Jak wygląda szkolenie praktyczne do uprawnień A2?

Każda osoba chcąca uzyskać uprawnienia do podkategorii A2 powinna samodzielnie, zgodnie z procedurami, przeprowadzić szkolenie  w  zakresie warunków  operacyjnych  dla  podkategorii  A3  określonych  w  sekcji UAS.OPEN.040 pkt 1 i 2.

Należy pamiętać, aby loty były wykonywane na obszarze, na którym przez cały czas trwania lotu dronem, nie będzie stwarzać zagrożenia  dla  osób  postronnych. Ponadto muszą być wykonywane  w bezpiecznej odległości co najmniej 150 metrów w  poziomie  od  terenów  mieszkaniowych,  użytkowych,  przemysłowych  lub rekreacyjnych. Kolejnym wymogiem jest znajomość instrukcji systemu bezzałogowego statku powietrznego i  ukończenie szkolenia online oraz zaliczenie  egzaminu z wiedzy teoretycznej do podkategorii A1/A3.

 • chyba że posiadasz zezwolenie,
 • korzystaj z zewnętrznych odniesień do oceny odległości i wysokości BSP jak np. drzewa, budynki, obiekty, które nie zmieniają miejsca swojego położenia,
 • wykonaj procedurę powrotu do domu, automatyczną lub ręczną –  zwróć uwagę, aby RTH było ustawione powyżej najwyższej przeszkody w obszarze wykonywanego szkolenia,
 • wykonaj lądowanie- pamiętaj by przed procedurą rozejrzeć się dookoła i lądować w bezpiecznym miejscu,
 • w czasie wykonywania wszystkich procedur i zadań, pamiętaj aby utrzymywać bezpieczną odległość od przeszkód.

Jakie zadania muszę wykonać w warunkach odbiegających od normy?

 • wykonaj symulacje sterowania BSP w sytuacji odbiegającej od normy np. nagła zmiana pogody (silny wiatr),
 • wykonaj symulacje lotu z sytuacją, gdy urządzenie do pozycjonowania bezzałogowego systemu powietrznego jest uszkodzone – pamiętaj, aby wykonać do zadanie w bezpiecznym miejscu i z dala od osób postronnych,
 • wykonaj symulacje wtargnięcia osoby na obszar operacji i podejmij odpowiednie środki w celu utrzymania bezpieczeństwa – utrzymuj bezpieczną odległość od osób i nie zniżaj lotu do wysokości głowy,
 • wykonaj symulacje powrotu BSP z opuszczonej strefy operacyjnej – w tym celu możesz użyć opcji RTH (Return To Home),
 • wykonaj symulacje wtargnięcia załogowego statku powietrznego w pobliże obszaru operacji     – naucz się szybkiego manewru ominięcia SP,
 • wykonaj symulacje wtargnięcia innego BSP na obszar operacji – określ położenie innego BSP i zachowaj bezpieczną odległość i wysokość lotu,
 • naucz się szybkiej reakcji i mechanizmu ochrony w sytuacjach niebezpiecznej,
 • opanuj radzenie sobie z sytuacją utraty wysokości lub kontroli nad pozycją wywołaną zjawiskami zewnętrznymi – możesz użyć do tego celu symulatora lotu,
 • wykonaj ćwiczenie polegające na przejściu w chwili zagrożenia z tryby automatycznego lotu na ręczny  – w trybie ręcznym pamiętaj o szczególnej ostrożności,
 • wykonaj symulacje utraty łącza ze swoim BSP –  zwróć uwagę aby dron był w zasięgu Twojego wzroku.

Na co zwrócić uwagę po zakończeniu szkolenia praktycznego?

 • wykonaj podsumowanie swojej operacji BSP – zwróć uwagę na najczęściej popełniane błędy, pomyśl jak następnym razem możesz ich uniknąć.  Przeanalizuj swój lot od startu do lądowania,
 • rozważ sytuacje, które wymagają zgłoszenia odpowiednim organom służby powietrznej czy porządku publicznego np. utrata drona, zgłoszenie za pomocą aplikacji DroneRadar,

Zrealizuj praktykę w Naszym Ośrodku pod nadzorem naszych instruktorów!

Aby zapisać się na szkolenie – kliknij tutaj.