Nowe przepisy EU - oferta szkoleniowa 2021

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem a co za tym idzie wejściem przepisów europejskich mamy przyjemność przedstawić ofertę szkoleniową na rok 2021.

Z dniem 31 grudnia 2021 Unia Europejska wprowadza 3 kategorie lotów dronami:

 1. Otwarta (najniższa kategoria, głównie do lotów rekreacyjnych niewielkimi dronami, lub modelami/większymi dronami w odległości minimum 150 m od zabudowy)

 2. Szczególna (loty wykonywane przez profesjonalistów, można wykonywać loty o wyższym poziomie ryzyka, samodzielnie tworzyć scenariusze na loty i uzyskiwać indywidualne zgody na jedną lub wiele misji)

 3. Certyfikowana (przewóz osób i towarów niebezpiecznych dronami oraz loty nad zgromadzeniami osób)
   

W ramach kategorii otwartej można:

 • Do końca 2022 latać dronami bez nadanej klasy C zachowując odległość poziomą nie mniejszą niż 50 m od ludzi dla wagi od 500 g do 2 kg i 150 m od terenów zaludnionych dla cięższych niż 2 kg. Dronami lżejszymi loty wykonujemy, zachowując bezpieczną odległość.

 • Od 2022 latać tylko i wyłącznie dronami z nadaną klasą C (na moment publikacji, żaden dron dostępny na rynku nie posiada klasy)

 • Latać tylko i wyłącznie w zasięgu wzroku VLOS.

Dla kogo?
Jeżeli drony to Twoja pasja, ale loty ograniczasz do otwartej przestrzeni albo latasz dronami poniżej 250 g, to jest kategoria dla Ciebie.

W ramach kategorii szczególnej można:

 • Wykonywać loty w ramach scenariuszy standardowych oraz narodowych zarówno w zasięgu jak i poza zasięgiem wzroku (VLOS oraz BVLOS).

 • Wykonywać loty w ramach zgody od prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

 • Wykonywać loty w ramach certyfikatu LUC.

Dla kogo?
Jeżeli wykonywanie lotów to Twoja praca, chcesz wykonywać loty w pobliżu lotnisk (np centrum Warszawy) na wysokość większą niż 120 m AGL, latać zarówno w zasięgu wzroku jak i poza oraz latać dronami do 25 kg nad ludźmi to kategoria szczególna spełni Twoje potrzeby.
 

Pełna oferta szkoleniowa:

Szkolenie na operatora drona - 400 zł

 • 1-dniowe szkolenie online distance learnig - 8 godzin.

 • Dostęp do platformy e-learningowej na 12 mc

 • Egzamin teoretyczny - dodatkowo płatny 30 zł

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone dla posiadaczy dronów, na których spoczną nowe obowiązki, poza obowiązkowym systemem rejestracji przygotowanie stosownej dokumentacji tj. polityka bezpieczeństwa, instrukcja operacyjna a przy niektórych operacjach przygotowanie analizy ryzyka zgodnie z  systematyką SORA.

Osobom oraz podmiotom, które zdecydują się na kurs oferujemy szkolenie oparte na konkretnych przypadkach - case study, jak również wsparcie przy przygotowaniu dokumentacji dla konkretnego operatora.

Czego nauczysz się na tym szkoleniu:

 • Biegle odnajdywać się pośród kategorii wykonywania lotów

 • Dostosowywać scenariusz standardowy do swojej operacji

 • Ubiegać się o zgodę prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub o certyfikat LUC dla operacji wykraczające poza dostępne scenariusze

 • Przygotować się do pełnienia roli operatora, skompletowania potrzebnej dokumentacji - kart zadaniowych, instrukcji operacyjnych, analiz ryzyka, SORA, ConOPS, INOP.

 • Jak wprowadzić politykę bezpieczeństwa, jak nadzorować pilotów dronów.

 

Kategoria Otwarta - OPEN A2 - 30 zł

 • Dostęp do platformy e-learningowej na 12 mc 0 zł

 • Egzamin teoretyczny - dodatkowo płatny 30 zł

Jakie możliwości dają uprawnienia w kategorii OPEN A2:

 • Będziesz mógł wykonywać loty dronami do 250 g nad pojedynczymi ludźmi;

 • Dronami do 2 kg zachowując odległość 50 m od osób;

 • Dronami do 25 kg zachowując odległość 150 m;

 • Wysokość jest ograniczona do 120 m AGL i w określonych sytuacjach do wysokości sztucznej przeszkody powiększonej o 15 m (Ale nie w strefach geograficznych np. odpowiedniku stref kontrolowanych lotniska gdzie wymagana jest zgoda PAŻP zarezerwowana dla lotów w ramach kategorii szczególnej).

 

Kategoria Szczególna VLOS NSTS_01 do 4 kg MR - e-learning 800 zł lub webinar 980 zł

 • 2-dniowe szkolenie online distance learnig - 12 godzin. (w przypadku webinaru)

 • Szkolenie online - e-learning

 • Dostęp do platformy e-learningowej na 12 mc

 • Szkolenie praktyczne - 4 godziny indywidualnie z instruktorem.

