Odtwórz wideo

OFERTA KFS 2024

czyli nawet 100% dotacji na szkolenia!

O projekcie

Czym jest projekt KFS 2024?

Projekt KFS 2024 pozwala na uzyskanie bezzwrotnej dotacji w kwocie do 16 tys. zł. na szkolenie pracowników w ośrodku DRON.edu.pl. Dotacja może być wykorzystana na jeden z siedmiu pakietów szkoleniowych: Operator Drona Foto-Video, Operator Drona Pomiarowego, Operator Drona do Zadań Specjalnych, Operator Drona Ratowniczego, E-strategie Biznesowe – komunikacjaMarketing 2.0 – media społecznościowe, Komunikacja w zespole poprzez cele i zadania

Środki na szkolenie pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który przeznaczył na ten cel prawie 300 mln zł.

To właśnie teraz!

Wraz z początkiem nowego roku rozpoczyna się kolejny nabór wniosków o dofinansowanie usług szkoleniowych prowadzony w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Kto może skorzystać?

Nabór skierowany jest do właścicieli oraz pracowników wszystkich firm, urzędów, fundacji prowadzących swoją działalność na terenie Polski.

Jakie warunki trzeba spełniać, aby móc ubiegać się środki w ramach KFS?

Fundusze pochodzące z KFS oferują bardzo atrakcyjny system finansowania usług szkoleniowych. Przedsiębiorcy posiadający status mikroprzedsiębiorstwa tj. firmy zatrudniającej do 10 osób mogą liczyć nawet na 100% finansowania kształcenia ustawicznego ze środków Funduszu. Pozostali pracodawcy mogą otrzymać finansowanie kształcenia do 80% wartości szkolenia, jednakże nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Bardzo dobrą informacją dla wszystkich zainteresowanych jest fakt, że udzielenie wsparcia odbywa się na zasadzie dofinansowania, a nie refundacji. Oznacza to, że podmiot chcący brać udział w szkoleniu nie musi „zamrażać” swoich środków i oczekiwać na ich późniejszy zwrot.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis. Należy również pamiętać o tym, że pracownik kierowany na szkolenie przy wsparciu środków KFS musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Jak uzyskać dofinansowanie w ramach KFS?

Skontaktuj się ze Powiatowym Urzędem Pracy właściwym dla miejsca prowadzenia firmy, w której pracujesz lub którą prowadzisz.

Uzyskaj informację na temat najbliższego naboru na środki z KFS 2024.

Pobierz wszystkie pliki składające się na wniosek ze strony PUP.

Zgłoś się do nas w celu sporządzenia oferty i dobrania odpowiedniego szkolenia do profilu Twojej działalności gospodarczej (należy się zgłaszać za pośrednictwem infolinii 32 323 51 23 lub wysyłając maila na adres: dotacje@dron.edu.pl).

Złóż wniosek w najszybszym możliwym terminie wskazanym przez PUP.

Podpisz Umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne ze środków KFS.

Po otrzymaniu środków na opłacenie szkolenia, dokonaj płatności na podstawie faktury. 

Zrealizuj wybrane szkolenie dostosowane do Twoich potrzeb.

Rozlicz się z PUP przedstawiając właściwe dokumenty wskazane w Umowie.

Uwaga:
Termin szkolenia dla uczestnika jest dobierany indywidualnie, jednak środki otrzymane w ramach tegorocznego naboru muszą być spożytkowane nie później niż do końca roku 2024. 
Biorąc pod uwagę czas procesowania wniosków przez PUP, zazwyczaj pierwsze szkolenia z KFS kursanci rozpoczynają na przełomie 
I i II kwartału danego roku. 

Ostateczne terminy składnia wniosków o środki z KFS mogą być różne w zależności od wytycznych danego Urzędu Pracy.

Korzyści płynące ze środków KFS

Wystarczy trochę motywacji by móc zrealizować upragnione szkolenie całkowicie za darmo. Wysokość dofinansowania może objąć kwotę nawet do 16 tys. złotych, zatem gra jest warta przysłowiowej „świeczki”. Dzięki pozyskaniu takich funduszy, można korzystać z wiedzy i umiejętności przekazywanych podczas szkolenia nie wyjmując z kieszeni ani złotówki.

Dokumenty do pobrania KFS 2024

Zapraszamy!

✅ W ramach dotacji KFS możesz zrealizować następujące szkolenia