A2 PRAKTYKA Z INS + EGZAMIN - Szkolenie praktyczne - kompleksowe przygotowanie do egzaminu w kategorii Otwartej A2

A2 PRAKTYKA Z INS + EGZAMIN

 • Dostęp do platformy e-learningowej na 12 miesięcy
 • Materiały szkoleniowe do kategorii otwartej A2
 • Indywidalne zajęcia praktyczne z instruktorem w jednym z Naszych Ośrodków,
 • Egzamin teoretyczny do kategorii otwartej A2
180 PLN
Opis produktu

Szkolenie teoretyczne na platformie e-learningowej oraz egzamin do uzyskania europejskiego certyfikatu kompetencji pilota drona uprawniającego do wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS w kategorii OPEN A2 na terenie całej Unii Europejskiej. 
Szkolenie praktyczne w warunkach operacyjnych z doświadczonym instruktorem UAVO pozwoli na kompleksowe przygotowanie do egzaminu A2  w kategorii Otwartej. Zgodnie z rozporządzeniem oraz wytycznymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego jednym z wymogów podejścia do egzaminu teoretycznego A2 jest realizacja szkolenia praktycznego, które można wykonać w trybie samokształcenia bądź pod okiem wykwalifikowanego instruktora, do czego zachęcamy.

 

Na co pozwalają uprawnienia kategorii otwartej A2?

 • wykonywać loty dronami o masie do 2kg bez nadanej klasy (obecnie żaden dron nie posiada klasy) zgodnie z przepisami przejściowymi w odległości nie mniejszej niż 50m od ludzi,
 • wnioskować o zgodę na loty w niektórych strefach powietrznych np. strefy w pobliżu lotnisk komunikacyjnych (CTR) oraz aeroklubowych (ATZ),
 • latać dronami, które posiadają nadaną klasę i których masa mieści się pomiędzy 900g a 4kg,
 

Czego nauczysz się podczas szkolenia?

Podczas szkolenia zostanie zrealizowany materiał zgodny z wytycznymi ULC:

 • przygotowanie do operacji UAS,
 • przygotowanie do lotu,
 • lot w normalnych warunkach,
 • lot w warunkach odbiegających od normy,
 • odprawa, podsumowanie i informacja zwrotna,

Na wszystkie nurtujące pytania odnośnie nowych przepisów, oraz wykonywania lotów w kategorii otwartej i szczególnej odpowie nasz instruktor.

Co zawiera pakiet?

 • dostęp do platformy e-learningowej na 12 miesięcy – kurs OPEN A2,
 • materiały szkoleniowe do kategorii otwartej A2,
 • indywidalne zajęcia praktyczne z instruktorem w jednym z Naszych Ośrodków,
 • egzamin teoretyczny OPEN A2 

Przebieg egzaminu

Egzaminowany musi dysponować komputerem podłączonym do Internetu oraz kamerą o rozdzielczości pozwalającej na identyfikację kandydata. W celu weryfikacji tożsamości wgrać na platformę egzaminacyjną dokument tożsamości ze zdjęciem (tylko dowód osobisty lub Paszport). Dokument musi być odpowiednio przygotowany przed okazaniem - wszystkie dane powinny być zasłonięte poza imieniem, nazwiskiem i zdjęciem. Pliki będą usuwane niezwłocznie po zakończeniu egzaminu - zgodnie z obowiązującą polityką RODO. Istnieje również możliwość okazania dowodu osobistego do kamery.

Egzamin to test składający się z 40 pytań z następujących przedmiotów:

 • meteorologia,
 • osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie,
 • techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi.

Wynik egzaminu poznasz natychmiast po jego zakończeniu. Zaliczenie wymaga udzielenia minimum 75% prawidłowych odpowiedzi. Na rozwiązanie testu przewidziane jest 40 minut. W przypadku niezaliczenia testu należy wykupić ponownie udział w egzaminie i zapisać się na kolejny termin. W ramach jednej opłaty uzyskujesz jedno podejście. 

Kandydat na uzyskanie kompetencji pilota A2:

 • powinien posiadać aktualne kompetencje A1/A3,

 • powinien dokonać rejestracji na stronie http://drony.ulc.gov.pl,

 • powinien ukończyć kurs A1/A3,

 • powinien zaliczyć egzamin A1/A3,

 • powinien zrealizować szkolenie praktyczne w trybie samokształcenia w warunkach operacyjnych dla podkategorii A3 (UAS.OPEN.040 pkt 1 i 2),

 • zgłasza się w podmiocie wyznaczonym do przeprowadzania dodatkowego egzaminu z wiedzy teoretycznej okazując aktualne kompetencje A1/A3,

 • składa w  podmiocie wyznaczonym przez właściwy organ, oryginał oświadczenia o ukończeniu szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia,

 

Zastosowanie

Do czego są mi potrzebne uprawnienia kategorii otwartej A2

 • Jeśli posiadasz drona bez klasy (obecnie żaden dron nie posiada klasy) to na podstawie przepisów przejściowych uprawnienia są wymagane do lotów dronami o masie do 2kg. Uprawnienia pozwalają na wykonywanie lotów w odległości do 50m od ludzi. Jeśli posiadasz drona: DJI Mavic Air 2, DJI Mavic Pro, DJI Mavic zoom, DJI Phantom 3/4, Yuneek Typhoon h520, Yuneec Typhoon h3 to musisz posiadać uprawnienia: A2 za 30zł w aby latać z zachowaniem bezpiecznej odległości 50m od ludzi lub A3 bezpłatnie i latać z zachowaniem bezpiecznej odległości 150 metrów od ludzi. 
 • Uprawnienia kategorii otwartej A2 są potrzebne jeśli w przyszłości będziesz posiadał drona z nadaną klasą o masie pomiędzy 900g a 4 kg. Do lotów takimi maszynami konieczne jest posiadanie uprawnień kategorii Otwartej A2 aby latać w odległości 30m od ludzi lub 5 metrów od ludzi jeśli dron posiada tryb spowalniający prędkość lotu do mniej niż 3m/s
 • Uprawnienia A2 są wymagane aby wnioskować o zgodę na loty w niektórych strefach powietrznych np. CTR lub ATZ

Poznaj naszych partnerów: