i biegunowy,
 • Polecenia: zmień, przesuń, obróć, utnij/wydłuż, zaokrąglij/fazuj, lustro, skala,

Dzień 2

 • Rozbijanie i łączenie obiektów,
 • Zarządzanie warstwami i właściwościami obiektów,
 • Kreskowanie i wypełnianie powierzchni,
 • Pomiar odległości, kątów i pola powierzchni,
 • Wymiarowanie poszczególnych typów obiektów,
 • Praca z tekstem:
 1. Tekst jedno- i wielowierszowy,
 2. Znaki specjalne,
 3. Tekst opisowy,
 • Tabele – wstawianie i edycja,
 • Wielolinie odniesienia- dodawanie i zarządzanie,
 • Style tekstu, wymiarowania, tabeli i wielolinii odniesienia,
 • Bloki- tworzenie i wstawianie do rysunku,
 • Wydruk rysunku: wybór urządzenia drukującego, rozmiaru papieru i dostosowanie obszaru wydruku,
 • Ćwiczenia zwiększające wydajność rysowania,

Dzień 3

 • Praca z trybami wyboru,
 • Menadżer widoków,
 • Filtrowanie obiektów i warstw,
 • Stany warstw,
 • Izolowanie poszczególnych elementów rysunku i warstw,
 • Ćwiczenia zwiększające wydajność rysowania,
 • Zaawansowane typy obiektów:
 1. Multilinia,
 2. Regiony,
 • Bloki:
 1. Stany widoczności,
 2. Bloki dynamiczne,
 3. Bloki z atrybutami,
 • Makra,
 • Tworzenie palet narzędzi
 • Wyodrębnianie danych – robienie zestawień,
 • Załączenie odnośników zewnętrznych:
 1. Pliki DWG,
 2. Pliki rastrowe,
 3. Pliki PDF,

Dzień 4

 • Wymiana elementów rysunku między plikami,
 • Wydruk z układu:
 1. Tworzenie rzutni,
 2. Tworzenie szablonów układów,
 3. Wydruki w formatach niestandardowych,
 • Personalizacja programu:
 1. Przebudowa interfejsu programu,
 2. Skróty poleceń,
 3. Zmienne systemowe,
 • Wymiarowanie i tekst na wydruku:
 1. Cechy styli wymiarowania i tekstu,
 2. Tekst opisowy,
 3. Skala rodzaju linii,
 4. Dobór odpowiedniej skali wymiarów.

 

Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanego trenera.

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym. Każdy kursant otrzyma certyfikat zakończenia szkolenia wystawiany przez nasz Ośrodek.

Po ukończeniu szkolenia jest możliwość przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i uzyskania Międzynarodowego Certyfikatu - ACU ( Autodesk Certification User), który jest rejestrowany w szkoleniowej bazie danych Autodesk.

 

  

 

Poznaj naszych partnerów: