Czym jest świadectwo kwalifikacji UAVO (prawo jazdy na drona)

Świadectwo kwalifikacji to dokument wydawany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, który pozwala na wykonywanie lotów dronami w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe. Oznacza to, że posiadacze świadectwa kwalifikacji UAVO mogą legalnie zarabiać wykonując loty dronem np. sprzedawać zdjęcia lub filmy z powietrza. 

Świadectwo kwalifikacji pozwala również na wykonywanie lotów w terenie zabudowanym z zachowaniem bezpiecznej odległości od budynków i ludzi. To ile ta bezpieczna odległość ma wynosić określa sam pilot drona. Osoby, które nie posiadają świadectwa kwalifikacji muszą zgodnie z prawe utrzymywać dystans 100m od terenów zabudowanych miast
i osiedli lub 30 metrów od pojedynczego budynku, osoby. 

Zdobycie świadectwa kwalifikacji należy poprzedzić szkoleniem w ośrodku wpisanym do rejestru podmiotów szkolących takim jak DRON.edu.pl. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej  w wymiarze godzin ustalonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i opublikowanym we wzorcowym programie szkolenia UAVO. 

Do świadectwa kwalifikacji wpisywane są uprawnienia do wykonywania lotów. Uprawnienia podstawowe to VLOS (wykonywanie lotów w zasięgu wzroku) lub BVLOS (uprawnienia do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku). Oprócz uprawnień podstawowych do świadectwa kwalifikacji wpisywane jest co  najmniej jedno uprawnienie dodatkowe, które określa limit masowy bezzałogowca, na którym można wykonywać loty. Zapraszamy do filmu
z naszej platformy e-learningowej, który dotyczy świadectwa kwalifikacji.