 • Egzamin teoretyczny - dodatkowo płatny 30 zł

 • Egzamin praktyczny - dodatkowo płatny 50 zł

Jakie możliwości dają uprawnienia w kategorii szczególnej NSTS_01:

 • Możesz wykonywać loty w zasięgu wzroku VLOS BSP do 4 kg do 120 m AGL lub do wysokości najwyższej sztucznej przeszkody w promieniu 50 m powiększonej o 15 m  w zgodzie ze strefami geograficznymi w ramach NSTS_01;

 • Możesz latać dronami, które nie posiadają nadanej klasy. Czyli dostępnymi obecnie na rynku bez dodatkowych ograniczeń;

 • Możesz ubiegać się o zgodę Prezesa ULC lub o certyfikat LUC jeżeli wysokość zawarta w scenariuszu nie jest dla Ciebie wystarczająca;

 • Możesz wykonywać loty nad terenami zaludnionymi;

 

Kategoria Szczególna VLOS NSTS_02 do 25 kg MR - e-learning 2200 zł lub webinar 2380 zł

 • 2-dniowe szkolenie online distance learnig - 12 godzin. (w przypadku webinaru)

 • Szkolenie online - e-learning

 • Dostęp do platformy e-learningowej na 12 mc

 • Szkolenie praktyczne - 8 godzin indywidualnie z instruktorem.

 • Egzamin teoretyczny - dodatkowo płatny 30 zł

 • Egzamin praktyczny - dodatkowo płatny 50 zł 

Jakie możliwości dają uprawnienia w kategorii szczególnej NSTS_02:

 • Możesz wykonywać loty w zasięgu wzroku VLOS BSP typu wielowirnikowiec do 25 kg do 120 m AGL lub do wysokości najwyższej sztucznej przeszkody w promieniu 50 m powiększonej o 15 m  w zgodzie ze strefami geograficznymi w ramach NSTS_02;

 • Możesz latać dronami, które nie posiadają nadanej klasy. Czyli dostępnymi obecnie na rynku bez dodatkowych ograniczeń;

 • Możesz ubiegać się o zgodę Prezesa ULC lub o certyfikat LUC jeżeli wysokość zawarta w scenariuszu nie jest dla Ciebie wystarczająca;

 • Możesz wykonywać loty nad terenami zaludnionymi;

 

Szczególna BVLOS NSTS_05 do 4 kg MR - e-learning 1680 zł lub webinar 1860 zł

 • 2-dniowe szkolenie online distance learnig - 16 godzin. (w przypadku webinaru)

 • Szkolenie online - e-learning

 • Dostęp do platformy e-learningowej na 12 mc

 • Szkolenie praktyczne - 9 godzin indywidualnie z instruktorem.

 • Egzamin teoretyczny - dodatkowo płatny 30 zł

 • Egzamin praktyczny - dodatkowo płatny 50 zł 

Jakie możliwości dają uprawnienia w kategorii szczególnej NSTS_05:

 • Możesz wykonywać loty zarówno w zasięgu wzroku VLOS jak i poza zasięgiem wzroku BVLOS BSP do 4 kg do 120 m AGL lub do wysokości najwyższej sztucznej przeszkody w promieniu 50 m powiększonej o 15m  w zgodzie ze strefami geograficznymi w ramach NSTS_05;

 • Możesz latać dronami, które nie posiadają nadanej klasy. Czyli dostępnymi obecnie na rynku bez dodatkowych ograniczeń;

 • Możesz ubiegać się o zgodę Prezesa ULC lub o certyfikat LUC jeżeli wysokość zawarta w scenariuszu nie jest dla Ciebie wystarczająca;

 • Możesz wykonywać loty nad terenami zaludnionymi;

 

Szczególna BVLOS NSTS_06 do 25 kg MR - e-learning 3080 zł lub webinar 3260 zł

 • 2-dniowe szkolenie online distance learnig - 16 godzin. (w przypadku webinaru)

 • Szkolenie online - e-learning

 • Dostęp do platformy e-learningowej na 12 mc

 • Szkolenie praktyczne - 11 godzin indywidualnie z instruktorem.

 • Egzamin teoretyczny - dodatkowo płatny 30 zł

 • Egzamin praktyczny - dodatkowo płatny 50 zł 

Jakie możliwości dają uprawnienia w kategorii szczególnej NSTS_06:

 • Możesz wykonywać loty zarówno w zasięgu wzroku VLOS jak i poza zasięgiem wzroku BVLOS BSP typu wielowirnikowiec do 25 kg do 120 m AGL lub do wysokości najwyższej sztucznej przeszkody w promieniu 50 m powiększonej o 15 m  w zgodzie ze strefami geograficznymi w ramach NSTS_06;

 • Możesz latać dronami, które nie posiadają nadanej klasy. Czyli dostępnymi obecnie na rynku bez dodatkowych ograniczeń;

 • Możesz ubiegać się o zgodę Prezesa ULC lub o certyfikat LUC jeżeli wysokość zawarta w scenariuszu nie jest dla Ciebie wystarczająca;

 • Możesz wykonywać loty nad terenami zaludnionymi;

Poznaj naszych partnerów: