Jak wygląda szkolenie praktyczne do uprawnień A2?

 

Każda osoba chcąca uzyskać uprawnienia do podkategorii A2 powinna samodzielnie, zgodnie z procedurami, przeprowadzić szkolenie  w  zakresie warunków  operacyjnych  dla  podkategorii  A3  określonych  w  sekcji UAS.OPEN.040 pkt 1 i 2.

Należy pamiętać, aby loty były wykonywane na obszarze, na którym przez cały czas trwania lotu dronem, nie będzie stwarzać zagrożenia  dla  osób  postronnych. Ponadto muszą być wykonywane  w bezpiecznej odległości co najmniej 150 metrów w  poziomie  od  terenów  mieszkaniowych,  użytkowych,  przemysłowych  lub rekreacyjnych. Kolejnym wymogiem jest znajomość instrukcji systemu bezzałogowego statku powietrznego i  ukończenie szkolenia online oraz zaliczenie  egzaminu z wiedzy teoretycznej do podkategorii A1/A3.

 

 

Jak przygotować się do wykonywania lotów bezzałogowym statkiem powietrznym?

 • upewnij się że wybrałeś odpowiednie miejsce do przeprowadzenia szkolenia oraz twój BSP spełnia wymagania techniczne, aby móc latać w wybranej lokalizacji,
 • określ obszar lotu i zidentyfikuj ograniczenia opublikowane przez państwa członkowskie dla strefy geograficznej (np. Strefy zakazu lotów, strefy zamknięte i strefy o szczególnych warunkach w pobliżu strefy operacyjnej), a w razie potrzeby uzyskaj zezwolenie podmiotu odpowiedzialnego za takie strefy, korzystając z pomocy aplikacji DronRadar i PansaUTM,
 • zidentyfikuj wszelkie przeszkody i potencjalną obecność niezaangażowanych osób na obszarze wykonywanego szkolenia,
 • sprawdź aktualne warunki meteorologiczne i prognozę na planowany czas operacji, korzystając z wiarygodnych źródeł tj. icm meteo,

 

Jak przygotować bezzałogowy statek powietrzny do lotu?

 • oceń ogólny stan bezzałogowego systemu powietrznego i upewnij się, że wszystkie elementy BSP są zgodne z instrukcją producenta,
 • upewnij się, że wszystkie demontowane elementy BSP są odpowiednio umieszone na swoim miejscu. Śmigła powinny być dobrze zamontowane na silnikach, a bateria odpowiednio osadzona w obudowie drona,
 • upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersje oprogramowania, udostępnioną przez producenta w swoim dronie jak i aparaturze,
 • pamiętaj o kalibracji modułu kompasu oraz IMU (Inertial Measuring Unit) jeśli jest to wymagane. Kalibracja IMU zalecana jest po aktualizacjach oprogramowania, po twardszych lądowaniach oraz dłuższym okresie nieużytkowania drona,
 • określ wszystkie warunki, które mogą zagrozić bezpiecznym wykonaniu lotu BSP.
 • sprawdź stan baterii i upewnij się, że jest w pełni naładowana oraz jej stan techniczny jest prawidłowy,
 • zaktualizuj system świadomości geograficznej. ( Inteligentny system omijania i unikania przeszkód oraz stabilizacji lotu),
 • ustaw system ograniczenia wysokości. Pamiętaj, że maksymalna wysokość w kategorii otwartej w strefie niekontrolowanej  to 120m,
 • zgłoś lot za pośrednictwem aplikacji DronRadar,

 

Jakie zadania muszę wykonać w warunkach normalnych?

 • prawidłowo wystartować. Pamiętaj, aby przed starem rozejrzeć się dookoła, w celu wyeliminowania wszystkich niebezpieczeństw oraz zakomunikowania procedury startu.
 • wykonać stabilny lot oraz przewidziane zadania:
 1. wykonać zawis nad punktem,
 2. wykonać skoordynowane duże zakręty,
 3. wykonać skoordynowane ciasne zakręty,
 4. wykonać lot po prostej na stałej wysokości,
 5. wykonać zmiany kierunku, wysokości i prędkości lotu,
 6. wykonać lot podążając zaplanowaną ścieżką,
 7. wykonać powrót BSP w kierunku pilota po umieszczeniu BSP w odległości, która nie pozwala już na rozróżnienie jego orientacji,
 • utrzymuj BSP poza strefami zakazu lotów lub strefami zamkniętymi, chyba że posiadasz zezwolenie,
 • korzystaj z zewnętrznych odniesień do oceny odległości i wysokości BSP jak np. drzewa, budynki, obiekty, które nie zmieniają miejsca swojego położenia,
 • wykonaj procedurę powrotu do domu, automatyczną lub ręczną -  zwróć uwagę, aby RTH było ustawione powyżej najwyższej przeszkody w obszarze wykonywanego szkolenia,
 • wykonaj lądowanie- pamiętaj by przed procedurą rozejrzeć się dookoła i lądować w bezpiecznym miejscu,
 • w czasie wykonywania wszystkich procedur i zadań, pamiętaj aby utrzymywać bezpieczną odległość od przeszkód,

 

Jakie zadania muszę wykonać w warunkach odbiegających od normy?

 • wykonaj symulacje sterowania BSP w sytuacji odbiegającej od normy np. nagła zmiana pogody (silny wiatr),
 • wykonaj symulacje lotu z sytuacją, gdy urządzenie do pozycjonowania bezzałogowego systemu powietrznego jest uszkodzone – pamiętaj, aby wykonać do zadanie w bezpiecznym miejscu i z dala od osób postronnych,
 • wykonaj symulacje wtargnięcia osoby na obszar operacji i podejmij odpowiednie środki w celu utrzymania bezpieczeństwa – utrzymuj bezpieczną odległość od osób i nie zniżaj lotu do wysokości głowy,
 • wykonaj symulacje powrotu BSP z opuszczonej strefy operacyjnej – w tym celu możesz użyć opcji RTH (Return To Home),
 • wykonaj symulacje wtargnięcia załogowego statku powietrznego w pobliże obszaru operacji     - naucz się szybkiego manewru ominięcia SP,
 • wykonaj symulacje wtargnięcia innego BSP na obszar operacji – określ położenie innego BSP i zachowaj bezpieczną odległość i wysokość lotu,
 • naucz się szybkiej reakcji i mechanizmu ochrony w sytuacjach niebezpiecznej,
 • opanuj radzenie sobie z sytuacją utraty wysokości lub kontroli nad pozycją wywołaną zjawiskami zewnętrznymi – możesz użyć do tego celu symulatora lotu,
 • wykonaj ćwiczenie polegające na przejściu w chwili zagrożenia z tryby automatycznego lotu na ręczny  - w trybie ręcznym pamiętaj o szczególnej ostrożności,
 • wykonaj symulacje utraty łącza ze swoim BSP –  zwróć uwagę aby dron był w zasięgu Twojego wzroku

 

Na co zwrócić uwagę po zakończeniu szkolenia praktycznego?

 • wykonaj podsumowanie swojej operacji BSP – zwróć uwagę na najczęściej popełniane błędy, pomyśl jak następnym razem możesz ich uniknąć.  Przeanalizuj swój lot od startu do lądowania,
 • rozważ sytuacje, które wymagają zgłoszenia odpowiednim organom służby powietrznej czy porządku publicznego np. utrata drona, zgłoszenie za pomocą aplikacji DroneRadar,

 

Zrealizuj praktykę w Naszym Ośrodku pod nadzorem naszych instruktorów! Aby zapisać się na szkolenie - kliknij tutaj.

 

 

Poznaj naszych partnerów: