Aktualizacja krajowych scenariuszy standardowych NSTS

Jedną z najważniejszych informacji jest, aby podtrzymać ważność operacji BSP dla kategorii szczególnej, oparte
o złożone oświadczenie zgodne z krajowymi scenariuszami standardowymi (NSTS-0x) do dnia 02.12.2025r.

Drugą ze zmian jest odroczenie daty rozpoczęcia obowiązywania unijnych scenariuszy standardowych (STS-0x). Obowiązywać będą dopiero od 03.12.2025r.

Ostatnią informacją jest wprowadzenie zmiany kosmetycznej. Informująca o tym, że wymagane będzie obowiązkowe wyposażenie BSP w migające zielone światło podczas operacji w nocy od dnia 01.07.2022r.